OV KSČM Prostějov

Lidická 1873/35

796 01  Prostějov

tel.: +420 582 345 812 (461)

e-mail: ov.prostejov@kscm.cz

č. ú.: 735701/0100

         (KB Prostějov)

 

Rychlé odkazy

Centrální web KSČM:

logo_kscm

 

 

 

 Olomoucký krajský výbor KSČM:

http://olomouc.kscm.cz

 

Haló noviny: 

hano_logo

 

 

 

 

 

Pracující na posledním místě
autor: Anna VACULÍKOVÁ, kandidátka do Evropského parlamentu (KSČM - Česká levice společně!)
zdroj: Haló noviny, 18. 1. 2019

Co to v dnešní době znamená patřit do pracující třídy a být obyčejným pracujícím člověkem v natolik vyspělém státě, jako je nyní ten náš?! Dle mého názoru to znamená pracovat za, doslova bych si troufla i říci, almužnu v nedůstojných podmínkách bez jakýchkoliv práv a nároků

 

Národní obrození jako důkaz proruského panslovanství
autor: Ludvík ŠULDA, kandidát do Evropského parlamentu (KSČM - Česká levice společně!)
zdroj: Haló noviny, 18. 1. 2019

V uplynulých dnech se ministr školství mládeže a tělovýchovy ČR Robert Plaga sešel s ředitelem Bezpečnostní informační služby, kdy cílem schůzky bylo projednat výroční zprávu BIS za rok 2017, která kromě jiného kritizovala také styl výuky dějepisu na školách. Takzvaní analytici BIS prý totiž považují obsah hodin za zastaralý a moderní dějiny mají podle nich sovětský výklad.

 

Úvaha nad různorodostí starobních důchodů a jejich současnou valorizací
autor: Miroslav Opálka
zdroj: Haló noviny, 14. 1. 2019

Tak nás média v posledních dnech zavalila informacemi, jak všichni dostanou po Novém roce přidáno, a to rekordně. Dostal jsem proto řadu otázek, jak já se dívám na rekordní valorizaci důchodů v průměru o 902 Kč. Dá se na to odpovědět krátce: "Konečně se vyrovnává propad přibrzděné valorizace způsobené balíčky pravicových vlád v minulosti!" Přesto si neodpustím trochu nastínit fakta o rozdílnosti postavení starobních důchodců, i když nejnovější statistiky nemám k disposici. Podtrhuji, že jednotlivé níže uvedené skupiny nejsou selektivní, ale často se jednotlivci i prolínají.

 

Křížové tažení proti knize Ve znamení kříže
autor: Radek Silber
zdroj: Haló noviny, 14. 1. 2019

Když na sklonku loňského roku spatřila světlo světa kniha Miroslava Grebeníčka Ve znamení kříže kritická ke zlořádům a majetkové pažravosti české a polské větve římskokatolické církve, dalo se předem čekat, že potrefené husy se ozvou. A majetkuchtiví preláti římskokatolické církve i ti, kdo římskokatolické církvi přihráli za zády většiny občanů královský dar desítek miliard korun ze státního rozpočtu a do jejího majetku převedli za další desítky miliard polnosti, lesy a další nemovitosti z majetku českého státu, nezklamali.

 

Ministerstvo zahraničí ČR: Zkoumat ukrajinskou historii je záležitostí historiků, nikoliv diplomatů
autor: Jiří Valenta, poslanec (KSČM), místopředseda výboru pro evropské záležitosti PS PČR
zdroj: Haló noviny, 11. 1. 2019

Před devíti lety se prezident Ukrajiny Viktor Juščenko, na závěr svého nepříliš úspěšného mandátu, alespoň částečně "proslavil". Vyznamenal totiž prohitlerovsky a ultranacionalisticky orientovaného Stepana Andrijoviče Banderu, a to prý "za obranu národní ideje a boj za nezávislý ukrajinský stát", nejvyšším vyznamenáním země "Hrdina Ukrajiny". Postavil se tak tehdy po bok českého premiéra Topolánka, který obdobně ocenil jiné vrahy, teroristickou skupinu bratrů Mašínů, byť jen jakousi jeho bezcennou medailovou tretkou.

 

K návrhu státního rozpočtu ČR na rok 2019
autor: Ing. Jan Zeman, CSc.

Rozpočtová soustava ČR zahrnuje státní rozpočet + jeho vazbu na rozpočet Evropské unie, rozpočty státních fondů, rozpočty krajů a hlavního města Prahy, rozpočty obcí a měst, u statutárních měst ještě rozpočty jejich městských částí. Pro určení objemu veřejných financí v ČR je nutné výše uvedenou rozpočtovou soustavu očistit o dvojí, popř. trojí započítávání dotací mezi jednotlivými stupni veřejných rozpočtů.

 

Prostějov má nového primátora
autor: Josef Augustin

Ve volebním období 2014-2018 byla v čele města koalice ve složení ČSSD (10 mandátů), PéVéčko (4 mandáty) a KSČM (4 mandáty – z toho jeden uvolněný radní a další dva radní). Z 35 zastupitelů měla těsnou většinu 18 mandátů, v opozici bylo 17 zastupitelů z 5 stran a hnutí. V letošních říjnových komunálních volbách rozdělili své hlasy občané města poněkud jinak.

 

Pro budoucnost KSČM jsou nutné tři věci – program, image a struktura
autor: Ludvík Šulda, tiskový mluvčí KV KSČM Olomouc

V sobotu dne 3. března 2018 se za účasti padesátky delegátů a hostů uskutečnila konference Krajského výboru KSČM Olomouc v Postřelmově. Hlavními úkoly konference bylo zvolit především vedení krajské organizace KSČM a dále doporučit kandidáty do vyšších stranických orgánů, především na předsedu a místopředsedy KSČM, a kandidáty pro volby do Senátu PČR ve volebním obvodu č. 62 – Prostějov a volebním obvodu č. 65 – Šumperk.

 

Lidé hledají nové tváře

zdroj: OV KSČM Prostějov

V sobotu 3. února 2018 se v Prostějově za účasti čtyř desítek delegátů a hostů uskutečnila okresní konference KSČM. Po úvodních formalitách vystoupil se Zprávou o činnosti a dalších úkolech okresní stranické organizace předseda OV KSČM Prostějov L. Šulda.

 

Je školství skutečně bezplatné?
autor: Ludvík Šulda, BBA, kandidát pro volby do Poslanecké sněmovny PČR za KSČM v Olomouckém kraji
O dostupnosti vzdělání a jeho bezplatnosti se vedou dlouhé debaty a politické pře napříč politickým spektrem. Levice obecně je za bezplatné vzdělání, pravice naopak usiluje o jeho zpoplatnění, tedy zavedení školného. V oblasti školného se otázka týká především vysokých škol, kde snahy o jeho zavedení sahají již do 90. let minulého století. Tehdy nositelkou této myšlenky byla sociální demokracie, po ní to následně převzaly pravicové koaliční vlády. KSČM tak jako jediná levicová strana v České republice vždy důrazně proti zavádění školného vystupovala a na tomto svém názoru i nadále trvá.
 
© KSČM 2003 - 2014. Všechna práva vyhrazena