OV KSČM Prostějov

Lidická 1873/35

796 01  Prostějov

tel.: +420 582 345 812 (461)

e-mail: ov.prostejov@kscm.cz

č. ú.: 735701/0100

         (KB Prostějov)

 

Rychlé odkazy

Centrální web KSČM:

logo_kscm

 

 

 

 Olomoucký krajský výbor KSČM:

http://olomouc.kscm.cz

 

Haló noviny: 

hano_logo

 

 

 

 

 

Programová konference KSČM 2017

Programová konference KSČM 2017 (10.4.2017)

Komunisté na programové konferenci 19.3.2017 diskutovali, jakým způsobem oslovit co nejvíce občanů před říjnovými volbami do sněmovny. Za velmi důležité pro oslovení pracující většiny považují ústřední heslo volební kampaně. Na konferenci jich bylo navrženo několik, zatím jen v pracovní verzi.

 Předseda ÚV KSČM Vojtěch Filip uvedl svůj návrh: Obnova suverenity ČR. "Hodně lidí v naší zemi má důvodný strach, že jim stát nezajistí dostatečné bezpečí," prohlásil. Obavy občanů se týkají sociální oblasti, zdravotnictví, životního prostředí, ale také značného vlivu Bruselu. Filip hovořil též o tom, že důležité pro stranu je monitorovat, jak se chová volební soupeř KSČM, tedy sociální demokracie, a o protihráčích, což jsou pravicové strany. "Před KSČM stojí v roce 2017 prioritní cíl uspět v boji o politickou moc právě v těchto volbách," zdůraznil předseda ÚV KSČM.

"Osou našeho oslovení voličů zůstávají sociálně-ekonomické otázky - posílení vlastnické kontroly státu nad strategickými firmami, otázky překonání příjmové chudoby, odpor vůči dalšímu zpoplatnění služeb," prohlásil místopředseda ÚV KSČM Jiří Dolejš. Je i přesvědčen o tom, že komunisté nemají špatný program, ale mnozí občané o něm bohužel vědí velmi málo. Dále uvedl, že ČSSD posiluje iluzi své levicovosti přes opakovaný mocenský kompromis s pravicí. Komunistům jde také o vlastnictví strategických podniků, kdy 3/4 z nich jsou v zahraničních rukách. "Mějme ambici demokraticky kontrolovat ekonomickou moc," poznamenal. Hovořil také o nepromlčitelnosti privatizačních zlodějen a o neopodstatněnosti církevních restitucí.

Podle místopředsedy ÚV KSČM je třeba se zamyslet nad tím, které z dříve osvědčených součástí předvolební kampaně přinášejí očekávaný efekt i dnes, do jaké míry plní svou funkci kontaktní kampaň. "Boj o voliče se přesouvá hlavně do médií," prohlásil Skála. Proto je podle něj potřeba využívat k oslovení lidí ve větší míře sociální sítě, především Facebook. "Role sociálních sítí v předvolebním boji neustále narůstá," dodal Skála.

Vedoucí zahraničního oddělení ÚV KSČM Věra Flasarová varovala před podceňováním zahraniční politiky. "Mezinárodní politika se týká každého z nás, ať už přímo či nepřímo. Je třeba klást důraz na souvislosti mezi politikou KSČM a zahraničním děním," uvedla. Zdůraznila, že KSČM má v mezinárodním kontextu důležité postavení, má autoritu. Prioritou číslo jedna musí být podle ní mír v Evropě. Ne všem je však jasné, co to znamená. "Mladá generace vidí tu otázku jinak, mladí lidé ne vždy chápou, že například válka na Ukrajině se nás dotýká, je to pro ně vzdálený problém," uvedla. "Válka není počítačová hra," zdůraznila s tím, že je třeba ne se strašit, ale věcně argumentovat.

Po úvodních vystoupeních proběhla téměř pětihodinová diskuze, kdy otázkou volebního programu se zabývala většina vystupujících. Podle filosofa Josefa Hellera i nejlépe dělaná kampaň ovlivní jen malé procento voličů. "Je potřeba vyslat do společnosti vizi, která by lidem odpovídala na otázky minulosti, přítomnosti a budoucnosti projektu toho, co od nich chceme," uvedl. Podle řady diskutujících by KSČM měla důrazně odmítnout masovou imigraci z mimo evropských zemí, kterou označili za "strategický plán rozbití Evropy." Volební program by měl podle většiny diskutujících obsahovat návrhy, jak konkrétně řešit výši mezd a platů v ČR. Volební program by měl odrážet současnou situaci a postoj KSČM k ní, jak uvedl Oldřich Jakoubek z Ostravy. Středočeský poslanec Stanislav Grospič je přesvědčený, že je třeba udělat hlubší analýzu sociálního rozvrstvení ČR. Vidí dvě nosná témata: růst mezd a platů a suverenitu ČR. Za prioritu pokládá vystoupení z NATO. Exposlanec Václav Exner se přimlouval za větší důraz na situaci na venkově. "Venkov nám utíká," uvedl s tím, že je nutné se více zasadit za rovný život na venkově, proti jeho vylidňování. Volební kampaň by se podle něj měla nést v duchu hesla "Děláme kampaň s Vámi." Emil Pernica, předseda OV KSČM Blansko, hovořil o nutnosti zajistit neprivilegovaným lidem důstojný život. Josef Augustin z Prostějova zdůraznil, že konference sleduje dvě hlediska, a to volebně-programové a politicko-programové. "Voliči nestačí pouze sdělit, co která strana chce prosadit v parlamentu, nýbrž volič chce také vědět, kdo mu toto informaci sděluje a co ho k tomuto sdělení motivuje," uvedl. V rámci předvolební kampaně je nutné se obracet bezprostředně k lidem, vést s nimi dialog rovného s rovným. Dále hovořil o legislativě a legislativních návrzích, které sněmovna projednává a o těch, které předkládají poslanci za KSČM. V oblasti kultury se jedná například o památkový zákon, návrh zákona o veřejně-právních institucích v kultuře a zákon o úředním (českém) jazyce. Zdůraznil, že legislativu v kultuře je nutné řešit jako celek, tedy nejprve předložit v nastávajícím volebním období náměty na podporu kultury a poté návrh zákona o kultuře.

Náměty, které zazněly na programové konferenci od diskutujících, poslouží k upřesnění volebního programu KSČM. Vojtěch Filip v závěru zopakoval to nejdůležitější - strana hájí zájmy většiny občanů ČR.

autor: Josef Augustin, zastupitel Statutárního města Prostějov
© KSČM 2003 - 2014. Všechna práva vyhrazena