OV KSČM Prostějov

Lidická 1873/35

796 01  Prostějov

tel.: +420 582 345 812 (461)

e-mail: ov.prostejov@kscm.cz

č. ú.: 735701/0100

         (KB Prostějov)

 

Rychlé odkazy

Centrální web KSČM:

logo_kscm

 

 

 

 Olomoucký krajský výbor KSČM:

http://olomouc.kscm.cz

 

Haló noviny: 

hano_logo

 

 

 

 

 

Odhalení Památníku Josefa Krapky v Náchodě

Odhalení Památníku Josefa Krapky v Náchodě (19.10.2015)

V Pavlišově - městské části Náchoda byl 13. října odhalen památník Josefa Krapky – Náchodského. Slavnostního odhalení se zúčastnil Jan Hamáček, předseda Poslanecké sněmovny P ČR, Jan Birke, starosta Náchoda, Josef Augustin, radní města Prostějova (za KSČM) a další hosté. Jan Hamáček podtrhl význam odkazu a vlivu pavlišovského rodáka na politické, společenské a kulturní dění ve druhé polovině 19. století a počátkem 20. století.Zdůraznil, že J. Krapka se po přesídlení do Prahy v roce 1888 stal vůdčí osobností české sociální demokracie a jejím žurnalistickým mluvčím. Jan Birke uvedl, že si město váží svého významného rodáka a jeho činnosti jak v oblasti politické, tak literární a publicistické. Připomněl, že města Náchod a Prostějov spojuje osobnost Josefa Krapky – Náchodského. Rada města Prostějova schválila poskytnutí peněžního daru ve výši 15 tisíc korun městu Náchodu na revitalizaci památníku Josefa Krapky - Náchodského.

Z pověření primátorky Prostějova Aleny Raškové se slavnostního aktu za Prostějov zúčastnil radní Josef Augustin. Uvedl, že rada města chtěla finančním darem vyjádřit sounáležitost nad odkazem zdejšího rodáka, který svoji nezanedbatelnou stopu zanechal i v Prostějově. Město svou spoluúčastí podpořilo myšlenku člena městské rady v Náchodě a koordinátora projektu revitalizace památníku Miroslava Bráta o dotvoření symbolické osy měst, která byla pro básníka, novináře, spisovatele a politika Josefa Krapku podstatná – Náchoda a Prostějova.

Mimo jiné připomněl, že Josef Krapka udržoval přátelské styky s T. G. Masarykem a jeho chotí. Překládal do češtiny i díla předních světových prozaiků, kupříkladu Guy de Maupassanta, Lva Nikolajeviče Tolstého či Maxima Gorkého. Pro prostějovské občany je významnou zajímavostí spojení jména Krapka a jeho potomků s dalším neméně významným jménem prostějovské historie. Vnučkou Josef Krapky – Náchodského nebyl nikdo jiný než MUDr. Linda Wichterleová, manželka akademika Otty Wichterleho. Závěrem uvedl: „Jsem hrdý na to, že tak významný člověk, jakým byl Josef Krapka – Náchodský, žil a pracoval v letech 1903 - 1909 také v Prostějově.“

Slavnostní akt ukončil koordinátor projektu Miroslav Brát, který seznámil občany a hosty s průběhem příprav a realizací projektu. Od nápadu do znovu odhalení pomníku uplynulo 19 měsíců.


Josef Augustin
zastupitel a radní města Prostějova za KSČM

V Prostějově dne 16.10.2015

© KSČM 2003 - 2014. Všechna práva vyhrazena