OV KSČM Prostějov

Lidická 1873/35

796 01  Prostějov

tel.: +420 582 345 812 (461)

e-mail: ov.prostejov@kscm.cz

č. ú.: 735701/0100

         (KB Prostějov)

 

Rychlé odkazy

Centrální web KSČM:

logo_kscm

 

 

 

 Olomoucký krajský výbor KSČM:

http://olomouc.kscm.cz

 

Haló noviny: 

hano_logo

 

 

 

 

 

Patří vlastenci a antifašisté mezi extremistická hnutí?

Patří vlastenci a antifašisté mezi extremistická hnutí? (13.1.2016)

Na Olomoucku působí oblastní »žurnalista«, horlivý příznivec místní opozice a kritik vedení města. Před Vánoci vyprodukoval ze svého nitra podivně formulovaný článek s názvem Kraji vládne ČSSD a KSČM, hejtmanství dává dotace i levicovým extremistům. O co se jedná?Olomoučtí radní a zastupitelé posoudili počátkem roku 2015 řádně zdůvodněné žádosti o dotaci. Mezi těmi, kteří splňovali předepsané podmínky, bylo Vlastenecké sdružení antifašistů v Prostějově.

Jeden z olomouckých opozičních zastupitelů Pavel Horák (KDU-ČSL) a Petr Sokol, místopředseda ODS, zřejmě čekali od jara na příležitost, jak veřejně obvinit hejtmanství z nepravostí při udělování dotací. Vítanou příležitost jim poskytl oblastní redaktor MF Dnes Michal Šverdík. Vybrali jeden ze spolků, který se nezdá být dosti servilním vůči direktivním »hlasům z Bruselu«. Společně uskutečnili své dílo, a jak je vidět, i bez dlouhého uvažování označili Vlastenecké sdružení antifašistů Kainovým znamením extremistický spolek. Pavel Horák se prý při vyslovení názoru zlobil, když sděloval: »Nevidím jediný důvod, aby takové spolky dostávaly dotace z veřejných peněz.« S kritikou hejtmanství a Vlasteneckého sdružení antifašistů ČR ochotně přispěchal Petr Sokol, aby doplnil: »Stát ani samospráva by v žádném případě neměly dotovat extremisty a těmto spolkům poskytovat peníze na různé akce, které jim pomáhají udržovat jejich činnost.«

Jaké »důkazy« byly použity pro označení spolku nálepkou »extremisté«? Zde je stručný výčet z článku v MF Dnes. Pozoruhodná je citace, proti níž nelze nic namítnout: »VSA uvádí na internetu řadu zpráv, prohlášení a memorand. Mezi nimi o USA, které se prostřednictvím NATO a ozbrojených konfliktů snaží ovládnout svět. K realizaci jejich plánů byl vybrán oddaný lokaj Západu Karel Schwarzenberg, člen skupiny Bilderberg – lidí usilujících o světovou nadvládu.«

Dále je v článku správně uvedeno o přátelském, solidárním setkání s představiteli velvyslanectví Syrské arabské republiky nebo s generálním konzulem Ruské federace. Prý opěvujeme ruského prezidenta Putina a odsuzujeme snahy představitelů Spojených států amerických a NATO o vyvolání globálního válečného konfliktu.

Bez povšimnutí nezůstalo ani společné přátelské vítání jara s Klubem sociálně-demokratických žen ve Štětovicích. Ptáme se, jestli podobné zmíněné akce patří mezi extrémní? Víme zcela určitě, že k projevu »levicového extremismu« nepatří návštěva hrobu Jana Opletala v Náklu. Autor z MF Dnes má zřejmě opačný názor, když nám to zastavení vyčítá. Snad už si tolik nepřitížíme, když poctivě doplníme, že jsme přizvali prostějovské středoškoláky ještě i k pietní vzpomínkové akci přímo u busty slavného absolventa gymnázia v Litovli, studenta Lékařské fakulty Univerzity Karlovy, a že tento vlastenec, Jan Opletal, jeden z prvních obětí nacistů, je, a vždy zůstane, naším vzorem hrdiny.

Když se někdo vyjadřuje k aktivitám »takového« spolku, měl by o něm alespoň něco málo vědět.

V tomto případě září jasná neznalost. Nikdo z trojice zřejmě nic neví o historickém období rozpínavosti hitlerovského Německa, o třech stech tisících českých obětí fašistické zvůle. Nikdo z dnes hovořících o extremismech nepoložil květy na společné hroby nacisty vyvražděných mužů v Ležákách, Javoříčku v Lidicích nebo při uctění památky umučených v Terezíně. Nesetkali jsme se ani na jednom z tradičních míst protifašistického odboje na Moravě - v Rajnochovicích, na Rusavě, v Prlově nebo u památníku německými fašisty vypálené osady na Ploštině. Naopak, s dobrými pocity vždy vnímáme a uvědomujeme si aktivní spoluúčast vedoucích představitelů z Olomouckého kraje na všech pro nás tak významných místech.

Jistí vládní činitelé a straničtí lídři, spřízněni s olomouckou politickou opozicí, navštěvují bez ostychu sudetoněmecké srazy v Bavorsku. Jsou vřele vítáni a bratříčkují se s pohrobky henleinovců.

Nevadí zanícené projevy s různě opakovanou verzí stále stejně falešné písně o nutnosti zneplatnit Postupimské dohody a zrušit Dekrety prezidenta Československé republiky dr. Edvarda Beneše. Platí snad dnes v ČR úcta a připomínání antifašistické tradice československého odboje za extremistický postoj? A kritika militaristické, destruktivní politiky USA podložená fakty za antidemokratickou? V prvním případě by to znamenalo zlehčování hrůz fašismu v minulosti a zároveň hru s ohněm do budoucnosti. V případě druhém je demokratický postoj exkluzivně ztotožněn s absolutní podporou politiky Spojených států – děj se co děj. Pokud ano, potom by si autoři kádrového posudku o VSA neměli hrát na strážce demokracie, ale otevřeně přiznat, že jim vadí sebemenší odklon od současné politicko-ideologické linie transatlantických mocenských center.

Jako demokratické vlastenecké sdružení, hájící zájmy slovanské myšlenky a českého národa, by nás zajímalo, jak expert na extremismus prof. Miroslav Mareš z FSS MU v Brně hodnotí politiku brněnských radních, vstřícných aktivitám SNL a obhajujících politiku revanšismu. Nezavání to snad přesvědčivěji extremismem? Zamyslete se, páni zastupitelé, do příštích komunálních voleb je čas.


Josef LIŠKA, předseda Vlasteneckého sdružení antifašistů ČR, Prostějov

 

převzato z: www.halonoviny.cz

 

© KSČM 2003 - 2014. Všechna práva vyhrazena