OV KSČM Prostějov

Lidická 1873/35

796 01  Prostějov

tel.: +420 582 345 812 (461)

e-mail: ov.prostejov@kscm.cz

č. ú.: 735701/0100

         (KB Prostějov)

 

Rychlé odkazy

Centrální web KSČM:

logo_kscm

 

 

 

 Olomoucký krajský výbor KSČM:

http://olomouc.kscm.cz

 

Haló noviny: 

hano_logo

 

 

 

 

 

Neřešený problém na Prostějovsku

Neřešený problém na Prostějovsku (29.3.2016)

Již delší dobu se zamýšlím nad jedním tématem, které bohužel není řešeno. Není řešeno téměř 26 let. Hovořím o zoufalé situaci v některých oblastech okresu Prostějov, a nejen tam, kde dochází k nepřiměřené kumulaci nepřizpůsobivých rodin.

 Tento problém se týká především Konicka, ale i dalších poměrně rozsáhlých oblastí tohoto úrodného a krásného okresu. Kdysi prosperující obce jsou ve společensky zbídačeném stavu. Zemědělská družstva neexistují, na polích roste řepka olejka, leží ladem, nebo co hůře, jsou zastavěny solárními panely. Základní školy zejí prázdnotou, byť obce dostávají dotace na jejich opravy, není koho učit. Lidé, kteří musí dojíždět každý den do zaměstnání do okresního či krajského města povětšinou od první třídy berou své děti do škol ve městech. Na vesnicích pak zůstávají děti, které nemají buďto tak majetné rodiče, nebo děti rodičů nezaměstnaných. Dochází tak k velké segregaci těch co mohou na moderní školu do města a těch co se musí spokojit s úrovní škol vesnických. Mladí, kteří dosáhnou dospělosti, z vesnic utíkají, zůstávají pouze opravdoví "srdcaři" a pak starší občané. Po pravdě není čemu se divit. Může za to nejen nedostatek pracovních míst v této oblasti, špatná dopravní dostupnost, nedostatek služeb, ale i ta skutečnost, že v obcích se stále více začínají objevovat různí nově příchozí lidé.

To se projevuje především v cenách nemovitostí, domy v těchto lokalitách jsou levné a lákají spekulanty, kteří je následně pronajímají nepřizpůsobivým občanům. Ani sami starostové obcí pak vlastně netuší, kolik jich v těchto domech žije. Děti nechodí do školy, protože ještě v devět hodin ráno jsou vidět, jak si hrají před domy, a to škola začíná u nás v sedm ráno. Kolem jejich domů se vytváří skládky nejrůznějšího materiálu a nejhůře trpí jejich sousedé. Do cizích dvorů noví spoluobčané vyhazují odpadky, všude volně pobíhají psi. Potíž je také v tom, že děti z těchto rodin nejsou povětšinou očkovány, před pár lety se mezi nimi šířila žloutenka a nebylo možné ji zastavit, protože rodiče neposílali ani své děti k obvodní lékařce, natožpak například na infekční oddělení do nemocnice v Prostějově. Bohužel obce těžko vymáhají po těchto nově příchozích takové samozřejmosti, jako jsou poplatky za popelnice, či odpady. Prázdných domů přibývá a obyvatelé těchto vesnic se strachují, kdy se kdo nastěhuje právě do jejich sousedství. Domy, v jejichž sousedství bydlí nepřizpůsobivé rodiny, jsou neprodejné, to je bohužel realita. Jsem přesvědčen, že většině obyvatel vůbec nevadí vzhled těchto lidí, ale jejich asociální chování, které je těžko pochopitelné pro starousedlíky. V obcích i před rokem 1990 bylo dost Romů, přesto byli téměř všichni začleněni do společnosti měli zaměstnání. Ti jsou pryč a přichází sem pouze ti, kteří nepracují, jejich děti nepracují a není šance, že jejich další potomci pracovat budou. Je mi vlastně nejvíce líto jejich dětí, kteří tady nedostanou šanci na lepší život a jsou opět odsouzeni žít v segregaci.

Obce nemají ovšem žádné velké možnosti, jak tuto situaci řešit. Okresní úřady neexistují a úřady krajské, respektive zastupitelé kraje, jsou těmto problémům velmi vzdáleni. Na vině je též dnešní problematika s korektním vyjadřováním, kdy se mnozí bojí cokoliv říci, aby nebyli obviněni například z rasové nesnášenlivosti. Přesně taková atmosféra může nahrát různým pravicovým extrémistům, kteří využijí toho, že politická reprezentace kraje toto řešit nechce. Ono heslo, že tonoucí se stébla chytá, je pak na místě. A z toho je mi nejvíce smutno. Dříve, například Přemyslovice, silná levicová obec, řeklo by se levicový ostrov na Konicku, by měly následovat obce v Bánskobystrickém kraji na Slovensku? To opravdu čekáme na konického Kotlebu? Je třeba, aby se všichni reprezentanti státu, krajů i obcí snažili pochopit tento doutnající problém. Myslím si, že ti, kteří nežijí denně v těchto regionech, si jen těžko připustí skutečný rozměr neřešeného problému.

 

autor: Bc. Petr Hofman, EngTech
© KSČM 2003 - 2014. Všechna práva vyhrazena