OV KSČM Prostějov

Lidická 1873/35

796 01  Prostějov

tel.: +420 582 345 812 (461)

e-mail: ov.prostejov@kscm.cz

č. ú.: 735701/0100

         (KB Prostějov)

 

Rychlé odkazy

Centrální web KSČM:

logo_kscm

 

 

 

 Olomoucký krajský výbor KSČM:

http://olomouc.kscm.cz

 

Haló noviny: 

hano_logo

 

 

 

 

 

Činnost komise pro kulturu a cestovní ruch města Prostějova v roce 2015

Činnost komise pro kulturu a cestovní ruch města Prostějova v roce 2015 (8.12.2015)

Včele statutárního města Prostějova je od roku 2014 koalice tří stran, a to ČSSD (10 zastupitelů), KSČM (4 zastupitelé) a PéVéčko (4 zastupitelé). Koalice má v 35 členném zastupitelstvu nadpoloviční většinu 18 hlasů.Ve výborech a komisích zastupitelstva (finanční výbor, kontrolní výbor a komise pro regenerace městské památkové zóny) má KSČM 5 zástupců, ve 13 komisích rady města je KSČM zastoupena 31 členy. Ve volebním období 2010-2014 (kdy byla KSČM v opozici) měla ve výborech a komisích pouze 16 zástupců, v současnosti je to 36 zástupců – členů strany, nečlenů a sympatizantů.

Komise pro kulturu a cestovní ruch rady města má 13 členů, z toho koaliční strany po třech zástupcích a opozici zastupují 4 členové. Předsedou komise je radní za KSČM. Komise se v průběhu letošního roku sešla na 8 jednáních. Komise významnou měrou přispěla k vyhlášení kulturních grantů na rok 2015, kdy se jednalo o tyto projekty: „Představení umění prostějovské mládeže a studentů“, „Tisíc not na zámku“, „Oživení kulturního dění v Prostějově.“ V roce 2014 byla žadatelům na doporučení komise poskytnuta veřejná finanční podpora v oblasti kultury ve výši 708 000,- Kč. V roce 2015 obdržela komise 67 žádostí na celkovou částku 1 964 480,- Kč. Komise doporučila a rada města schválila veřejnou finanční podporu 59 žadatelům v celkové výši 914 000,- Kč. Členové komise byli informováni o přípravě významné události, a to udílení Cen města Prostějova prostějovským osobnostem a organizacím. Z jednání komise vzešlo 5 návrhů, a po odsouhlasení v zastupitelstvu byly třem občanům města ceny uděleny.

V průběhu roku se seznámili členové komise s činností kulturních zařízení na území města. Postupně komise navštívila Muzeum a galerii v Prostějově p.o. Olomouckého kraje, Základní uměleckou školu Vladimíra Ambrose, Městskou knihovnu, Městské divadlo, DUHU - kulturní klub u hradeb a kino METRO. Jedná se o organizace zřízené městem. Městské divadlo prezentuje svou činnost v secesním Národním domě architekta Janě Kotěry a jedná se o národní kulturní památku.

Komise se mj. vyjadřovala ke Strategii rozvoje zeleně ve městě, k programu Prostějovského léta a Prostějovské zimy a Hanáckých slavností. Významnou kulturní a společenskou akcí byly oslavy 625.výročí povýšení Prostějova na město, které uskutečnily 4.7.t.r. a v průběhu roku se k tomuto výročí konaly další kulturní, sportovní a společenské akce pro školy, občany a občanská sdružení. Komise měla na organizaci této akce významný podíl.

V rámci poznávání kulturního dění a kulturních památek sousedních krajů, navštívili členové komise arcibiskupský zámek v Kroměříži (zapsaný v seznamu památek UNESCO), seznámili se s jeho historií a současností, ze zámecké věže si prohlédli zámeckou zahradu a okolí města. Součástí prohlídky byla i návštěva nově zrevitalizované Květné zahrady, která je též známa pod názvem Libosad a patří mezi nejvýznamnější zahradní díla celosvětového významu.

Komise pro kulturu a cestovní ruch v listopadu uskutečnila návštěvu zámku Plumlov, který je atraktivním místem cestovního ruchu regionu Prostějovska. Asistentka kastelána Kateřina Jenešová zábavnou formou představila členům komise značnou část tří zámeckých vyhlídkových okruhů. V pohádkových sklepech zámku čekalo na komisi překvapení v podobě bubáků a strašidel, zámecké černé paní a malého divadelního sálu, kde divadelní soubor v průběhu roku hraje pohádky pro malé i velké návštěvníky spojené s výkladem příběhů a bájí o Plumlově a jeho okolí.

V přízemí zámku jsou umístěny historické zámecké expozice, muzejní expozice se sbírkami keramiky, zbraní, nábytku, církevních ornátů, svatebních šatů a výstava klavírů. Jsou zde rovněž pořádány sezónní výstavy moderního umění. Velmi zajímavá byla prohlídka šatlavy, kdy 5 místností sloužilo od roku 1850 jako cely pro vazební účely pro okresní soud a berní úřad až do začátku 20. století. Ve všech celách jsou zamřížovaná okna, z nichž je nádherný pohled na Podhradský rybník a okolí. To v dnešních věznicích jejich „dočasní návštěvníci“ takový nádherný výhled na přírodní krásy nemají. Závěrem návštěvy Kateřina Jenešová seznámila komisi s celoroční činností klubového zařízení zámek Plumlov p.o. a uvedla stručný výčet akcí, které budou v prostorách zámku a na zámeckém nádvoří probíhat v období adventu.

Plumlovský zámek si zaslouží, aby o něm byla široká veřejnost informována poněkud podrobněji. Hrad a zámek se poprvé připomíná v roce 1310, kdy ho opavský kníže Mikuláš, levoboček krále Přemysla Otakara II. prodal králi Janu Lucemburskému. Hrad byl vybudován na skalnatém ostrohu nad říčkou. Král Jan prodal hrad s okolními vesnicemi roku 1325 Vokovi z Kravař. Po jeho smrti hrad dědí jeho synové, Jindřich a Beneš. V roce 1347 se Plumlov připomíná jako ves, o rok později jako městečko. V letech 1375 – 1420 je Plumlov rodovým sídlem Kravařů. Smrtí Jiřího z Kravař v roce 1466 vymřel rod po meči a majetkové državy byly rozděleny mezi 4 dcery. Plumlov připadl Johance, manželce Heralta z Kunštátu. Jejich dcera Lidmila se roku 1491 provdala za Vratislava z Pernštejna a od té doby drží Pernštejnové Plumlov celých sto let. Za posledního Pernštejna Jana hrad 6.6.1586 vyhořel. Rekonstrukce se provádí až v roce 1599 novým majitelem Karlem z Lichtenštejna. Celková oprava je dokončena roku 1613. Byly přistaveny kamenné hradby s baštami, s příkopem, novou bránou s padacím mostem. Plumlov získává vzhled renesanční pevnosti. Za třicetileté války je hrad 2 x dobyt, poprvé roku 1619, podruhé švédským vojskem roku 1643. V letech 1801-1805 byl hrad zbořen, zůstává z něj část obranné věže.

Zámek byl postaven v těsné blízkosti hradu v letech 1680-1685 Janem Adamem z Lichtenštejna podle projektu jeho otce Karla Eusebia. Budova má celkem 6 nadzemních podlaží se dvěma patry a třemi mezipatry. V roce 1801 byl hrad i zámek velmi těžce poškozen vichřicí. V roce 1850 byl v zámku zřízen okresní soud a berní úřad. Roku 1921 je Plumlov začleněn do Lichtenštejnského velkostatku. Lichtenštejnům zámek zůstává až do roku 1945.

Stav zámku, opravovaného naposledy roku 1907, nebyl uspokojivý, a proto byl v letech 1964-1965 staticky zajišťován. Dochoval se manýristický tzv. Vysoký zámek a zbytky hradní zříceniny s jádrem ze 13. století. Od roku 1994 je zámek v majetku města Plumlova a do dnešních dnů prochází opravami. Klubové zařízení zámek Plumlov zde celoročně pořádá řadu zajímavých kulturních akcí. Na zámku tedy můžete potkat kromě již zmíněných bubáků a strašidel také princezny a prince, rytíře, šermířské a historické skupiny, kováře, divadelníky a hudebníky.

Činnost komise pro kulturu a cestovní ruch Rady města Prostějova je velmi rozsáhlá a různorodá. I v roce 2016 bude komise podporovat konání různých kulturních a společenských akcí s cílem, aby Prostějov byl v rámci kultury a cestovního ruchu zajímavým a přitažlivým místem pro tuzemské i zahraniční návštěvníky.V Prostějově dne 1.12.2015Josef Augustin
radní města Prostějova
předseda komise pro kulturu a cestovní ruch

 

kk1
kk2
plumlov
 

© KSČM 2003 - 2014. Všechna práva vyhrazena