OV KSČM Prostějov

Lidická 1873/35

796 01  Prostějov

tel.: +420 582 345 812 (461)

e-mail: ov.prostejov@kscm.cz

č. ú.: 735701/0100

         (KB Prostějov)

 

Rychlé odkazy

Centrální web KSČM:

logo_kscm

 

 

 

 Olomoucký krajský výbor KSČM:

http://olomouc.kscm.cz

 

Haló noviny: 

hano_logo

 

 

 

 

 

Ženy jsou muži často nedoceněny

Ženy jsou muži často nedoceněny (9.3.2016)

Ve středu 8. března si připomněly Mezinárodní den žen i členky a členové a sympatizantky a sympatizanti KSČM v okrese Prostějov.

 V dopoledních hodinách bylo možné v centru města potkat městské zastupitele a kandidáty pro volby do Zastupitelstva Olomouckého kraje v čele s předsedou OV KSČM a kandidátem č. 5 na kandidátce KSČM do Zastupitelstva Olomouckého kraje Ludvíkem Šuldou, jak přejí ženám a předávají jim červené karafiáty.
 
Odpoledne se pak jako každý rok uskutečnila v restauraci U tří bříz tradiční oslava Mezinárodního dne žen, kterou pořádal OV KSČM v Prostějově. Sešlo se zde na 80 hostům, kterým k poslechu a tanci zahrálo Duo Píštěk. Na úvod přítomné ženy jménem OV KSČM a Klubu zastupitelů Statutárního města Prostějov přivítal zastupitel a místopředseda OV KSČM Josef Augustin. Ten
předseda OV KSČM Prostějov Ludvík Šulda
zvlášť uvítal tajemníka KV KSČM Olomouckého kraje Josefa Mádra, předsedkyni místního Levicového klubu žen Evu Slámovou a předsedu Vlasteneckého sdružení antifašistů Prostějovska Josefa Lišku. Následně předal slovo novému předsedovi OV KSČM Ludvíku Šuldovi. Ten se ve svém krátkém slově zamyslel nad tím, jak moc muži v mnoha ohledech nedoceňují ženy. To co pro muže a rodinu ženy dělají, muži často považuji za samozřejmé, za rutinu. Svátek žen by se dle jeho slov měl vlastně slavit každý den. Podle Šuldy jsou ženy pro muže inspirací. „V dnešní nelehké době, kdy jen několik set kilometrů od nás zuří boje a války, v jejichž důsledku do Evropy utíkají statisíce běženců, nám často chybí, ten váš klidný uvážlivý ženský element, jednající racionálně a s rozvahou. To je skutečně dnes potřeba více než kdy jindy“, dodal závěrem, po kterém se spolu s Josefem Augustinem vydal mezi přítomné ženy, aby každé zvlášť k jejich krásnému svátku pogratuloval a předal jim jménem OV KSČM Prostějov přání a červený karafiát. Následující téměř tři hodiny pak patřily přítomným ženám a mužům, kteří si při příjemné hudbě užili nejen vzájemných rozhovorů, ale především tance a další zábavy.
 
autor: za
© KSČM 2003 - 2014. Všechna práva vyhrazena