OV KSČM Prostějov

Lidická 1873/35

796 01  Prostějov

tel.: +420 582 345 812 (461)

e-mail: ov.prostejov@kscm.cz

č. ú.: 735701/0100

         (KB Prostějov)

 

Rychlé odkazy

Centrální web KSČM:

logo_kscm

 

 

 

 Olomoucký krajský výbor KSČM:

http://olomouc.kscm.cz

 

Haló noviny: 

hano_logo

 

 

 

 

 

Co potřebuje Olomoucký kraj?

Co potřebuje Olomoucký kraj? (29.5.2016)

Olomoucký kraj je zvláštní a specifický mezi všemi ostatními kraji. Jeho geografická poloha a výrazná severojižní orientace tak v sobě směšuje úrodné a hospodářsky vyspělé jižní regiony a severní horské a chudé regiony.

 Stejně tak historicky tento region je nejednotný. Uvědomme si, že obyvatelstvo žijící od SO ORP Konice až po polskou hranici není z drtivé většiny původní, ale přistěhovalé po roce 1945 do oblasti Sudet. Obyvatelstvo naopak na Prostějovsku, Olomoucku a Přerovsku je zase z velké většiny původní.

Přemýšlím, co Olomoucký kraj potřebuje? Ve zdravotnictví především zamezit vzniku dalších a dalších soukromých subjektů na úkor krajských, popř. státních. Tyto soukromé subjekty mohou mít různou kvalitu, různé ohodnocení a různé možnosti, které lze jen stěží kontrolovat, či regulovat. Občan je pak mnohdy vržen do spárů privátní sféry, která se snaží za každou cenu jej co nejvíce obrat o často dlouhodobě spořené prostředky bez záruky kvality a jistoty. Olomoucký kraj také potřebuje urychleně řešit bydlení pro mladé. Ti, kteří ještě nezažili vysoké hypotéky, hledání adekvátního bydlení, mizernou výplatu a praktickou nemožnost založení rodiny z finančních důvodů, tak ať mlčí! Pokud chceme dále rozvíjet naši republiku, kraj, obce, musíme především podpořit mladé. Je třeba mladým nabídnout adekvátní neruinující bydlení, podpořit zaměstnavatele, aby zaměstnali matky dětí, které jsou ještě na ZŠ. Diskriminace těchto matek je bohužel realitou.

Olomoucký kraj také sužuje stále více potíž s nepřizpůsobivými občany. Ti těží ze štědrého a nekontrolovaného sociálního systému. Místo investování do infrastruktury a posílení industrializace místních regionů slepě současný stát podporuje vytváření ghett a to navzdory krajům a obcím! Základem je maximálně podpořit zaměstnanost, což je také hlavním lékem proti nepřizpůsobivosti a sociálním problémům. S tímto také souvisí konec spekulacemi s domy a byty a větší podpora kraje se samosprávami obcí, kterých se to týká. Nelze přeci jen přihlížet stále více se rozvíjejícímu stavu. S tímto také souvisí opravdová a skutečná podpora venkova. Kraj není jen Olomouc a další města, ale i vesnice. Nechci, aby náš kraj zapomínal na obce, ve kterých žijí lidé v mnohdy horších podmínkách, než na městě. Přitom bez venkova a lesů by nebylo úrody, nebylo by kyslíku a nebylo by vodních srážek! Jedná se především o komplexní práci převážně s mladými lidmi, aby měli motivaci na vesnici zůstat a nadále ji rozvíjet.

Osobně bych rád nastínil ještě téma, které hýbe celou Evropou a které se může dotknout i našeho krásného kraje. Odmítám kvóty prosazované a vnucené Bruselem na migranty. Dokud Evropa řešila velikosti včelích plástů, nebo RUM nesměl být RUMem, brali jsme to jako vrtoch unijních byrokratů. Ovšem v dnešní době je vidno, víc jak kdy před tím, že EU nás chce vnucovat něco, s čím sami jako občané nesouhlasíme. Myslím si, že většina národa není xenofobní, rasistická, ale že většina národa vidí potíž v nařízeních, které nám na jednu stranu určuje, ale pak nedokáže rozlišit, kdo z uprchlíků potřebuje skutečnou pomoc a kdo má v hlavě pouze islámský fanatismus. Toto je chyba Evropské unie a jejich hlavních tahounů, jako je Německo, Británie a Francie. S lítostí a se zatajeným dechem pozorujeme, jak se odvděčují fanatičtí lidé obyvatelům těmto zemím. Proto jsem proti jakékoliv kvótě na uprchlíky a jsem proti nedobrovolnému umisťování lidí cizích národností v našem kraji!

 

autor: Bc. Petr Hofman, EngTech., kandidát do Zastupitelstva Olomouckého kraje
© KSČM 2003 - 2014. Všechna práva vyhrazena