OV KSČM Prostějov

Lidická 1873/35

796 01  Prostějov

tel.: +420 582 345 812 (461)

e-mail: ov.prostejov@kscm.cz

č. ú.: 735701/0100

         (KB Prostějov)

 

Rychlé odkazy

Centrální web KSČM:

logo_kscm

 

 

 

 Olomoucký krajský výbor KSČM:

http://olomouc.kscm.cz

 

Haló noviny: 

hano_logo

 

 

 

 

 

Prostějov bude mít ve své podstatě vyrovnaný rozpočet, neboť relativní schodek je krytý přebytky hospodaření z minulých let

Prostějov bude mít ve své podstatě vyrovnaný rozpočet, neboť relativní schodek je krytý přebytky hospodaření z minulých let (21.12.2015)

Prostějov bude hospodařit příští rok s rozpočtem 784 mil. korun, výdaje budou činit 854 mil. korun. Rozpočet byl schválen všemi přítomnými zastupiteli pro běžný rozpočtový rok 2016 relativně jako schodkový, s převahou výdajů nad příjmy ve výši cca 70 mil. korun. Ve své podstatě je rozpočet vyrovnaný, neboť relativní schodek ve výši 70 mil. korun je vyrovnáván přebytky hospodaření let minulých. V příštím roce lze rovněž očekávat dotace od státu a od EU.Pondělní zasedání prostějovského zastupitelstva však mělo nečekaný průběh. Převážná část se totiž odehrála prakticky bez 12 opozičních zastupitelů. Ti svým odchodem protestovali proti nezvolení Milady Sokolové (ODS) do finančního výboru. Necelé 2 hodiny po začátku zasedání se tedy většina opozičních zastupitelů zvedla a odešla ze sálu (2 zastupitelé za ODS, 3 zástupci za ANO, 3 zástupci TOP 09 a všichni 4 zástupci Změna pro Prostějov).

Předseda finančního výboru radní Bedřich Grulich (ČSSD) ve svém vystoupení k rozpočtu uvedl: „Finanční výbor rozpočet detailně projednal a doporučuje ho schválit. Podle našeho názoru je proporčně vyvážený.“ Někteří přítomní zastupitelé vyjádřili s tímto argumentem souhlas a vysvětlili, proč se zněním rozpočtu souhlasí. Vyjádřil se například předseda komise pro kulturu a cestovní ruch a radní Josef Augustin (KSČM). Ten pochválil především oblast památkové péče, kterou podle jeho názoru rozpočet dobře pokryl. „KSČM je pro schválení, nemůžeme si dovolit rozpočtové provizorium. Jsem rád, že si město svých památek váží a částka přes 33 mil. korun na ně je toho důkazem.“

Z této sumy půjde na Národní dům (národní kulturní památka) částka 4 600 000,- korun, na Pernštejnský zámek a jeho okolí 11 050 000,- korun, na novou secesní radnici 12 200 000,- korun, na opravu městských hradeb 3 100 000,- korun, na opravu dřevěných konstrukcí budovy Muzea a galerie (dřevomorka) 1 480 000,- korun, na restaurování sochy Jiřího Wolkera 200 000,- korun a na restaurování sochy Karla Havlíčka Borovského to bude částka 450 000,- korun.

Další finanční prostředky jsou určeny pro regeneraci sídliště Šárka – 20 mil. korun (možná dotace 4 mil. korun), na zateplení dvou mateřských škol 16 mil. korun, na dokončení dvou cyklostezek 6 mil. korun, na zateplení objektu Kostelecká 17 – 9 mil. korun, na úpravy šaten na zimním stadionu 5 mil. korun, na rondel na Poděbradově nám. 5 mil. korun, na dešťovou kanalizaci dvou ulic ve Vrahovicích 5 mil. korun, na výstavbu parkoviště Anenská ulice 4,6 mil. korun a na demolici Jezdeckých kasáren 3 mil. korun.

Na investice je tedy pro příští rok vyčleněna částka přes 145 mil. korun, na opravy a údržbu městského majetku suma 35 mil. korun, celkem tedy přes 180 mil. korun. V rámci neinvestičních příspěvků 18 městským příspěvkovým organizacím bylo v rozpočtu vyčleněno 77 mil. korun.

Na dotace a dary organizacím na sportovní a mimo sportovní činnost města se počítá s částkou kolem 20 mil. korun. Z rezerv města (trvalý peněžní fond rezerv a rozvoje) se uvolní do rozpočtu města pro rok 2016 částka přes 74 mil. korun na dofinancování navržených stavebních investic.

Ke schválení rozpočtu došlo ve chvíli, kdy v lavicích zastupitelů seděli kromě 17 členů koalice oba zastupitelé za KDU-ČSL a tři z 6 zastupitelů hnutí ANO v čele s Jaroslavem Faltýnkem, členem zastupitelstva města, poslancem a předsedou Poslaneckého klubu ANO v Poslanecké sněmovně PČR. Hlasování o rozpočtu se zúčastnilo 22 zastupitelů. Primátorka statutárního města Alena Rašková ve svém vystoupení po schválení rozpočtu poděkovala přítomným zastupitelům za jeho schválení a uvedla, že rozpočet byl schválen také díky 5 zastupitelům konstruktivní opozice. Kde se v době schvalování rozpočtu nacházelo 12 zástupců „uražené“ opozice není známo.

Schválit rozpočet, jako základní finanční nástroj pro rozvoj města na příští rok, záleží plně na odpovědnosti zastupitelů k občanům a ke svému městu. Pokud jeden dílčí neúspěch přivedl většinu opozičních zastupitelů k názoru bojkotovat jednání zastupitelstva a tím i schválení rozpočtu a řady dalších závažných bodů programu, tak je nutno si položit zásadní otázku, kdo zastupitele volil a komu jsou ze své činnosti odpovědni.

Statutární město Prostějov hospodařilo loni s přebytkem ve výši 87,7 mil. korun. Příjmy činily 851,9 mil. korun, výdaje 764,2 mil. korun, jednalo se tedy o přebytkový rozpočet. Rovněž v hospodaření za rok 2015 je možné předpokládat mírně přebytkový rozpočet města.

(jag)

V Prostějově dne 16. 12. 2015

© KSČM 2003 - 2014. Všechna práva vyhrazena