OV KSČM Prostějov

Lidická 1873/35

796 01  Prostějov

tel.: +420 582 345 812 (461)

e-mail: ov.prostejov@kscm.cz

č. ú.: 735701/0100

         (KB Prostějov)

 

Rychlé odkazy

Centrální web KSČM:

logo_kscm

 

 

 

 Olomoucký krajský výbor KSČM:

http://olomouc.kscm.cz

 

Haló noviny: 

hano_logo

 

 

 

 

 

Ideou není vše fungující zbourat

Ideou není vše fungující zbourat (7.12.2015)

V sobotu dne 5. prosince 2015 se uskutečnila v Prostějově okresní konference KSČM, jako součást přípravy na IX. sjezd KSČM a volby do krajského zastupitelstva, které se uskuteční v průběhu příštího roku.Cílem konference bylo zhodnotit činnost okresní organizace KSČM Prostějov od minulé konference v listopadu 2013, posoudit předložené sjezdové materiály, zvolit kandidáty za okresní organizaci pro volby do zastupitelstva Olomouckého kraje a podstoupit tyto návrhy krajské konferenci a zvolit nového předsedu OV KSČM za již dále nekandidujícího Jaroslava Petrželu.
Konference se zúčastnili jako hosté mimo jiné místopředseda ÚV KSČM a poslanec PS PČR Jiří Dolejš, poslanec PS PČR a krajský zastupitel Alexandr Černý, tajemník KV KSČM Olomouckého kraje Josef Mádr či předsedkyně LKŽ Prostějov Eva Slámová. V poměrně plodné diskusi vystoupili kandidát na předsedu OV KSČM Ludvík Šulda, zastupitel města Prostějov a člen Rady Josef Augustin, Jiří Dolejš či Alexandr Černý.
Svou představu řízení a dalšího směřování okresní organizace KSČM představil kandidát na předsedu OV KSČM Ludvík Šulda. Zdůraznil, že jeho ideou není vše fungující zbourat. Konstatoval, že dle jeho mínění se pod vedením Jaroslava Petržely okresní výbor KSČM Prostějov finančně stabilizoval a odvádí práci plně v souladu s usneseními stranických orgánů, jednání okresních orgánů je precizně připravováno a vedeno.
Josef Augustin přiblížil činnost zvolených zastupitelů za KSČM v zastupitelstvu města Prostějov. Zmínil se o té skutečnosti, že Prostějov je jediné okresní město v Olomouckém kraji, kde je KSČM v koalici, má čtyři zastupitele, z toho 3 radní, jednoho uvolněného. V komisích a výborech zastupitelstva pak pracuje 36 našich členů a sympatizantů.
K obsahovým materiálům IX. sjezdu určených pro diskusi na výročních členských schůzích, okresních a krajských konferencích KSČM pak hovořil místopředseda ÚV KSČM Jiří Dolejš, ten se rovněž věnoval i současné situaci ve vládní koalici a projednávanému návrhu státního rozpočtu na rok 2016.
Bezpečnostní situaci a stavu Armády ČR se věnoval v první části svého vystoupení člen stínové vlády-odborných mluvčích pro oblast obrany Alexandr Černý, ve druhé pak jako krajský zastupitel hovořil o práci zastupitelů za KSČM v krajské koalici a o plnění volebního programu KSČM. Ten je dle jeho slov dosud splněn asi z 85 %. Hovořil rovněž o problémech spojených s kauzou okolo hejtmana za ČSSD Rozbořila a možných šancí hnutí ANO2011 v krajských volbách na podzim příštího roku.
V závěru jednání pak byl zvolen novým předsedou OV KSČM Ludvík Šulda, I. místopředsedou OV KSČM se stala Zdeňka Fryšáková a místopředsedou OV KSČM Josef Augustin.


Autor + foto: Ludvík Šulda

 

ok1
ok2
ok3
ok4


© KSČM 2003 - 2014. Všechna práva vyhrazena