OV KSČM Prostějov

Lidická 1873/35

796 01  Prostějov

tel.: +420 582 345 812 (461)

e-mail: ov.prostejov@kscm.cz

č. ú.: 735701/0100

         (KB Prostějov)

 

Rychlé odkazy

Centrální web KSČM:

logo_kscm

 

 

 

 Olomoucký krajský výbor KSČM:

http://olomouc.kscm.cz

 

Haló noviny: 

hano_logo

 

 

 

 

 

Společné jednání Rady Olomouckého kraje a Rady města Prostějova

Společné jednání Rady Olomouckého kraje a Rady města Prostějova (16.11.2015)

Dne 9. listopadu v Prostějově v areálu Tennis Club proběhlo jednání radních kraje a města. Za Radu Olomouckého kraje se zúčastnil Michal Symerský (KSČM), druhý náměstek hejtmana, za radu města to byli Jaroslav Šlambor (KSČM), uvolněný radní, a radní Josef Augustin (KSČM) a Václav Šmíd (KSČM).V Olomouckém kraji vládne koalice ČSSD (19 zastupitelů) a KSČM (16 zastupitelů), která má z 55 členů zastupitelstva většinu 35 hlasů. Ve Statutárním městě Prostějov je včele koalice ČSSD (10 zastupitelů), KSČM (4 zastupitelé) a PéVéčko (4 zastupitelé), která má těsnou nadpoloviční většinu 18 zastupitelů z celkového počtu 35. Ve volebním období 2012 – 2016 se uskutečňují pravidelná zasedání rady kraje s radami jednotlivých měst, předchozí jednání rady kraje a města Jeseník se uskutečnilo v říjnu letošního roku.

Jednání zahájil hejtman Jiří Rozbořil (ČSSD) a přednesl témata, která kraj považuje za důležitá. Nejprve se jednalo o příspěvkové organizaci kraje SCHOLA SERVIS, která poskytuje služby pro školy a školská zařízení v kraji. Kraj připravuje záměr projektu na odprodej tohoto zařízení jako celku. Ve městě vlastní SCHOLA SERVIS několik nemovitostí. V rámci projektu ITI uvedl hejtman, že požadavky z celého kraje na opravu komunikací činí téměř 5 miliard Kč. V Prostějově se projekt týká stavby severního obchvatu města, kdy obchvat je prioritou kraje již 10 let. Na komunikace kraje je vyčleněna na období 7 let částka 1,6 miliard Kč. Na společném postupu při získávání pozemků pro stavbu obchvatu se na jednání dohodli primátorka Alena Rašková a hejtman Jiří Rozbořil. Hejtmanství společně s magistrátem se bude snažit o rychlejší postup při přípravě lokality pro jednu z největších dopravních staveb ve městě za poslední desítky let. „Existuje zde problém s výkupem pozemků. Stavba obchvatu se dotýká 118 parcel,“ uvedl hejtman. „Výkupy budeme realizovat společně. Někteří majitelé pozemků ani neodpověděli na naši nabídku. Dalším se zdála cena příliš nízká, a tak si řekli o několikanásobek, což nebylo přijatelné zase pro město,“ vysvětlila primátorka průtahy při přípravě obchvatu. Problematická je skutečnost, když dopravní stavba zasahuje pouze do části parcely a majitelé chtějí přistoupit pouze na prodej celého pozemku. Hejtman zároveň uvedl, že projekt by mohl v případě průtahů přijít o již přichystané peníze. Na tuto akci je v rámci projektu ITI vyčleněna částka 400 mil. Kč. „Zbývá poměrně málo času. Peníze budou dostupné do roku 2018. Pokud se nezačne stavět, použijí se na jinou investici,“ uvedl hejtman. Stavba obchvatu by se měla realizovat v letech 2018-2020.

Neméně důležitým tématem je příprava Národního olympijského centra (NOC) v Prostějově, na které pracují společně Olomoucký kraj, město Prostějov a společnost TK Plus. Ve městě by tak vzniklo národní centrum pro volejbal a tenis. V současné době se čeká na stanovisko Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy stejně jako na rozpočet pro příští rok. „Děláme přípravné práce na projektu. Zároveň doufáme, že se ve státním rozpočtu pro příští rok objeví na realizaci centra dostatek prostředků,“ sdělil radním Jiří Rozbořil. Některé kluby mají ve věci možného vybudování centra nemalá očekávání. Mezi ně patří i oddíl prostějovských basketbalistů se základnou mládeže a mužským celkem v nejvyšší tuzemské soutěži. Myšlenku na vybudování Národního olympijského centra v Prostějově oddíl basketbalistů jednoznačně podporuje. K záměrům NOC se také vyjádřila primátorka města Alena Rašková (ČSSD). Uvedla, že hlavní pro všechny tři subjekty je stanovisko ministerstva. „Nejdůležitější je vědět, že do toho ministerstvo půjde a najde peníze ve státním rozpočtu,“ podpořila sdělení hejtmana.

Ze strany města byl přednesen požadavek na zřízení stomatologické pohotovosti. Konkrétní informace uvedl první náměstek hejtmana MUDr. Fischer. Mimo jiné sdělil, že zřízení pohotovosti by přišlo ročně na částku 13 mil. Kč. „S požadavkem na zubní pohotovost jsme na kraji neuspěli. Lidé tak stále mohou využívat služby jen jednoho soukromého centra v Melantrichově ulici, kde se ve všedních dnech pracuje od 7.00 hod. do 19.00 hod.,“ uvedla primátorka. Vysvětlení zamítnutí žádosti prostějovského magistrátu přednesl hejtman Jiří Rozbořil. „Je povinností mít do hodiny cesty zubní pohotovost. A to Prostějov má, do Fakultní nemocnice v Olomouci trvá jízda autem kratší dobu.“ Lékařská zubní pohotovost je v našem kraji poskytována nepřetržitě, pouze 5 krajů ze 14 má zajištěnou zubní pohotovost v tomto rozsahu.

Na jednání radních se dále projednávala údržba krajských komunikací ve městě, odpadové hospodářství, možnost využívání programů financovaných z Evropských strukturálních a investičních fondů v období 2014-2020, zásady územního rozvoje pro nové průmyslové plochy a změna legislativy ve vyplácení pěstounských dávek včetně zabránění zneužívání těchto dávek příjemci.

Společné jednání radních kraje a města trvalo téměř tři hodiny a bylo přínosné pro přítomné radní. Z pohledu radních Prostějova lze očekávat, že tato společná jednání budou mezi radou kraje a městy Olomouckého kraje pokračovat nejen v roce 2016, ale i v příštím volebním období.


V Prostějově dne 13.11.2015


Josef Augustin
radní města Prostějova (KSČM)

© KSČM 2003 - 2014. Všechna práva vyhrazena