OV KSČM Prostějov

Lidická 1873/35

796 01  Prostějov

tel.: +420 582 345 812 (461)

e-mail: ov.prostejov@kscm.cz

č. ú.: 735701/0100

         (KB Prostějov)

 

Rychlé odkazy

Centrální web KSČM:

logo_kscm

 

 

 

 Olomoucký krajský výbor KSČM:

http://olomouc.kscm.cz

 

Haló noviny: 

hano_logo

 

 

 

 

 

Bezručův dům musí být zachován

Bezručův dům musí být zachován (25.12.2015)

S velkým znepokojením sleduji kauzu kolem rozhodnutí Ministerstva kultury ČR, které na podnět Olomouckého kraje rozhodlo o vyjmutí červeného domu, ve kterém prožil část svého života v Kostelci na Hané básník Petr Bezruč, ze seznamu kulturních památek.Tento krok by bylo možné i přivítat, jestliže by znamenal zlepšení stavu tohoto objektu a jeho využití pro připomenutí osobnosti významného básníka Petra Bezruče, a to bez zbytečných a často nesmyslných nařízení památkářů. V navrhovaných variantách, které projednala Rada Olomouckého kraje, však k mému znepokojení najdeme i možnost demolice celého areálu. Další navrhované varianty jsou celková rekonstrukce obou objektů s využitím pro muzejní a klubovou činnost; celková rekonstrukce červeného domku, demolice a výstavba bílého domku s využitím pro muzejní a klubovou činnost; rekonstrukce červeného domku s využitím pro muzejní činnost a demolice bílého domku.

Domnívám se, že jedinou schůdnou variantou je celková rekonstrukce obou objektů s využitím pro muzejní a klubovou činnost, jakákoli demolice tohoto objektu je nepřípustná. Nejde toliko o to, zda budova je či není památkově chráněna, jde však o ten fakt, že připomíná dlouhou etapu života básníka Petra Bezruče. I z tohoto důvodu by se zpět do tohoto domu měla vrátit expozice, která mu byla věnována a byla zde v minulosti umístěna. Dnes jsou tyto exponáty umístěny v depozitáři prostějovského muzea.

Zcela potom musím odmítnout zpochybňování významu a osobnosti Petra Bezruče, jak je v této souvislosti činěno. Rozhodně se nedomnívám, že jeho osobnost je značně přeceňována a v dnešní době už není jeho význam tak společensko-historicky zásadní, jak se měli údajně vyjádřit pracovníci olomoucké pobočky Národního památkového ústavu. Pokud by byl skutečně přeceňován, pak by nemohl být jedním z nejpřekládanějších českých autorů, jehož verše byly přeloženy do více než čtyřiceti jazyků včetně čínštiny, japonštiny či korejštiny. Jeho naprosto ojedinělé verše, z nichž většina vyšla v básnické sbírce Slezské písně, útočně promlouvající za sociální a národní zájmy českých obyvatel Slezska nemají svým vznikem, stylem ani dalším osudem v české literatuře obdobu. V tom je velikost tohoto světoznámého básníka, o kterém mluví v dnešní době hanlivě a s opovržením lidé politicky na pravé straně politického spektra či ti, kteří velikost jeho veršů nepochopili či pochopit nechtějí.

Z těchto důvodů budeme vždy bojovat za zachování červeného domku a za zachování odkazu Petra Bezruče pro dnešní i další generace.


Ludvík Šulda
předseda OV KSČM Prostějov

© KSČM 2003 - 2014. Všechna práva vyhrazena