OV KSČM Prostějov

Lidická 1873/35

796 01  Prostějov

tel.: +420 582 345 812 (461)

e-mail: ov.prostejov@kscm.cz

č. ú.: 735701/0100

         (KB Prostějov)

 

Rychlé odkazy

Centrální web KSČM:

logo_kscm

 

 

 

 Olomoucký krajský výbor KSČM:

http://olomouc.kscm.cz

 

Haló noviny: 

hano_logo

 

 

 

 

 

Prostějov dlouhodobě řádně pečuje o svoje školská zařízení

Prostějov dlouhodobě řádně pečuje o svoje školská zařízení (7.3.2016)
Statutární město Prostějov dobře hospodaří s finančními prostředky a již řadu let vykazuje městská kasa přebytkový rozpočet. Vzhledem k těmto výsledkům vynakládá na údržbu a zvelebení svého nemovitého majetku značné finanční prostředky. V roce 2015 byla na investiční akce vyčleněna částka téměř 218 mil. Kč, z toho na zvelebení mateřských a základních škol to bylo 47 mil. Kč.

 ZŠ a MŠ Palackého – na rekonstrukci sociálního zařízení, rekonstrukci hřiště na Palacké ulici, nové víceúčelové hřiště  a jeho oplocení  v Čechovicích, celkem tyto rekonstrukce stály 13 milionů Kč.

MŠ Smetanova –zateplení této budovy přišlo zhruba na 10 milionů Kč.
MŠ Partyzánská –vybudování a vybavení dalšího oddělení se zvýšením kapacity o 25 dětí přišlo na téměř 6 milionů Kč.
ZŠ a MŠ Melantrichova – na pořízení nového přivaděče teplé užitkové vody, zateplení budovy MŠ a realizace dětských hřišť v přírodním stylu byla vynaložena částka cca 6 milionů Kč.
MŠ Šárka (pod tuto školku patří ještě další dvě školky) - byla realizována 3 dětská hřiště v přírodním stylu za více než 4,5 milionů
Hřiště ZŠ Palackého
Kč.
MŠ Moravská –zateplení budovy stálo skoro 4 miliony Kč.
ZŠ Valenty –na vybudování hygienických kabinek byla vynaložena částka  1,3 miliony Kč.
ZŠ Kollárova – zavedení teplé vody pro hygienická zařízení stálo asi 700 tisíc Kč.
ZŠ Dr.Horáka – na rekonstrukci vodovodního potrubí a stavební úpravy technologie ředící vody bazénu byla vynaložena částka téměř 1,3 miliony Kč.
 
Školská komise Rady města Prostějova navrhuje konkrétní náměty na investiční akce v rámci školních a předškolních zařízení. KSČM je společně s ČSSD a hnutím PéVéčko v Prostějově ve vládní koalici, takže se tři členové rady města za KSČM významně podílejí na prosazování a schvalování těchto potřebných investičních akcí. Je i zásluhou KSČM, že je řádně pečováno o mateřské a základní školy, jejichž zřizovatelem je Prostějov.
 
autor: Ivana Copková, zastupitelka za KSČM, členka školské komise Rady města Prostějova
© KSČM 2003 - 2014. Všechna práva vyhrazena