OV KSČM Prostějov

Lidická 1873/35

796 01  Prostějov

tel.: +420 582 345 812 (461)

e-mail: ov.prostejov@kscm.cz

č. ú.: 735701/0100

         (KB Prostějov)

 

Rychlé odkazy

Centrální web KSČM:

logo_kscm

 

 

 

 Olomoucký krajský výbor KSČM:

http://olomouc.kscm.cz

 

Haló noviny: 

hano_logo

 

 

 

 

 

Informace z 3. zasedání ÚV KSČM konaného dne 17. 9. 2016

Informace z 3. zasedání ÚV KSČM konaného dne 17. 9. 2016 (26.9.2016)

Dne 17. září se v Praze konalo 3. zasedání Ústředního výboru Komunistické strany Čech a Moravy, které se zabývalo vnitropolitickou situací, vyhodnocením diskuse IX. sjezdu KSČM a návrhem organizačního řádu strany. V rámci obsahových otázek zasedání projednalo návrh koncepce ideologického oddělení, Hlavní úkoly a zaměření strany po IX. sjezdu v oblasti vnitřního života strany a ekonomiky a návrh POZ členských schůzí ZO KSČM a nominačních okresních a krajských konferencí KSČM. Na úseku ekonomickém byly podány informace o přípravě a postupu tvorby Hospodářské směrnice KSČM.

 Zasedání se konalo tři týdny před volbami do krajských zastupitelstev a třetiny Senátu. Předseda strany Vojtěch Filip vyzval občany k účasti ve volbách a vzkázal, že volit kandidáty KSČM není žádný risk. Vojtěch Filip v úvodním projevu také zdůraznil, že: "Největší riziko sestává z toho, když budou vybírat z různých nových, ve skutečnosti spíše recyklovaných politických subjektů, které nabízejí, co nechtějí splnit. KSČM představuje politickou stranu poctivé správy, prokázali jsme to za poslední čtyři roky, kdy jsme měli možnost ovlivňovat 9 a poté 8 krajů přímým výkonem exekutivní činnosti." Podotkl, že KSČM po skončení volebního období nezanikne jako jiné politické subjekty na jedno nebo jedno a půl použití. Předseda dále zdůraznil: "Hrdě se hlásíme k odpovědnosti za splnění volebního programu, odpovědnosti za ty, které jsme nominovali na kandidátní listiny a kteří svými odbornými schopnostmi a politickou odpovědností budou vykonávat funkci ve veřejné správě podle principu poctivé správy pro občany a zároveň s nimi."

Předseda se ve svém vystoupení dotkl také zásadní otázky, a to, koho strana zastupuje a koho zájmy hájí. "Nesmíme zapomínat, že základní je sepjetí s potřebami těch, které strana zastupuje, tedy pracujících, dělníků, rolníků, zaměstnanců v různých pozicích ve firmách, ale také OSVČ, živnostníků, kteří nemají nic, než své znalosti a schopnosti, a tak musí uživit sebe a svou rodinu. KSČM určitě nebude nikdy zastávat nadnárodní kapitál, banky. V tomto ohledu máme všichni jasno. Na konec finanční oligarchie si vystačí sama. Koupila si jiné politické strany, oligarchové si kupují noviny, televize, rádia, a pokouší se manipulovat veřejným míněním ve svůj prospěch."

Zatímco KSČM své sliby dodržuje, současná vláda, ČSSD, ANO a KDU-ČSL na své sliby zapomněla. "Stává se symbolem dezorientace, podlézavosti a ztráty suverenity státu", řekl předseda ÚV. Pro KSČM se jeví jako nejvyšší nutnost výrazně se odlišit od současné vlády, a to přesto, že víme, že politický program strany byl skoro z 80 % stejný jako program ČSSD. Strana dokonce více jak 50 % měla program shodný s KDU-ČSL.

Předseda se také ve svém projevu dotkl zahraničně-politické situaci. Je podle něj potřeba hledat ve světě nová spojenectví, která by mohla státům zajistit mír a prosperitu a zejména udržet rozvoj. "Jestliže je nepochybné, že v nových poměrech bude záležet na Čínské lidové republice, Rusku, ale i na USA, tak není jasné, zda dalším bodem multipolárního světa, který se zatím tvoří, zůstane Evropa. Ta zatím neformulovala svůj vlastní zájem, neudělala krok k vlastní emancipaci, a stále je zde řada politiků, kteří prosazují zcela chybnou politiku jakéhosi euroatlantického prostoru. To, jak se ukazuje, bezpečnost nezajistí. Opakuji, že pro emancipaci v tomto rozměru jasné české národní politiky musíme požadovat novou helsinskou konferenci, protože v globalizovaném světě, pokud se malé a střední národy nemají a nechtějí vzdát své identity a národní suverenity, tak musí požadovat od těch velkých národů a států garance, že si své spory nebudou řešit na náš úkor."

Předseda strany dále poukázal na vytvořený chaos uvnitř poslanecké sněmovny, když strana požaduje, aby ve sněmovně proběhla debata o OKD či o situaci na ministerstvu dopravy. Takto vytvořený chaos není otázkou neorganizovanosti, je to otázkou zlého záměru jednotlivých součástí koalice, které mají obavu z výsledku takového veřejného projednávání. "Co to znamená pro KSČM? Ještě větší tlak na to, že musíme vystupovat jednotně, že KSČM musí tvořit jednotný celek a spojení kandidátů okresních a krajských výborů a štábů musí vést k tomu, že naše volební kampaň bude představovat KSČM jako politický subjekt, který ví, co chce, je schopen toho dosáhnout a získat pro to nejen členskou základnu, ale i velkou část sympatizantů. Samozřejmě, že budeme čelit snahám, abychom se rozhádali. Útokům na jednotlivce, vnitřním útokům a někdy i hanebným věcem, které hraničí s hyenismem," uvedl předseda.

První místopředseda ÚV KSČM Petr Šimůnek představil členům návrh organizačního řádu strany a návrh POZ členských schůzí ZO KSČM a nominačních okresních a krajských konferencí KSČM. Místopředseda ÚV KSČM Josef Skála informoval členy pléna o práci mediálního úseku a ideologického oddělení, které bylo nově zřízeno po pražském sjezdu. Předložil návrh koncepce ideologického oddělení ÚV KSČM, kterou schválil dne 18. 7. 2016 VV ÚV KSČM. V první etapě bude ideologické oddělení soustředit pozornost především na zkvalitnění informačně-argumentačního servisu, obnovení uceleného systému politického vzdělávání, zlepšení informovanosti o publicitě KSČM, zkvalitnění ideově-teoretického zázemí, vytěžení prostoru v alternativních zdrojích, plné využití možností nového webu KSČM, rozšíření audiovizuální produkce, rozvíjení potenciálu politického plakátu, znásobení vlivu strany na sociálních sítích, více invence dát do obsahu a organizace veřejných mítinků a efektivnější využití regionálních a místních médií. Současně uvedl, že aktuálním potřebám strany nesporně prospěje zřízení ideologické komise ÚV KSČM. Kontrolní informace o plnění předkládané koncepce bude připravena pro zasedání VV ÚV KSČM v únoru 2017.

Místopředseda Skála uvedl, že ideologické oddělení vydalo za poslední měsíc čtyři desítky tiskových zprávy, které se dostávají do médií ve větším měřítku, než tomu bylo v minulosti.

Místopředseda ÚV KSČM Jiří Dolejš, který má na starosti volby, zdůraznil, že je potřeba ve vrcholící kampani naučit se využívat klíčové argumenty. Nejde pouze o úspěšnou práci v regionech, ale také na centrální úrovni.

V široké diskusi vystoupil kromě jiných i předseda jihočeského KV KSČM Petr Braný, který zdůraznil, že mezi všemi tématy je potřeba především zdůrazňovat obhajobu míru. "Musíme dostat lidi do ulic, protože, když je mlčící většina, militantní síly dostávají vodu na mlýn. Je potřeba pracovat s organizacemi, které jsou nám nejblíže a mají stejný cíl. Ať chceme nebo ne, obchvaty a zdravotnictví lidi sice zajímá, ale obhajoba míru patří do popředí práce komunistů. Je potřeba k tomu zaměřit kampaň", řekl Braný a dodal, že letošní volby by měly být signálem toho, že KSČM je připravena pro vstup do vlády v příštím roce. K aktivitě mezi občany v ulicích vyzval i europoslanec Jaromír Kohlíček či předseda OV KSČM Svitavy Josef Bohatec, který uvedl, že proti straně je vedena negativní kampaň, ale pokud se nebudeme bát, tak nás protivníci nenatlačí tam, kam chtějí. Lubomír Štěpán a Marta Semelová uvedli, že v rámci kampaně celoročně využívají Haló novin. "Občané je dostanou do ruky, otevřou si je, přečtou konkrétní články týkající se právě jejich kraje a jejich potřeb. Takhle přijdou naše myšlenky k,lidem a neskončí v koši. Je to způsob, jak vést kampaň nejen v době, kdy se konají volby, ale jak informovat o práci krajských a obecních zastupitelů průběžně," řekl Štěpán. Podle Marty Semelové však vede KSČM volební kampaň nepřetržitě. Straně se vyplácí oslovovat lidí a pomáhat jim. Stejně tak je důležité navazovat kontakt s nově vznikajícími občanskými iniciativami. Milan Krajča zdůraznil, že v hlavním městě se udělala řada akcí proti útočnému vojenskému paktu NATO. Josef Augustin z okresu Prostějov ve svém diskusním vystoupení hovořil o koncepci ideologického oddělení a o ideologické práci jako takové. Mimo jiné podpořil pravidelný výběr materiálů z domácích i zahraničních zdrojů, které je potom možné průběžně umísťovat na webu KSČM. Je také třeba, aby oddělení zajistilo mnohem širší monitoring okruhu médií. Konstatoval, že stávající přehledy, které jsou zadávány externě, jsou výčtem mediálních vystoupení představitelů ÚV a komunistických poslanců. Podpořil myšlenku, že na krajské a nižší úrovni je potřeba tuto funkci zvýraznit, neboť krajští a obecní zastupitelé se dostávají do médií jen sporadicky. Ideologické oddělení počítá s metodickou pomocí tiskovým mluvčím KV KSČM a přímo funkcionářům nižších článků strany a zastupitelů. Tuto myšlenku podpořil, neboť na úrovni krajů a obcí jde o účinnější využití regionálních a místních médií.

V diskusi dále vystoupili s podnětnými příspěvky Miroslav Štěpán, David Kváč, Karel Klimša, Josef Šenfeld, a řada dalších.

První místopředseda ÚV KSČM Petr Šimůnek představil členům ÚV změny, týkající se ekonomických otázek, kterými se bude zabývat mimořádné plénum strany. Třetí zasedání schválilo stanovisko k volbám do krajských zastupitelstev a senátu a doporučilo vydat brožurku závěrů IX. sjezdu pro ZO KSČM. Zabývalo se také spoluprací s jinými podnikatelskými subjektu a v usnesení uložilo zástupcům hlavního akcionáře aktualizovat základní podnikatelský záměr a.s. Futura a jeho personální zajištění. )

Předseda Vojtěch Filip závěrem jednání poděkoval členům ÚV za jejich aktivní přístup. Zdůraznil, že si strana musí uvědomit, že hlavním cílem do 8. října 2016 je udělat vše, aby uspěla v krajských a senátních volbách. Že je dalším úkolem v posledních předvolebních dnech využít čas k tomu, abychom všemi prostředky, které máme, zejména lidským potenciálem, oslovili co největší počet voličů. Dne 22. října 2015 se bude konat mimořádné zasedání ÚV KSČM.

 

autor: Josef Augustin, člen ÚV KSČM Prostějov
© KSČM 2003 - 2014. Všechna práva vyhrazena