OV KSČM Prostějov

Lidická 1873/35

796 01  Prostějov

tel.: +420 582 345 812 (461)

e-mail: ov.prostejov@kscm.cz

č. ú.: 735701/0100

         (KB Prostějov)

 

Rychlé odkazy

Centrální web KSČM:

logo_kscm

 

 

 

 Olomoucký krajský výbor KSČM:

http://olomouc.kscm.cz

 

Haló noviny: 

hano_logo

 

 

 

 

 

Jednání IX. sjezdu KSČM a jeho závěry

Jednání IX. sjezdu KSČM a jeho závěry (2.6.2016)

Ve dnech 14. a 15. května se konal v Praze IX. sjezd KSČM a zúčastnilo se ho všech 356 zvolených delegátů.

 Vojtěch Filip ve svém projevu varoval delegáty před radikalizací strany a nebezpečným populismem a vyzval ke kontinuitě a jednotě. „Pro delegáty je důležité, abychom s odpovědností k budoucnosti strany vybírali do funkcí ve vedení strany zejména ty, kteří budou představovat kontinuitu současného vedení s vedením, které ještě ve větší obměně, jak očekávám, bude řídit naši KSČM po IX. sjezdu, tedy dát šanci mladším navrženým kandidátům,“ uvedl.

Vojtěch Filip zhodnotil v úvodním projevu činnost KSČM v uplynulých 4 letech a připomněl, že na podzim po libereckém sjezdu KSČM ve dvou krajích volby vyhrála a v 9 krajích vstoupila do koalice. Poprvé od zřízení krajů v roce 2000 získala KSČM místo hejtmana, kdy hejtmanem Ústeckého kraje je Oldřich Bubeníček. Předseda vyjádřil přesvědčení, že v letošních krajských volbách KSČM vyhraje nejméně ve dvou krajích a současně poděkoval všem 182 krajským zastupitelům, kteří svou poctivou prací posilují autoritu KSČM. Dále připomněl, že podzimními volbami začíná volební maraton, který bude trvat nepřetržitě do roku 2027.

Při představování kandidátů na předsedu ÚV KSČM se Vojtěch Filip netajil tím, že diskuse, která byla hodně kritická, ho potěšila. Měla totiž jedno společné – všem šlo o stejnou věc. Byl rovněž spokojen s tím, jakým způsobem strana řešila otázku krajské a regionální politiky, a je přesvědčen, že je základní součástí politiky ve městech a krajích. Rovněž uvedl, že výkonný i ústřední výbor strany bude třeba doplnit minimálně o jednoho zástupce krajů, když tímto reagoval na slova hejtmana Ústeckého kraje Oldřicha Bubeníčka.

Příští čtyři roky povede stranu opět Vojtěch Filip, do čela ÚV ho zvolili delegáti sjezdu hned v prvním kole. Z 353 platných hlasů jich obdržel 203, pro Josefa Skálu se vyslovil o 150 delegátů. Předseda ÚV bude mít na starosti koordinaci a řízení výkonného a ústředního výboru a zahraniční styky. „Věřím, že společnými silami budeme schopni KSČM přivést k ještě lepším výsledkům, než bylo po roce 2012,“ řekl delegátům těsně po zvolení Filip.

Funkci prvního místopředsedy obhájil Petr Šimůnek, který jako první místopředseda bude mít na starosti oblast vnitrostranické práce a ekonomiku a získal 263 hlasů. První místopředseda Petr Šimůnek se v projevu po svém zvolení zaměřil na to, že zde působí dvě mládežnické organizace nesoucí název komunistická, a KSČM je nedokázala přimět k užší spolupráci. Šimůnek poděkoval bývalé místopředsedkyni Miloslavě Vostré a bývalému předsedovi rozhodčí komise Zdeňku Levému za práci, kterou vykonali pro stranu mezi sjezdy.

O místa dalších dvou místopředsedů se utkalo 10 kandidátů. Funkci obhájil dosavadní místopředseda Jiří Dolejš, se ziskem 187 hlasů. Bude mít v kompetenci odborné zázemí, volby, parlamentní a komunální politiku, spolupráci s odbory a levicovými subjekty. Místopředseda Dolejš hovořil k předloženým obsahovým návrhům, zejména k hlavnímu sjezdovému materiálu, kterým je „Strategické směřování a hlavní úkoly strany.“ Uvedl, že je to dokument, který spojuje strategické zaměření strany s jistou taktikou či se zřetelnými postupovými úkoly.

Funkci místopředsedy pro ideologii, propagandu a mediální činnost svěřili delegáti Josefu Skálovi, který získal 181 hlasů. Předsedkyní Ústřední revizní komise KSČM byla zvolena Zdeňka Lišková a funkci předsedkyně Ústřední rozhodčí komise KSČM bude zastávat Helena Vrzalová.

Sjezdového jednání se zúčastnila řada významných zahraničních i tuzemských hostů. Mezi jiným zástupce ÚV AKEL, KS Řecka, Die Linke, KS Ukrajiny, KS Francie, KS Slovenska, KS Ruské federace, KS Portugalska. Zastupitelské úřady reprezentovali diplomaté velvyslanectví Běloruské republiky, Kubánské republiky, Bolívarské republiky Venezuela, Čínské lidové republiky, KLDR, Palestina, Syrské arabské republiky a Vietnamské socialistické republiky. Například předseda ÚV KS Ukrajiny Petr Symoněnko konkrétně ocenil zkušenosti KSČM se získáváním důvěry a podpory mas. Prohlásil, že je velkým úspěchem, když v naší zemi každý sedmý volič dává v parlamentních volbách svůj hlas komunistickým kandidátům. Poděkoval KSČM za solidaritu a neocenitelnou konkrétní pomoc v boji, který ukrajinští komunisté vedou.

V průběhu sjezdové diskuse vystoupila také řada hostů z České republiky. Předseda Českomoravské konfederace odborových svazů Josef Středula konstatoval, že je řada věcí, ve kterých ČMKOS najde s KSČM společnou řeč. Konstatoval, že v ideologické oblasti se oba subjekty neshodnou. Uvedl, že ho mrzí, že poslanci KSČM nedávno ve sněmovně nepodpořili novelu zákona o státních svátcích a pracující tak nebudou mít o den volna navíc. Předseda sdružení nájemníků ČR Milan Taraba uvedl, že má se spoluprací s KSČM po většinou dobré zkušenosti. Předseda Rady seniorů Zdeněk Pernes připomněl, že ke konci loňského roku žilo v ČR přes 2 miliony 300 tisíc lidí pobírajících starobní důchod. Průměrný důchod byl ve výši 11 388,- Kč, přičemž 52 % důchodů tuto hodnotu nedosahuje. V mezinárodním srovnání je český důchod na 12. místě ze 17 hodnocených zemí Evropy. Dále v diskusi vystoupili Jaroslav Souček, předseda odborového svazu KOVO, Pavel Novák, předseda spolku českých novinářů, Milan Neubert, mluvčí Spojenectví Práce a solidarity, předseda SDS, Jan Minář, předseda Slovanského výboru ČR, Jiří Málek, předseda Společnosti pro evropský dialog a Oldřich Pospíšil, předseda svazu důchodců ČR.

Na sjezdovém jednání v sobotu i v neděli vystoupila řad delegátů se svými návrhy, připomínkami, kritikou i konkrétními doporučeními. Petr Braný z Českých Budějovic se zaměřil na tři otázky činnosti KSČM v současnosti. Strana by se podle jeho názoru měla věnovat více krizi ve společnosti – finanční, politické i morální. Velmi kritická slova do řad KSČM zazněla z úst pražské delegátky Marty Semelové. Uvedla, že si lžeme sami sobě, objevují se články na objednávku, ujíždí nám vlak, nereagujeme na problémy – a když ano, tak pozdě. Obrátila se ke spolustraníkům s tím, že mnozí zpohodlněli, zpanštěli a občané nemají důvod do KSČM vstupovat, protože pro ně není alternativou. Pardubický delegát Jan Foldyna konstatoval, že zatím veškeré snahy odpůrců, kteří chtějí KSČM znemožnit, ztroskotávají na tom, že strana má dost velkou podporu ve společnosti. Oldřich Bubeníček z Ústí nad Labem dal na zvážení, zda je před blížícími se krajskými a senátními volbami vhodné se věnovat se stejnou pozorností všem senátním obvodům. Josef Augustin se pozastavil nad otázkou, kde brát mladé lidi a co jim můžeme nabídnout.  Otakar Ruml z Jičína zdůraznil práci krajských zastupitelů, která má svá specifika. Poslankyně EP Kateřina Konečná se zamyslela nad fungováním Evropské unie. Připomněla, že KSČM byla proti vstupu ČR do EU kvůli špatně vyjednaným podmínkám. To se podle ní v následujících letech také potvrdilo. Petr Bureš z Litoměřic podotkl, že mu mezi členy strany chybí nadšení, které zažil například na Vratimovském semináři.

IX. sjezd KSČM projednal a posoudil činnost strany od VIII. sjezdu KSČM. Potvrdil dlouhodobou orientaci realizovat svůj program v zájmu občanů. Přijal obsahové a organizační dokumenty jako základ pro další práci strany v úsilí o prosazování jejich zájmů a obhajoby jejich práv. Potvrdil členy ÚV KSČM zvolené okresními organizacemi KSČM. Delegáti schválili 9 priorit IX. sjezdu KSČM. V rámci těchto priorit bude KSČM prosazovat oprávněné požadavky občanů, budoucnost vlastnictví vidí strana ve společenském vlastnictví výrobních prostředků, bude požadovat více demokracie a trvalé propojení demokracie přímé a zastupitelské, efektivní fungování veřejné správy, právo na dostupné a důstojné bydlení, kvalitní zdravotní péči, sociální zabezpečení a vzdělávání, financování veřejného školství z veřejných zdrojů, komplexní řešení podpory živé kultury a ochrany kulturního dědictví, právo na práci a spravedlivou odměnu za ni, zastavení devastace krajiny a půdního fondu, prosazování mírové politiky, a požadavek na důsledné omezení ekonomické migrace.

Předseda Vojtěch Filip ve svém vystoupení uvedl, že stranu čeká další náročná práce. Dlouhá cesta plná poctivé práce, mnohá úskalí a překážky a chvíle složitých rozhodnutí. Vyjádřil víru, že KSČM jako respektovaná, stabilní a konsolidovaná politická strana v českém a mezinárodním politickém spektru dále bude stranou reálné politické síly a společenské perspektivy, přinášející alternativu současnému systému. Do tohoto nelehkého období popřál straně, každému z nás, všem členům strany a sympatizantům dostatek sil a odhodlání. V závěru sjezdu poděkoval Miloslavě Vostré za její práci pro stranu.

V průběhu sjezdu se uskutečnilo 1. zasedání ústředního výboru, který zvolil výkonný výbor. Výkonný výbor bude doplněn o jednoho zástupce z krajů.

Další zasedání ústředního výboru proběhne 25. června, které projedná mj. vyhodnocení diskuse na sjezdu, posoudí připomínky a náměty ze sjezdové diskuse a stanoví postup při jejich využití v činnosti strany. Rovněž bude na zasedání projednán harmonogram rozpracování jednotlivých částí obsahových dokumentů „Strategické směřování a hlavní úkoly strany po IX. sjezdu KSČM“ a „Návrh na zkvalitnění řízení organizační struktury KSČM.“

 

autor: Josef Augustin, delegát IX. sjezdu KSČM člen ÚV KSČM
© KSČM 2003 - 2014. Všechna práva vyhrazena