OV KSČM Prostějov

Lidická 1873/35

796 01  Prostějov

tel.: +420 582 345 812 (461)

e-mail: ov.prostejov@kscm.cz

č. ú.: 735701/0100

         (KB Prostějov)

 

Rychlé odkazy

Centrální web KSČM:

logo_kscm

 

 

 

 Olomoucký krajský výbor KSČM:

http://olomouc.kscm.cz

 

Haló noviny: 

hano_logo

 

 

 

 

 

Přísedící u soudů by měli být zachováni

Přísedící u soudů by měli být zachováni (30.3.2016)

V Haló novinách byl 10. března uveřejněn rozhovor s poslancem za KSČM Jaroslavem Borkou, zda má být institut přísedících v civilním řízení zachován. Jako advokát považuji za vhodné k tomuto tématu vyjádřit svůj názor.

 Jediný laický prvek představují v našem soudnictví po roce 1989 tzv. přísedící, kteří působí v prvostupňovém řízení ve věcech trestních a v civilním řízení ve věcech pracovních. Poslanecký návrh zákona chce přísedící v civilním řízení od 1. července 2016 odstranit. Od roku 1992 se setkávám při výkonu své profese s přísedícími na mnoha okresních i krajských soudech. Institut přísedících považuji v civilním řízení, kterého se má změna dle poslaneckého návrhu týkat, za velmi důležitý a prospěšný.

S mnoha názory poslance Borky souhlasím. Rovněž moje zkušenosti s přísedícími na úrovni okresů a krajů jsou vcelku dobré a jejich náročné práce si vážím. Je skutečností, že v současné době je značný nárůst soudních sporů a že ohodnocení přísedících za jejich náročnou práci je nedostatečné, částka 150,- Kč za jeden den je zanedbatelná.

Spolupráce mezi laickou veřejností a profesionálními soudci je dle mých zkušeností v mnoha případech přínosná, a to pro obě strany. Konstatování, že přísedících u soudů je málo, je pouze jednou stranou mince. Druhou stranou mince je motivace zájemců o tuto činnost ze strany justice a vytvoření odpovídajících podmínek včetně zvýšení jejich ohodnocení.

Za důležité považuji, aby soudce při svém rozhodování vyslechl názor laiků a naopak přísedící jako laici získávali zkušenosti a učili se od soudce profesionála.

Od roku 1990 jsem zastupitelem města Prostějova a pravidelně se každé čtyři roky podílím na schvalování kandidátů na přísedící v obvodu Okresního soudu v Prostějově, naposledy v roce 2013. Návrh kandidátů předkládá předseda soudu a zastupitelé rovněž využívají svého zákonného práva navrhovat do funkce přísedícího vhodné kandidáty. V současném období vykonává funkci přísedících 18 pracovníků magistrátu, z toho 4 právničky a dále 3 zastupitelé města. Požadovaný počet přísedících byl vždy zastupitelstvem schválen.

Pokud by přísedící měli být u soudů zrušeni, tak pak by v soudnictví chyběl jakýkoliv laický prvek, lid by se přestal na soudní moci podílet. Takový stav bych pak považoval za neúnosný. Osobně bych přivítal, aby institut přísedících byl zachován a byly k tomu státem vytvořeny nezbytné podmínky. Přimlouvám se proto, aby se zákonodárci zamysleli spíše nad možností skutečné systémové změny v organizaci našeho soudnictví, aby institut přísedících nezrušili bez náhrady, mají-li potřebu vůbec něco rušit.

S jedním názorem poslance Borky však zásadně nesouhlasím. V rozhovoru uvedl, že pokud ministr spravedlnosti Robert Pelikán (ANO) nepředloží do konce prvního pololetí letošního roku materiál k projednání, tzv. Bílou knihu justice, o které bude možno diskutovat, tak podpoří poslanecký návrh zákona, který ruší institut přísedících. Jsem přesvědčen, že poslance zdobí rozvážnost a moudrost a ne ukvapené rozhodování bez znalosti věci. Při odborných diskusích a rozhodování o vážných společenských otázkách, a tam legislativní činnost poslanecké sněmovny nepochybně patří, platí zásada, aby se k danému tématu mohla vyjádřit i druhá strana. Tedy předsedové soudů a přísedící. Nechť poslanci před konečným rozhodnutím znají též názory těch, kterých se to bezprostředně týká.

 

VOX POPULI, VOX DEI.

 

autor: JUDr. Josef Augustin, advokát, zastupitel města Prostějova za KSČM
© KSČM 2003 - 2014. Všechna práva vyhrazena