OV KSČM Prostějov

Lidická 1873/35

796 01  Prostějov

tel.: +420 582 345 812 (461)

e-mail: ov.prostejov@kscm.cz

č. ú.: 735701/0100

         (KB Prostějov)

 

Rychlé odkazy

Centrální web KSČM:

logo_kscm

 

 

 

 Olomoucký krajský výbor KSČM:

http://olomouc.kscm.cz

 

Haló noviny: 

hano_logo

 

 

 

 

 

Rozhovor Haló novin s Josefem Augustinem

(11.1.2016)

předsedou Komise pro kulturu a památkovou péči Rady Olomouckého kraje a radním města Prostějova.

 V politice nejste žádný nováček. Působíte jako předseda Komise pro kulturu a památkovou péči Rady Olomouckého kraje, jste také předsedou Komise pro kulturu a cestovní ruch Rady města Prostějov. Znamená to, že kultura je vaší srdeční záležitostí?
Kultura je nedílnou součástí mého života již více než 50 let. Jakmile jsem se naučil číst, tak díky babičce, která i když byla prostou vesnickou ženou a pracovala celý život v živočišné a rostlinné výrobě, mě přivedla k lásce ke knihám, převážně s historickou tématikou. Na základní škole nás paní učitelka českého jazyka vedla k lásce k hudbě, literatuře a k divadlu, v 9. třídě jsme absolvovali cyklus 10 divadelních představení v Janáčkově divadle v Brně včetně společenské výchovy. Od 9. třídy základní školy jsem 7 let účinkoval v amatérském souboru Znojemského historického vinobraní a znojemských hodokvasů. Postupně jako zbrojnoš, tanečník a šermíř amatér.
Můj otec, ačkoliv pracoval celý život jako dělník ve strojírenském podniku, tak mě vedl k lásce k přírodě, hudbě a k výtvarnému umění.  Ve volných chvílích se věnoval kresbě a na základní škole vedl kroužek kreslení. A tak postupně již desítky let prochází kultura celým mým životem. Jako rodák z královského města Znojma mám úzký vztah ke kulturním památkám, ať se jedná o hrady, zámky, či lidovou architekturu. Na gymnáziu jsem po večerech s kastelánem znojemského zámku chodil prohlížet historické umělecké předměty, zda některý nechybí. A tak se stalo, že kultura je mou zamilovanou oblastí.
V období 1984 – 1989 jsem zastával funkci předsedy organizačního výboru Wolkerova Prostějova, národní přehlídky recitátorů a divadel poezie. V letech 1983 – 1990 jsem byl místopředsedou MěstNV v Prostějově s odpovědností za školství, kulturu, zdravotnictví a sociální péči. V tomto období jsem poznal mnoho zajímavých lidí na úrovni okresu, kraje i republiky a též jsem pronikl do celé šíře kultury zakořeněné v našem městě a na Hané. V roce 2010 jsem se stal členem Klubu vojenské historie Znojmo, 10. prapor polních myslivců plukovníka Kopala. Klub se zúčastnil řady rekonstrukcí historických bitev v souvislosti s napoleonskými válkami, a to jak v tuzemsku, tak i v Evropě. K největším zážitkům za posledních 5 let byla v roce 2012 účast klubu při příležitosti oslav 200. výročí bitvy u Borodina nedaleko Moskvy, která proběhla 7. září 1812. Jednalo se o největší a nejkrvavější jednodenní bitvu napoleonských válek za účasti čtvrt milionů vojáků. Utkala se vojska francouzského císaře Napoleona I. a ruského cara Alexandra I. pod vedením generála Michaila Kutuzova. Rekonstrukce této historické bitvy se zúčastnilo přes 3 000 vojáků z celé Evropy, napoleonská a ruská jízda čítala přes 300 koní. Už samotná účast v této bitvě byla pro mě nezapomenutelným zážitkem, kromě jiného jsem si zopakoval jízdu na koni a zažil jsem 1. září příchod ruské zimy, kdy teploty v noci klesly na – 2 °C.
V roce 2011 byl v Prostějově založen Klub historický a státovědný, byl jsem jedním z 18 zakládajících členů. Klub podporuje rozvoj regionální historie města, pořádá přednášky, výstavy a vydává odborné publikace. Dále pečuje o odkaz vynikajících osobností města a regionu, podporuje ochranu památek a dokumentů k historii města a regionu a badatelskou a odbornou činnost studentů ve společensko-vědních oborech.
Změny, které byly provedeny v resortu kultury v uplynulých letech, považuji v řadě případů za nepovedené, v některých spíše oblasti kultury uškodily. Časté změny na postu ministra kultury kultuře v našem státě také neprospěly. Kultura je již řadu let v rámci státního finančního rozpočtu značně podfinancována. Dotace do divadelní oblasti nejsou řešeny koncepčně a s určitou perspektivou. Granty do oblasti soukromých divadel jsou kritizovány již řadu let, například Divadlo Karla Heřmánka a další. Také péče o památky a památkové objekty není dle mého názoru na požadované úrovni. Na některé památkové objekty se vynakládá hodně finančních prostředků, na jiné především na hrady a zámky se financí nedostává. To mohu potvrdit z vlastních zkušeností, každoročně navštívím v 8 – 10  hradů a zámků a muzeí, či dalších architektonických památek. Kultura potřebuje jednotnou koncepci, ať po stránce obsahové, právní a finanční a tato koncepce by se měla naplňovat alespoň dvě volební období. Neustálé personální a koncepční změny v oblasti kultury resortu neprospívají.

 

S jakými problémy se v této oblasti potýkáte na úrovni kraje?

V obecné rovině se jedná, patrně jako v jiných krajích, o nedostatek finančních prostředků, které jsou věnovány z veřejných rozpočtů na kulturu. Projevuje se to jak v oblasti živé kultury, tak i v oblasti péče o kulturní dědictví. Nedostatek finančních prostředků limituje  u zájmových aktivit možnosti jejich realizace, u profesionálních aktivit tlačí jednotlivé organizátory kulturních aktivit ke komercionalizaci jejich činnosti. V důsledku to vede ke snižování kulturního vkusu a celkové kulturní úrovně populace a k tomu, že  není v plné míře využívána výchovná funkce kultury. V oblasti péče o kulturní dědictví chybí peníze na zachování a obnovu kulturních památek, někdy se může jednat o velmi vážný problém, protože nedostatek finančních prostředků může vést k devastaci nebo i k úplnému zániku kulturní památky. V konkrétní rovině musí Olomoucký kraj řešit řadu problémů, např. nedostatek skladovacích prostor pro muzea a Vědeckou knihovnu v Olomouci, vytvoření systému ukládání a evidence archeologických nálezů, obnovu některých památkových areálů, např. zastřešení renesanční věže na hradě Helfštýn či obnovu areálu zámku a parku v Čechách pod Kosířem. Tyto konkrétní problémy jsou průběžně řešeny, jejich řešení je součástí Programového prohlášení Rady Olomouckého kraje na léta 2012-2016.

 

Co považujete za svůj největší úspěch? (Co se vám podařilo prosadit?)

Jsem předsedou komise Rady Olomouckého kraje pro kulturu a památkovou péči. Komise je poradním orgánem rady. Za největší úspěchy lze považovat, že komise přispěla k vytvoření funkčních dotačních programů Olomouckého kraje v oblasti kultury a památkové péče, zde Olomoucký  kraj přispívá ročně na rozvoj kultury a památkové péče finančními prostředky přibližně ve výši 40 000 000,- Kč. Komise se výrazně podílí na každoročním oceňování nejlepších kulturních aktivit uskutečňovaných v Olomouckém kraji, podpořili jsme řadu aktivit Olomouckého kraje včetně největší akce, to je obnova areálu a zámku v Čechách pod Kosířem, v rámci které dochází k vytvoření nové muzejní expozice věnované Josefu Mánesovi, který na zámku dlouhá léta pobýval. 

Klasicistní zámek obklopený romantickým parkem o rozloze 21,5 ha je majetkem kraje od září 2008. Oprava budovy a revitalizace přilehlého parku začala před 4 roky. V závěru loňského roku skončila třetí etapa rozsáhlé rekonstrukce zámeckého objektu. Týkala se zejména úprav prostor západního křídla v I. patře a dále celého II. patra jižního a západního křídla zámku. Tyto tři etapy stály celkem 63 mil. Kč. Na třetí část získal kraj peníze z evropských fondů a podařilo se opravit i věž v parku, která bude veřejnosti sloužit jako rozhledna. V rekonstruovaných prostorách jižního křídla bude vytvořena zámecká expozice se zaměřením na Josefa Mánesa a rod Silva – Taroucca. Bude zde umístěno muzeum věnované Josefu Mánesovi, který na zámku často pobýval a tvořil. Další expozice bude věnována šlechtickému rodu Silva – Taroucca, který je s místem historicky spjat. Na zámku vzniknou po rekonstrukci dvě prohlídkové trasy a dvě stálé výstavy. Jedna bude zaměřena na tradiční lidovou kulturu a druhá na filmy Jana a Zdeňka Svěrákových. Slavnostní otevření zámecké expozice je plánováno na začátek dubna letošního roku. V letech 2017 – 2018 by se podle plánu mělo rekonstruovat také východní a severní křídlo. V této části má být vybudován hotel se 16 pokoji a restaurace i s venkovním posezením. Jsem přesvědčen, že zámek v Čechách pod Kosířem se stane významným kulturním a společenským centrem na Hané.

V rámci každoročního hodnocení nejlepších kulturních aktivit uskutečňovaných v Olomouckém kraji oceňuje kraj od roku 2006 nejlepší jednotlivce, kolektivy, festivaly a obce, kterým jsou předávány Ceny Olomouckého kraje za přínos v oblasti kultury. Podle mých informací pouze 4 kraje v republice oceňují jednotlivce a kolektivy tímto způsobem. Ceny jsou předávány například za celoživotní přínos uvedením do dvorany slávy, za výjimečný počin v oblastech profesionálního umění – hudba, výtvarné umění, divadlo, oblast filmu, rozhlasu, televize a literatury.  Ceny jsou též udělovány za výjimečný počin v oblasti neprofesionální umělecké činnosti a v oblasti ochrany a popularizace kulturních hodnot. Ceny za období od roku 2006 do roku 2014 byly uděleny 43 osobnostem, z toho 11 osobností bylo uvedeno za svůj celoživotní přínos v oblasti kultury do dvorany slávy (například zpěvák Pavel Novák, heraldik Jiří Louda, herec František Řehák, historik umění František Dvořák, hudebník, skladatel a písničkář Jaroslav Hutka, a sochař, malíř, kreslíř a grafik Ivan Theimer). Za stejné období bylo uděleno 57 cen kolektivům, festivalům, obcím a občanským sdružením. V roce 2016 se uskuteční 10. ročník vyhlašování těchto cen a slavnostní předání proběhne v měsíci květnu na olomouckém výstavišti Flóra v pavilonu A.

V rámci činnosti krajské komise se mi podařila prosadit výjezdní zasedání do krajských kulturních zařízení ve městech Olomouc, Přerov, Prostějov, Šumperk, Jeseník a do dalších měst v těchto 5 okresech. Členové komise navštívili také kulturní zařízení okresních měst a menších měst, jako je  např. Javorník, Plumlov, Uničov, Tovačov. Za období let 2013 – 2015 se uskutečnilo 21 zasedání komise, z toho bylo 15 výjezdních. Členové komise se tak podrobně seznámili s činností jednotlivých krajských a městských kulturních zařízení a získávají tak přehled též o kulturních památkách v kraji a kulturním dění v oblasti profesionální i amatérské sféry.

KSČM v rámci krajské koalice podporuje významné projekty, které rozvíjejí kraj a propagují jeho prezentaci nejen na úrovni kraje, ale též na úrovni ČR a v neposlední řadě i na evropské úrovni. V roce 2013 koalice podpořila významné projekty částkou 3 190 000,- Kč, v roce 2014 částkou 3 850 000,- Kč a v roce 2015 částkou 4 350 000,- Kč. Rovněž byly poskytnuty finanční prostředky formou dotací na přímou podporu významných kulturních akcí. V roce 2013 získalo podporu 12 akcí ve výši 4 905 000,- Kč, v roce 2014 19 akcí v částce 8 880 000,- Kč. V rámci jednotlivých dílčích programů „Program podpory kultury a památkové péče“ byla Radou kraje a zastupitelstvem přiznána v roce 2013 celková dotace ve výši 21 270 000,- Kč pro 254 příjemců a v roce 2014 ve výši 19 350 000,- Kč pro 243 příjemců.

KSČM považuje kulturu za významnou součást života lidské společnosti. Kulturní dědictví vnímáme jako hmotný a duchovní poklad, o který je nutné pečovat, rozmnožovat jej a předávat dalším generacím. Prostředky vložené do kultury rozhodují o budoucím charakteru a kvalitě života každého občana.

 

Dá se říct, že problémy, s nimiž se potýkáte na krajské úrovni, jsou totožné s těmi, které řešíte jako radní města Prostějov? 

Ano, v obecné rovině se to dá říci. Jde především o nedostatek finančních prostředků pro oblast kultury a památkové péče. Na úrovni kraje i na úrovni města si můžeme v krajském i městském rozpočtu schválit pro oblast kultury a památkové péče částku nikoliv jakou kultura a především oprava památek vyžadují, ale pouze částku přiměřenou v rámci koaličních jednání a v rámci finanční přiměřenosti jednotlivých rozpočtů. Především na úrovni kraje a města musíme při schvalování rozpočtu brát v úvahu především komplexní rozvoj daného území.

Na úrovni kraje i města se potýkáme s poněkud chaotickou, nekoncepční a nepromyšlenou legislativou v oblasti kultury a památkové péče. Pominu, že ne vždy při schvalování nových zákonů v oblasti kultury berou zákonodárci na zřetel český jazyk a provázanost s ostatními zákony, které mají na danou oblast vliv. Poslanci v mnoha případech schválí po velkých diskuzích a bojích nový zákon nebo novelu zákona a ještě téhož dne večer při kávě v poslanecké restauraci debatují o tom, že by k tomuto schválenému zákonu měli přijmout technickou novelu, případně provést nezbytné upřesnění v rámci legislativních úprav. Tento chaos při legislativní činnosti nejen v oblasti kultury a památkové péče mě „fascinuje“ a někdy si připadám jak „Alenka v říši divů.“ Mnohokrát se úrovni legislativní činnosti nedivím, neboť z 200 poslanců je pouze 11 právníků. Důsledky této nedostatečné právní úpravy v oblasti kultury a památkové péče dopadají jak na jednotlivé kraje, tak i na obce a města, Olomoucký kraj a Prostějov nevyjímaje. V loňském roce byl v rámci legislativní činnosti vlády připraven a projednáván nový památkový zákon. Je předpoklad, že v tomto roce bude PS schválen. Doufám, že schválené znění tohoto zákona bude vůči oblasti památkové péče příznivé a šetrné a nepřinese ještě větší chaos, než v této oblasti po řadu let panuje. Dovolím si konstatovat, že stát po dobu předchozích 26 let o památky ve svém vlastnictví pečoval pouze okrajově a nikoliv v řadě případů s péčí řádného hospodáře.

Krajské zastupitelstvo má jako jeden z 5 subjektů v rámci Ústavy ČR možnost zákonodárné iniciativy. Jak často krajské zastupitelstvo využívá této možnosti, mi není známo. Obcím a městům naopak nebyla zákonodárná iniciativa Ústavou ČR svěřena.

Kraj převážně řeší v oblasti kultury a památkové péče koncepční otázky celého území včetně jeho 5 bývalých okresů. Kraj rovněž zabezpečuje řádný chod svých příspěvkových organizací v oblasti kultury. Město Prostějov kromě koncepčního výhledu v oblasti kultury a památkové péče řeší především konkrétní úkoly v jednotlivých letech volebního období 2014-2018.

 

V čem je situace na úrovni kraje a města odlišná?

Kraj zabezpečuje na své úrovni komplexní rozvoj v oblasti kultury, památkové péče a cestovního ruchu, tj. v bývalých okresech Olomouc, Přerov, Prostějov, Šumperk a Jeseník. Současně kraj řídí své příspěvkové organizace, jejich sídla jsou v jednotlivých, dříve okresních, městech.

Pro informaci je nutné uvést, že Olomoucký kraj vede koalice ČSSD (19 zastupitelů) a KSČM (16 zastupitelů). Z celkového počtu 55 zastupitelů má tedy krajská koalice pohodlnou nadpoloviční většinu 35 zastupitelů. Vzhledem k této skutečnosti je situace na úrovni kraje mnohem jednodušší při schvalování základních materiálů a koncepcí, než v Prostějově. V čele Prostějova je koalice ČSSD (10 zastupitelů), KSČM (4 zastupitelé) a PéVéčko (4 zastupitelé), tedy těsná většina 18 hlasů z celkového počtu 35 zastupitelů. Opozice ve složení ANO (6 zastupitelů), Změna pro Prostějov (4 zastupitelé), TOP 09 (3 zastupitelé), ODS (2 zastupitelé), KDÚ-ČSL (2 zastupitelé), má 17 hlasů. Koalice v Prostějově se tedy musí na každé jednání zastupitelstva pečlivě připravovat a zúčastňovat v plném počtu 18 zastupitelů tak, aby nejen rozpočet na příslušný rok, ale i další důležité body programu ve prospěch města a jeho občanů byly schváleny a vycházely tak z koaliční dohody a programového prohlášení městské rady. Dovolím si konstatovat, že převážná většina bodů programu zastupitelstev konaných v roce 2015 byla schválena v rozmezí 22 až 31 hlasů. I rozpočet na rok 2016 schválilo městské zastupitelstvo 22 hlasy, z toho 5 hlasy opozičních zastupitelů, 12 opozičních zastupitelů z jednání před hlasováním o rozpočtu odešlo.

Dovolte mi uvést několik údajů z rozpočtu města na rok 2016. Město bude hospodařit s rozpočtem 784 mil. Kč, výdaje budou činit 854 mil. Kč. Rozpočet byl schválen jako schodkový s převahou výdajů nad příjmy ve výši 70 mil. Kč. Jedná se však ve své podstatě o rozpočet vyrovnaný, neboť relativní schodek ve výši 70 mil. Kč bude vyrovnáván přebytky hospodaření z let minulých.

Na oblast památkové péče bude poskytnuta částka přes 33 mil. Kč, která by měla pokrýt jednotlivé požadavky v této oblasti v roce 2016. Z této sumy půjde na Národní dům (národní kulturní památka) částka 4 600 000,- korun, na Pernštejnský zámek a jeho okolí 11 050 000,- korun, na novou secesní radnici 12 200 000,- korun, na opravu městských hradeb 3 100 000,- korun, na opravu dřevěných konstrukcí budovy Muzea a galerie (dřevomorka) 1 480 000,- korun, na restaurování sochy Jiřího Wolkera 200 000,- korun a na restaurování sochy Karla Havlíčka Borovského to bude částka 450 000,- korun.

Řada historických budov v Prostějově se stále nachází v soukromých rukou. Jedná se např. o Kovaříkovy vily, ale také o bývalý klášter Milosrdných bratří s přilehlým areálem. Velké změny ve vlastnických vztazích se však u památek čekat nedají. Město rozhodně neplánuje v letošním roce nějakou památku od soukromníků odkoupit.

Kromě finančních prostředků na kulturu a památkovou péči město také realizuje na svém území řadu dalších investičních akcí potřebných pro další rozvoj města a jeho přitažlivost pro návštěvníky v rámci cestovního ruchu. Uvádím pouze několik základních údajů. Na investice je pro tento rok vyčleněna částka přes 145 mil. korun, na opravy a údržbu městského majetku suma 35 mil. korun, celkem tedy přes 180 mil. korun. V rámci neinvestičních příspěvků 18 městským příspěvkovým organizacím bylo v rozpočtu vyčleněno 77 mil. korun. Na dotace a dary organizacím na sportovní a mimo sportovní činnost města se počítá s částkou kolem 20 mil. korun. Z rezerv města (trvalý peněžní fond rezerv a rozvoje) se uvolní do rozpočtu města pro rok 2016 částka přes 74 mil. korun na dofinancování navržených stavebních investic.

Odlišnost kraje a města také spočívá v tom, že kraj nemůže získat krajskou cenu za přínos v oblasti kultury, naopak město Prostějov tuto cenu v předchozích 9 ročnících již získalo několikrát.

Za rok 2006 za výjimečný počin v oblasti neprofesionální umělecké činnosti – 49. ročník festivalu poezie – Wolkerův Prostějov. Za rok 2007 za výjimečný počin v oblasti ochrany a popularizace kulturních hodnot – Realizace projektu „100 let Národního domu v Prostějově“ (rekonstrukce, oslavy, vydání publikace).  Za rok 2014 cenu hejtmana Olomouckého kraje za -  Organizaci koncertu maltského tenoristy Josepha Calleji a za výjimečný počin v oblasti literatury  - vydání knihy „100 let prostějovské radnice.“ Cenu v oblasti profesionálního umění – oblast literatury získal za rok 2012 prostějovský – Klub historický a státovědný v Prostějově, kniha „Osobnosti Prostějovska.“ Cenu hejtmana kraje získal za rok 2013 prostějovský fotograf Karel Novák, cenu za výjimečný počin v oblasti filmu, rozhlasu a televize za rok 2013 získala prostějovská – Divadelní společnost Historia – dokumentární film „Historia: malé dějiny o třech obrazech.“

Závěrem mé odpovědi na tuto otázku se nelze krátce nezmínit o činnosti Komise pro kulturu a cestovní ruch Rady města Prostějova, jejímž jsem předsedou. V zastoupení rady města jsem se v lednu 2015 zúčastnil akce Region tour na výstavišti v Brně. Jednalo se o velmi zajímavou akci a získal jsem řadu zajímavých poznatků z oblasti cestovního ruchu ze všech 14 krajů republiky. Přivezl jsem mnoho důležitých a koncepčních materiálů k oblasti kultury, památkové péče a cestovního ruchu, které budou využity při práci komise. V únoru 2015 jsem se zúčastnil jako vedoucí delegace města výstavy fotografií „Stoletá dáma“, která byla k vidění v reprezentačních prostorách zastoupení Olomouckého kraje při EU v Bruselu. Vernisáže se zúčastnilo přes 80 hostů a záštitu nad ní převzala poslankyně EP Olga Sehnalová (ČSSD).  Kromě jiného se delegace setkala s europoslankyní Kateřinou Konečnou (KSČM), zástupci Evropské komise, Evropského parlamentu, Rady EU či evropských regionů. Výstava splnila svůj účel a Prostějov má co nabídnout i s ohledem na rozvoj cestovního ruchu v Olomouckém kraji.

 

I když se prioritně zabýváte kulturou, určitě vám nejsou cizí ani problémy v jiných oblastech. Co nejvíce sužuje obyvatele Olomouckého kraje?

Rada Olomouckého kraje, složená ze zástupců ČSSD a KSČM, deklarovala pro volební období 2012-2016 na základě uzavřené Koaliční smlouvy pro Olomoucký kraj programové cíle, které jsou členěny do 11 oblastí. Dle mně dostupných informací mohu uvést, že obyvatele kraje sužují tyto problémy. V rámci hospodářské výkonnosti zaujímá Olomoucký kraj 13. místo mezi kraji. Tato skutečnost má také vliv na nezaměstnanost v regionu, kdy to dopadá nejvíce na oblast Jesenicka. Zde jsou také nejsložitější podmínky v rámci kraje pro rozvoj podnikání. Na Jesenicku je také složitá situace ve zdravotnictví, kdy nemocnice s dosahem pro celou lokalitu je v rukou soukromého majitele. V oblasti Jesenicka a Šumperska je také nedostatečná dopravní obslužnost, což má nepochybně vliv na rozvoj podnikání a vytváření podmínek pro zaměstnanost občanů.

Pokud se týká rozpočtového určení daní, tak v tomto období bylo rozděleno pro kraj nedostatečné množství financí. Po jednání Asociace krajů s vládou ČR bylo dohodnuto, že od roku 2016 bude pro kraje navýšen koeficient pro daň z přidané hodnoty na 8,92 % (oproti stávajícímu koeficientu 7,86 %), což může znamenat pro Olomoucký kraj nárůst o cca 200 mil. Kč.

Na vzduch přeplněný škodlivým prachem si ztěžují občané v největších městech Olomouckého kraje. Olomouc, Prostějov a Přerov mají s nadmíru znečištěným vzduchem problémy celoročně. Dokonce několikrát tato města překročila počet dnů, v nichž smí být koncentrace prachu větší, než stanovuje limit. Mezi hlavní viníky patří doprava. V Olomouci je připravena studie věnovaná plánům na odstavná parkoviště kolem Olomouce. Auta by zůstala mimo město a do něj by se dojíždělo hromadnou dopravou. Budování těchto odstavných parkovišť je zatím v nedohlednu. Jako lék pro města přeplněná auty by posloužilo také zavedení nízko emisních zón. Z center by se například vyhnaly staré vozy. Kromě dopravy škodí Olomouci a okolí i komíny domácností, jímž je jedno, co v kotlích pálí.

Dopravu jako hlavní příčinu znečištěného vzduchu vidí občané také v Prostějově. Prostějov leží v kotlině a při špatném počasí je město a jeho okolí zahaleno smogem a obyvatelé města a okolí následně trpí dýchacími obtížemi. Velké zlepšení by mohlo občanům přinést nový obchvat města. Pro přípravu severního obchvatu se zatím vykupují pozemky. Nelze vyloučit, že limity prostějovský vzduch v budoucnu opět překročí. Na vině jsou i škodliviny, jež do kraje přináší vítr z průmyslu v Polsku či na Ostravsku. V Prostějově se pak škodliviny zadrží, neboť leží v kotlině.

Se znečištěním z jiných lokalit se potýká i Olomouc i Přerov. V Přerově považují za největšího znečišťovatele ovzduší dopravu. Na čistotu vzduchu budou mít vliv i roky plánované stavby – poslední kus dálnice D1 v úseku Říkovice – Přerov, nová silnice od Hulína a tzv. průpich městem. V Přerově mají vyhlášku, díky níž může při nedodržení limitu jezdit MHD zdarma.

Dopravní obslužnost regionu Olomoucka a Prostějovska má také vliv na spokojenost občanů. Rovněž nízký výkon ekonomiky v těchto regionech se odráží na životní úrovni obyvatel. Občané kraje také v řadě případů kritizují skutečnost, že kraj poskytuje nedostatečné dotace obcím a jednotlivým spolkům. Nejsložitější situace v oblasti dopravy je v regionu Přerovska. Občané Přerova a blízkého okolí velmi trpí značnou hustotou dopravy, která je vedena městem směrem na Lipník nad Bečvou, kde se napojuje na úsek dálnice D1. Dostavba dálnice D1 v úsecích Říkovice – Přerov a Přerov – Lipník nad Bečvou je zařazena jako jedna z nejdůležitějších dopravních staveb ve strategických dokumentech Ministerstva dopravy ČR, kterými jsou Dopravní politika ČR do roku 2020 s výhledem do roku 2050 a v Dopravní sektorové strategii. Rovněž dopravní situace na rychlostní komunikaci R35 Mohelnice – Staré Město v úseku na území Olomouckého kraje, je složitá. Občané očekávají pokračování trasy R35 od města Mohelnice směrem na Pardubice.

V rámci regionu Přerovska je složitou situací případné umístění spalovny pro celý kraj, kdy se uvažuje, že spalovna bude realizována v blízkosti města Přerova.

 

Má KSČM návrhy, jak alespoň některé z těchto problémů vyřešit?

KSČM má v rámci svého volebního programu a uzavřené Koaliční smlouvy pro Olomoucký kraj návrhy na řešení některých výše uvedených problémů, a to v rámci programových cílů, které jsou uvedeny v Programovém prohlášení Rady Olomouckého kraje.

Jedná se především o dodržování vyrovnaného a stabilního rozpočtu kraje s tím, že přebytky hospodaření budou určeny kromě rozvojových programů a nových investic také do těch oblastí, které způsobují občanům největší potíže. Prioritami KSČM jsou samozřejmě investice včetně projektů financovaných z evropských fondů. KSČM bude v souladu s koaliční smlouvou a programovým prohlášením upřednostňovat před ostatními investičními akcemi ty projekty, které jsou hrazené z evropských fondů, mimořádná pozornost bude věnována zajištění a čerpání financí na komunikace druhé a třetí třídy ve vlastnictví kraje. Strana bude i nadále pokračovat ve finanční podpoře významných projektů Olomouckého kraje, a to dle schváleného Dotačního programu Olomouckého kraje „Program památkové péče v Olomouckém kraji v roce 2016“, který byl vyhlášen na jednání zastupitelstva dne 18.12.2015. Jak už bylo výše uvedeno, Olomoucký kraj očekává v rámci navýšení koeficientu pro daň z přidané hodnoty nárůst částky v roce 2016 o cca 200 mil. Kč.¨

KSČM bude požadovat urychlení příprav, realizace a dokončení staveb na státní silniční síti, a to úsek dálnice D1 Říkovice – Přerov – Lipník nad Bečvou. Na stavbu úseku dálnice D1 Přerov – Lipník byla na rok 2015 v rozpočtu SFDI společně s prostředky EU vyčleněna částka ve výši 2,1 mld. Kč. Rozpočet SFDI předpokládal zahájení stavby úseku Říkovice – Přerov v roce 2015. KSČM bude značnou pozornost v tomto roce věnovat pokračování trasy R35 od města Mohelnice směrem na Pardubice.

KSČM bude podporovat přípravu a realizaci obchvatu sídel na silnicích II. třídy a dále zajištění rekonstrukcí a oprav páteřních silnice II. a III. třídy a mostů v majetku kraje s využitím všech dostupných finančních prostředků na modernizaci. Dále bude KSČM významně podporovat výkup pozemků pro přípravu severního obchvatu města Prostějova.

KSČM připravuje návrhy na zajištění dostupné a kvalitní zdravotní péče pro občany kraje. Rovněž bude usilovat o udržení optimální struktury akutní i následné lůžkové péče v krajských nemocnicích. V rámci jednání Rady kraje je v řešení situace kolem nemocnice v Jeseníku. Strana se bude v rámci koaliční smlouvy a programového prohlášení i nadále podílet na zlepšování kvality a dostupnosti zdravotnické záchranné služby.

KSČM se bude zasazovat o udržení systému sociálních služeb, jejich kvality a dostupnosti pro všechny občany Olomouckého kraje.

KSČM za hlavní cíl budoucích vynaložených finančních prostředků do rozvoje kraje považuje vyrovnávání ekonomických a sociálních rozdílů mezi jednotlivými částmi kraje a posílení pozice Olomouckého kraje v rámci celorepublikového porovnání ekonomických ukazatelů (např. míra nezaměstnanosti, podíl na tvorbě národního důchodu). V rámci těchto hlavních cílů považuje za zásadní priority – pomáhat vytvářet příznivé podmínky pro malé a střední podnikání, aktivně propagovat kraj a jeho města a obce na trhu investičních příležitostí, podporovat úsilí měst a obcí při vytváření podmínek pro domácí i zahraniční investory, prosazovat priority Olomouckého kraje na regionální, národní a evropské úrovni, podporovat tvorbu a aktualizaci územních plánů měst a obcí, zastupovat zájmy všech subjektů Olomouckého kraje v institucích EU.

KSČM se v rámci koalice bude i nadále podílet na soustavném zlepšování kvality životního prostředí a zemědělství při naplňování principu trvale udržitelného rozvoje. V rámci kultury a památkové péče považuje KSČM za jednu z hlavních priorit zachování a zlepšení podmínek pro rozvoj činností příspěvkových organizací kraje, poskytování dotací institucím s regionální působností, podporu činnosti a aktivity kulturních a společenských organizací, přispívání dotačními programy na podporu živé kultury, na obnovu kulturních památek a na obnovu drobné architektury místního významu. Za důležité považuje KSČM dokončit opravu zámku Čechy pod Kosířem a obnovu zámeckého parku a vytvoření nových expozic, realizovat víceleté granty v oblasti kultury a pokračovat v záchranných pracích na renesančním paláci na hradě Helfštýn.

V rámci bezpečnosti, ochrany zdraví a majetku občanů, je naší prioritou prohlubování a rozvíjení spolupráce a organizace složek integrovaného záchranného systému. Důležité je rovněž prosazovat realizaci preventivních opatření před povodněmi v ohrožených oblastech kraje.

 

Jaké budou priority KSČM v nadcházejících volbách.

Do krajských voleb půjde KSČM s těmito prioritami.

·              V průběhu předvolební kampaně i v novém volebním období udržovat trvalý kontakt s občany kraje a v rámci jednotlivých regionů, obcí a měst.

·                Hospodárně nakládat s majetkem kraje, schvalovat vyrovnaný rozpočet kraje.

·                Dobudovat protipovodňová opatření na řekách Moravě, Bečvě a Odře.

·                Podporovat další rozvoj kapacit domovů pro seniory.

·                Podporovat růst počtu lůžek následné péče a sociálních lůžek v lůžkových zdravotních zařízeních  kraje.

·                Dobudovat kvalitní silniční síť na celém území kraje. Dokončit D 1 mezi Říkovicemi a Lipníkem nad Bečvou.

·                Usilovat o zajištění finančních prostředků na opravy, údržbu a rozvoj komunikací ve vlastnictví kraje.

·                Zabezpečovat rozvoj učňovského školství pro potřeby rozvoje hospodářských aktivit v kraji.

·                Odmítat zavádění školného na všech stupních škol.

·                Podporovat rozvoj zájmové umělecké činnosti mezi občany.

·                Podporovat opravy a rekonstrukce památkových objektů ve vlastnictví kraje.

·               Snižovat zamoření ovzduší kraje škodlivými emisemi. Zaměřit se na průmyslová centra Olomoucka, Prostějovska a   Přerovska.  

·                Prosazovat ochranu zemědělského půdního fondu.

·                Rozvíjet spolupráci s družebními regiony a městy.

·                Pro rozvoj Olomouckého kraje efektivně a všestranně využívat stálé zastoupení Olomouckého kraje v Bruselu

·                Podporovat další rozvoj integrovaného záchranného systému.

·                Podporovat rozvoj aktivit směřujících k zatraktivnění kulturního, historického a přírodního bohatství kraje.

·                Podporovat turistické formy cestovního ruchu, jako je agroturistika, kongresová turistika nebo zážitková turistika.

 

Pokud uspějete, na co se chcete zaměřit především?

V případě, že budu ve volbách zvolen do zastupitelstva kraje, tak se chci především zaměřit na oblasti kultury a památkové péče, cestovního ruchu, legislativy, uplatňování zákonodárné iniciativy krajského zastupitelstva a v neposlední řadě rozvoj sportu a tělovýchovy pro mládež i občany kraje.

V rámci kultury budu podporovat dotace na významné projekty, činnost a aktivity kulturních a společenských organizací a živou kulturu. Na úseku památkové péče se budu zasazovat o průběžné opravy a rekonstrukce památek ve vlastnictví kraje, obcí a měst v rámci přidělených finančních prostředků. Za důležité považuji dokončení opravy zámku Čechy pod Kosířem a obnovu zámeckého parku včetně vytvoření nových expozic a realizaci záchranných prací renesančního paláce na hradě Helfštýn.

V rámci cestovního ruchu budu podporovat propagaci a prezentaci turistického potenciálu kraje, nadregionální akce cestovního ruchu a rozvoj spolupráce se sousedními kraji v ČR včetně příhraničních styků s Opolským vojvodstvím.

Na podnět Olomouckého kraje rozhodlo Ministerstvo kultury ČR o vyjmutí Červeného domu, ve kterém prožil část svého života v Kostelci na Hané básník Petr Bezruč ze seznamu kulturních památek. Z variant navržených a projednaných Radou Olomouckého kraje považuji za schůdnou variantu celkovou rekonstrukci Červeného domku a bílého domku s využitím pro muzejní a klubovou činnost. Červený domek připomíná dlouhou etapu života básníka Petra Bezruče a je nutno odmítnout zpochybňování významu a osobnosti Petra Bezruče. Jedná se o jednoho z nejpřekládanějších českých autorů, jehož verše byly přeloženy do více než 40 jazyků, včetně čínštiny, japonštiny a korejštiny. Zachování červeného domku a odkazu Petra Bezruče považuji za důležité nejen pro dnešní, ale především pro další generace.

V rámci tělovýchovy a sportu považuji za důležitou přípravu Národního olympijského centra v Prostějově, na které pracují společně Olomoucký kraj, město Prostějov a společnost TK plus. Ve městě by tak vzniklo národní centrum pro volejbal a tenis. Nejdůležitější otázkou je, zda do tohoto projektu půjde Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy společně s námi a najdou se peníze ve státním rozpočtu.

 

Co mohou očekávat občané Olomouckého kraje v roce 2016?

Olomoucko

Olomouc navštíví v únoru američtí rockeři The Winery Dogs. Kromě nich město uvítá i undergroundovou kapelu The Resi-dents nebo legendu Alphaville. V listopadu bude zahájena další část výstavby protipovodňových opatření, která mají ochránit Olomouc před velkou vodou. Práce na II.B se budou provádět na úseku řeky Moravy od soutoku s Mlýnským potokem až po most v ulici Komenského. Tato etapa by měla být hotova v květnu 2017.

 

Šumpersko

Po skončení sezony začne na jaře dlouho očekávaná rekonstrukce zimního stadionu v Šumperku. V tomto roce práce začnou výměnou technologií chlazení a obnovou hrací  plochy. Po dvou letech oprav se motoristé dočkají opravené silnice na jižní straně Červenohorského sedla. Osmikilometrová dopravní spojnice získá nový povrch, bude též širší a bezpečnější.

 

Přerovsko

V červnu mohou zákazníci nakupovat v novém Prioru, jehož stavba započala na jaře loňského roku.

Společnost investovala do stavby nákupní galerie téměř 400 mil. Kč. Na střeše vznikne 300 parkovacích míst, z toho 100 pro potřeby města. Zahájení stavby úseku dálnice D1 – Lipník nad Bečvou je naplánováno na jaro 2016. Stavba tohoto úseku bude dlouhá 14 312 m  a je největší investicí do dopravní infrastruktury na Přerovsku za poslední roky.

 

Prostějovsko

Revitalizace nejstaršího sídliště v Prostějově – Šárka bude obsahovat revizi komunikací, výsadbu zeleně a zavedení nové kanalizace. Na přestavbu a kompletní revitalizaci bude během 4 let vynaložena částka 80 mil. Kč. Slavnostního otevření a představení zámecké expozice se po 4 letech dočká nově zrekonstruovaný zámek v Čechách pod Kosířem. Po 4 letech stavebních prací na prostějovské radnici vyvrcholí tato nákladná rekonstrukce. Poslední etapou je oprava fasády.

 

Olomoucký kraj

Rychlostní silnice v Olomouckém kraji se od 1. ledna změnily na dálnice. Díky předznačení na úsecích komunikací R35 a R46 se v kraji dálniční síť rozrostl o více než 80 km.

 

Jesenicko

Nejstarší jesenické sídliště 9. května čeká historická proměna. Město v příštím roce zahájí jeho kompletní modernizaci za 35 mil. Kč. Na podzim letošního roku by město Jeseník mělo zahájit za zhruba 50 mil. Kč stavbu nové sportovní haly.

 

Závěrem mi dovolte uvést dva citáty.

Smích chytré lidi léčí. A jen blbce uráží. Smích a pláč jsou nejcennější majetek živého člověka. Jan Werich.

Dovede-li se člověk zasmát sám sobě, nevyjde ze smíchu po celý život. Seneca.

 

 

© KSČM 2003 - 2014. Všechna práva vyhrazena