OV KSČM Prostějov

Lidická 1873/35

796 01  Prostějov

tel.: +420 582 345 812 (461)

e-mail: ov.prostejov@kscm.cz

č. ú.: 735701/0100

         (KB Prostějov)

 

Rychlé odkazy

Centrální web KSČM:

logo_kscm

 

 

 

 Olomoucký krajský výbor KSČM:

http://olomouc.kscm.cz

 

Haló noviny: 

hano_logo

 

 

 

 

 

Ceny města Prostějova za rok 2016 předány

Ceny města Prostějova za rok 2016 předány (9.6.2017)

V pondělí 15. května proběhlo v obřadní síni prostějovské radnice slavnostní předání Cen města Prostějova za rok 2016. Ceny byly uděleny pětici osobností.

 Stalo se tradicí, že Ceny města Prostějova se udílí již od roku 2006, v letošním roce se konal 11. ročník. Každoročně zastupitelé vybírají z návrhů občanů a spolků významné prostějovské rodáky, osobnosti, které zanechaly v kulturním a společenském životě města výraznou stopu, nebo soubory, které svou činností zviditelňují město Prostějov v nejrůznějších oblastech, a to jak na domácí tak na zahraniční půdě. Za 11 let byla udělena cena 59 osobnostem a 7 kolektivům.


Tradiční "krystal" od uměleckého skláře Jana Janků obdrželi z rukou primátorky Aleny Raškové, prvního náměstka primátorky Zdeňka Fišera a náměstků primátorky Ivany Hemerkové a Jiřího Pospíšila:


JUDr. František Doležel, in memoriam – bojovník za pravdu, spravedlnost a lidská práva.

PhDr. Marie Dokoupilová – za celoživotní vědeckou práci v Muzeu a galerii v Prostějově v oblasti historie židů, především prostějovských a regionální historie 19. a 20. století. Za velmi rozsáhlou publikační činnost v regionálním, krajském i celostátním tisku zejména o historii židovského obyvatelstva a významných osobnostech 19. a 20. století jak regionálního tak krajského významu. Vzpomenout lze monografii z roku 2011 s názvem „Co belo a ož nigdá nebode.“ Jedná se o vzpomínky autorky na její rodnou obec Šumvald.

Dana Zbořilová – za reprezentaci města Prostějova v oblasti sportu, zimního plavání na mezinárodní úrovni, organizaci plaveckých a cyklistických závodů. Jako plavkyně překonala kanál La Manche.

Jiří Andrýsek – za pořádání fotografických výstav v Prostějově v různých galeriích a 11 let pořádá fotografické výstavy ve foaye kina METRA. Dále prezentoval svoji tvorbu na 30 výstavách jak autorských, tak spoluautorských s ostatními fotografy v Prostějově i na různých místech ČR, čímž prezentoval město Prostějov.

JUDr. Jarmila Pospíšilová – svojí literární tvorbou mnohonásobně překračuje hranice regionu Prostějovska a Olomouckého kraje. Široké čtenářské obci představila za 12 let při autorských besedách a autogramiádách 7 románů a 10 detektivek. Romány byly zaměřeny převážně na společenskou tématiku současnosti a děj detektivek je zasazen do současné moderní vesnice. Děj těchto detektivek spojuje postava překladatelky Marie Kovandové. Autorka je činnou advokátkou a současně neuvolněnou starostkou obce Vincencov.


Nositeli významného ocenění v uplynulých 10 letech se stali například Ing. arch. Blahoslav Adamík – za celoživotní přínos pro městskou architekturu, PhDr. Miroslav Černošek, za propagaci města Prostějova v oblasti kultury a sportu, RNDr. Jiří Prudký, za dlouholetou práci v oblasti astronomie, Prof. PhDr. Pavel Marek, Dr., za dlouholetou publikační a ediční činnost a práci v komisích Wolkerova Prostějova, Ing. Jan Tesař, za dlouholetou obětavou a svědomitou práci pro rozvoj města Prostějova, MUDr. Radomír Růžička, CSc. za publikační činnost v oblasti tradiční čínské medicíny, mužský pěvecký sbor Orlice Prostějov, za šíření tradice mužských pěveckých sborů, Prof. RNDr. Jan Lasovský, CSc. za celoživotní aktivní práci v oblasti pedagogické, vědecké a publikační, Ing. Olga Čermáková za celoživotní demokratické postoje a společenskou angažovanost, Milan Dvořák za celoživotní činnost v oblasti kultury, je autorem skladeb pro sólový klavír, šansonů pro Hanu Hegerovou a Evu Pilarovou, filmové a scénické hudby a Vladimír Körner, uznávaný český prozaik, dramaturg, filmový a televizní scénárista.© KSČM 2003 - 2014. Všechna práva vyhrazena