OV KSČM Prostějov

Lidická 1873/35

796 01  Prostějov

tel.: +420 582 345 812 (461)

e-mail: ov.prostejov@kscm.cz

č. ú.: 735701/0100

         (KB Prostějov)

 

Rychlé odkazy

Centrální web KSČM:

logo_kscm

 

 

 

 Olomoucký krajský výbor KSČM:

http://olomouc.kscm.cz

 

Haló noviny: 

hano_logo

 

 

 

 

 

Nebezpečné ideologie – nacismus, klerikalismus a islamismus

Nebezpečné ideologie – nacismus, klerikalismus a islamismus (26.1.2016)

Vážení čtenáři. Přestávám poznávat svět kolem sebe. Nemluvím teď jen o tendenčních a populisticky vytvořených nálad většinové společnosti, která je živena různými lživými a překroucenými názory. Hovořím o politické a společenské kultuře v Evropě.Již přes rok nám denně média, vlastně masmédia, servírují záběry zbídačených uprchlíků před občanskou válkou v Sýrii, kteří prchají za lepším životem. Rozhodně nemám v úmyslu podceňovat, či zlehčovat, jakýkoliv válečný konflikt. Není možné přivírat oči před jakoukoliv válkou. Stejně tak není možné bez citu nepomoci těm, kdo pomoc potřebují.
Jsem velmi empatický člověk, ve svých myšlenkách nejednou jsem stál v kůži uprchlíka, který se dostává přes různé hranice a národy do vysněné západní Evropy. Vždyť si vzpomenu, jak Češi a Slováci v době I. a II. světové války prchali před konflikty mimo naše území. Ale okamžik, Češi a Slováci houfně rukovali do armád „protivníka,“ aby svým přičiněním, svým tělem i myslí bojovali proti zlu, které naše území, naše spoluobčany, naše tradice, jazyk a hodnoty, ničilo. Těžko tito lidé přeběhli v době první světové války na východní frontě v Rusku kvůli sociálním příspěvkům (sociální příspěvky v carském Rusku zní samo o sobě jako pitomost), kvůli tomu, aby mohli plně zneužívat systém, aby se o tradičních svátcích bavili na účet většinového obyvatelstva a přitom těmito tradicemi opovrhovali. Tito skuteční vlastenci v otrhaných uniformách, s různou nekvalitní výzbrojí, bojovali a pokládali své životy za nás, za generace, která budovala republiku. Vždyť vzpomeňme na druhou světovou válku a naše vojáky na východní i západní frontě, kteří bojovali proti největšímu zlu, které se kdy zatím kdy rozšířilo v Evropě – fašismu. Rád bych znal odpověď, proč současní uprchlíci se nesnaží zvrátit situaci, před kterou utekli. Jako by nechtěli, vždyť vlastně nemusí. Spolková republika Německo je významným hráčem na evropské a světové scéně. Zastávám ale názor, že páchá historickou sebevraždu a s ní bere ostatní okolní státy jako své rukojmí.
Evropský typ demokracie se vždy vyznačoval tím, že byl neuvěřitelně slabý proti těm, co demokraticky nesmýšleli. Jako bych dokonce viděl i paralelu s německým typem demokracie ve dvacátém století. Vzpomeňme na Výmarskou republiku, což byla forma demokratické a kapitalistické Německé říše (das Deutsche Reich). Co nakonec tuto křehkou demokracii svrhlo? Hospodářská krize a neschopnost čelit hrozbě vzrůstajícímu nacionálnímu socialismu (zkr. nacismu). Již tehdy se objevovaly postupně organizované jednotky SA, které terorizovaly své okolí. Říšské úřady těmto bojovým akcím jen přihlížely, dávaly od nacistů ruce pryč, zamlžovaly a dokonce i někteří se skrytými sympatiemi je podporovaly. Dokonce si nikdo nechtěl připustit sílu nacismu, byť již ve dvacátých letech provedl Adolf Hitler neúspěšný násilný pokus o převrat ve Svobodném státě Bavorsko, známý jako „Pivní puč.“ Nacismus je zvrhlá, totalitní ideologie, která hlásá nadřazenost Árijského člověka nad všemi ostatními. Principem nacistické společnosti bylo vytvořit super nadčlověka, kterému ostatní (Židé, Slované, Rómové…) budou sloužit jako poddaní anebo budou vyhubeni. Ve své podstatě šlo o vytvoření moderní šlechty na základě pseudo-biologických poznatků. Nutno uvést, že v době nacismu nebyla známa struktura DNA. Ač mnozí stále pod vlivem až pseudo-humanismu si nedovedou připustit, že i náboženství je pouhá ideologie, která při těch správných podmínkách může vykvést v podobné zlo, jakým je nacismus. Vždyť historie ukázala totalitní formu křesťanství – katolicismus, v době středověku a částečně novověku, stejně jako je nynější hrozba – fanatický islám.
Islám je Abrahámovské náboženství, které integruje židovský judaismus, křesťanství a aplikuje jej v blízkovýchodním prostředí. I mnozí samotní muslimové netuší, že jejich kniha Korán obsahuje mnohé příběhy, stejné jako v Bibli. Dokonce Korán považuje za svatého Krista, či Marii. Zvláštnost tomu všemu dokresluje bůh Aláh, původní obyčejný bůh z řady bohů. Aláh je původní měsíční bůh, odtud pak symbol půlměsíce. Před dvaceti lety se zdálo, že jakákoliv forma náboženství je přežitkem. Zvláště pak Česká republika, která dlouhodobě, naštěstí, patří k ateistickým zemím. Nikdo z Evropy si nedovedl představit, že budeme opět čelit náboženské hrozbě, nikoliv však katolicismu, avšak nyní islamismu.
Islamismus (ideologie vytvořená na základě islámské víry) má společné znaky typických pravicových a klerikálních totalitních ideologií. S nacismem a katolicismem má společný a hlavní průnik ve vysoce sofistikovaném antisemitismu, který má základy již v prvopočátcích formování křesťanství. Dalšími znaky jsou: selekci společnosti na základě výsady (víry, biologie), vynucování si jednotného názoru, popírání nových vědeckých poznatků, vytvoření si kultu (boha, nadčlověka), tvrdé potírání opozice, vraždění, mučení apod. Nacistické ideologii byly vždy blízké také různé klerikální proudy jako například Slovenský štát z období 1939 – 1945, nebo například Nacionalistické hnutí S. Bandery, stejně tak nacismus měl vždy, během druhé světové války, blízko i k muslimským zemím.
Je otázkou, do jaké míry budeme, my jako Češi, například muset čelit zase jednou agresivnímu západnímu sousedovi a jeho totalitní ideologii, tentokrát islamismu.


Bc. Petr Hofman, EngTech. (KSČM)

© KSČM 2003 - 2014. Všechna práva vyhrazena