OV KSČM Prostějov

Lidická 1873/35

796 01  Prostějov

tel.: +420 582 345 812 (461)

e-mail: ov.prostejov@kscm.cz

č. ú.: 735701/0100

         (KB Prostějov)

 

Rychlé odkazy

Centrální web KSČM:

logo_kscm

 

 

 

 Olomoucký krajský výbor KSČM:

http://olomouc.kscm.cz

 

Haló noviny: 

hano_logo

 

 

 

 

 

Otevřený dopis hejtmanu Olomouckého kraje J. Rozbořilovi ve věci vyjmutí Červeného domku v Kostelci na Hané ze seznamu kulturních památek

Otevřený dopis hejtmanu Olomouckého kraje J. Rozbořilovi ve věci vyjmutí Červeného domku v Kostelci na Hané ze seznamu kulturních památek (24.3.2016)

Jelikož i členové a sympatizanti KSČM oprávněně kritizují krok Olomouckého kraje, kterým došlo k vyřazení Červeného domku v Kostelci na Hané, ve kterém dlouhá léta žil Petr Bezruč a zároveň jsou silně znepokojeni znevažováním významu jeho tvorby a osobnosti. Schválil OV KSČM Prostějov na svém I. zasedání dne 24. 2. 2016 otevřený dopis hejtmanu Olomouckého kraje J. Rozbořilovi, ten mu byl následně zaslán.

 Ing. Jiří Rozbořil
hejtman Olomouckého kraje
Jeremenkova 40a
779 11 Olomouc
 
 
V Prostějově dne 24. 2. 2016
 
 
Otevřený dopis ve věci vyjmutí Červeného domku v Kostelci na Hané ze seznamu kulturních památek
 
 
Vážený pane hejtmane,
 
obracíme se na Vás jako na nejvyššího představitele kraje a člena nejsilnější levicové strany v ČR jménem pléna OV KSČM Prostějov, které zastupuje několik stovek členů KSČM a značné množství našich sympatizantů, jak dokazují počty hlasů v každých volbách do zastupitelstev všech stupňů v okrese Prostějov, tímto otevřeným dopisem. Ten je kromě vás adresován i dalším institucím a médiím. Se znepokojením sledujeme kauzu, která souvisí s vyškrtnutím Červeného domku v Kostelci na Hané, kde dlouhá léta žil Petr Bezruč, ze seznamu kulturních památek. Toto vyškrtnutí provedlo Ministerstvo kultury ČR právě na žádost Olomouckého kraje ze dne 30. července 2015. Považujeme za krajně neprozíravé a nestandardní, jestliže se veřejnost dozvěděla o této skutečnosti z médií až po kroku ministerstva kultury, kterým dům ze seznamu kulturních památek vyřadil. Ptáme se, proč o takto závažném jednání neinformovala Rada Olomouckého kraje veřejnost bezprostředně po svém zasedání.
 
Za nepochopitelné pak považujeme zdůvodnění vyškrtnutí Červeného domku v Kostelci na Hané ze seznamu kulturních památek. Naprosto odmítáme zpochybňování významu a osobnosti Petra Bezruče, jak bylo a je v této souvislosti činěno. Nedomníváme se, že jeho osobnost je značně přeceňována a v dnešní době už není jeho význam tak společensko-historicky zásadní. Petr Bezruč je jeden z nejpřekládanějších českých autorů, jehož verše byly přeloženy do více než čtyřiceti jazyků včetně čínštiny, japonštiny či korejštiny. Význam Petra Bezruče je ve skutečnosti nejen pro Slezsko, Ostravsko, ale i pro celou zemi obrovský. Dokázal ojediněle zachytit téma útlaku slezského lidu, živě promlouvá k lidem i po více než sto letech. Ovlivnil zejména regionální literaturu, od počátku 20. století až do současnosti, a jeho dílo mělo dopady i na další umělce, z hudební, výtvarné i další scény. Jestliže by šlo skutečně o přeceňovaného a dobou protěžovaného autora zcela jistě by se do dnešních dnů, ač po řadě proměn nezachoval literární festival Bezručova Opava, jehož první ročník se konal symbolicky v roce 1958, tedy v roce úmrtí autora. Loňský již 58. ročník festivalu pak měl v kontrastu s rozhodnutím vedení Olomouckého kraje a následným zdůvodněním příznačný název „O pravdě a lži“. Po Bezručovi jsou pojmenovány i ulice, školy, kulturní domy, divadlo a dokonce i jeden z rychlíků Českých drah.
 
 
Vážený pane hejtmane,
 
vyřazení Červeného domku ze seznamu kulturních památek by bylo možné i přivítat, kdyby tato skutečnost znamenala zlepšení stavu objektu a jeho využití pro připomenutí osobnosti významného básníka Petra Bezruče, klubovou a společenskou činnost, a to bez zbytečných a často nesmyslných nařízení památkářů. Avšak, jak plyne z vyjádření Vás i členů Rady Olomouckého kraje sám kraj neví, ač má připraveny varianty co s Červeným domkem, včetně možnosti jeho demolice, jak dál, neboť nemá potřebné finanční prostředky. Přehazuje si tak Červený domek s městem Kostelec na Hané z ruky do ruky jako horký brambor.
 
Vnímáme politický slib, že dům Petra Bezruče se bourat nebude, ale je to pouze slib, slib do konce funkčního období dnešní vládní koalice, který bude platit do krajských voleb na podzim tohoto roku. Nikdo dnes nemůže říci, co bude dál, a jak se zachová budoucí vedení kraje. Apelujeme na Vás a žádáme Vás o opětovnou žádost o zařazení Červeného domku v Kostelci na Hané do seznamu kulturních památek a zároveň o okamžité aktivní zahájení prací na zachování tohoto domu a jeho využití k muzejní, ale i klubové a společenské činnosti pro současnou i budoucí generace. Dovolujeme si Vás jménem občanů okresu Prostějov i členů strany požádat, aby se zpět do tohoto domu vrátila expozice, která byla Petru Bezručovi věnována a byla zde v minulosti umístěna. Domníváme se, že by mělo být v zájmu všech levicových sil, tedy i KSČM a ČSSD uchovávat a propagovat vše pokrokové, levicové, tedy i osobnost a dílo Petra Bezruče. Jestliže jednou začneme se zpochybňováním a bořením pokrokových a demokratických tradic našeho národa musíme si zákonitě položit otázku, kdo bude další? Jiří Wolker či jiná osobnost Prostějovska, Přerovska, Olomoucka, Šumperska či Jesenicka? Zamysleme se nad tímto a jednejme tak, abychom se nemuseli stydět před našimi dětmi, ale i před našimi rodiči nebo prarodiči.
 
 
Vážený pane hejtmane,
 
jsme přesvědčeni, že tak občansky, kulturně a politicky citlivou záležitost jako je budoucnost Červeného domku a odkaz Petra Bezruče je třeba řešit se značnou prozíravostí vůči občanům našeho okresu a kraje, a proto jsme připraveni k osobnímu jednání s Vámi v této společensky velmi závažné záležitosti. Na základě Vašeho pozvání se osobního jednání s Vámi v sídle Olomouckého kraje velmi rádi zúčastníme.
 
 
S úctou
 
 
Jménem pléna OV KSČM Prostějov
 
  
Ludvík ŠULDA, BBA, v. r.
předseda OV KSČM
 
autor: OV KSČM
© KSČM 2003 - 2014. Všechna práva vyhrazena