OV KSČM Prostějov

Lidická 1873/35

796 01  Prostějov

tel.: +420 582 345 812 (461)

e-mail: ov.prostejov@kscm.cz

č. ú.: 735701/0100

         (KB Prostějov)

 

Rychlé odkazy

Centrální web KSČM:

logo_kscm

 

 

 

 Olomoucký krajský výbor KSČM:

http://olomouc.kscm.cz

 

Haló noviny: 

hano_logo

 

 

 

 

 

Venkov se musí opět stát důstojným místem pro život

Venkov se musí opět stát důstojným místem pro život (1.9.2017)

Jestliže se tvorba ghett obývaných nepřizpůsobivými občany v minulosti soustředila především do měst, nastává v posledních letech obrat a zájem spekulantů se přesouvá na venkov. Důvodem je především vylidňování venkova.Vylidňování venkova postihlo všechny kraje v České republice a nevyhnulo se ani Olomouckému kraji, od Prostějovska až po Jesenicko. Všude tam odchází mladí lidé z venkova do měst, nejčastěji za prací. Dalším důvodem je například špatná dopravní obslužnost při dojíždění za prací, do škol či k lékaři. V mnoha obcích i přes snahu místních samospráv zanikly obchody. Staří obyvatelé vesnic umírají a mladí se na vesnici nevrací. Za této situace je snaha prázdné nemovitosti prodat, komu, to se již tolik neřeší. Toho využívají spekulanti, skupují je a do těchto domů sestěhovávají co nejvíce lidí, kteří jsou v evidenci úřadů práce a pobírají sociální dávky - příspěvek na bydlení ze státní sociální podpory a doplatek na bydlení z hmotné nouze. Nově příchozí jsou z drtivé většiny nezaměstnaní, kteří jen s velkým sebezapřením posílají své děti do škol, porušují na venkově zažité tradice a zvyky, ruší noční klid, narůstá drobná kriminalita, tak i na vesnicích vznikají sociálně vyloučené lokality. To se pak stává dalším důvodem, proč i ti, kteří by rádi na venkově zůstali žít, zvažují svůj odchod do měst.
 
Komunistická strana Čech a Moravy sleduje tento negativní trend s velkými obavami a její návrhy v Poslanecké sněmovně směřovaly vždy k tomu, aby zabránila dalšímu zhoršování tohoto stavu a naopak docílila toho, aby se venkov stal pro mladé lidi opět přitažlivým a nestal se „atraktivním“ pouze pro nepřizpůsobivé. Podle našeho názoru je třeba zajistit i občanům na venkově stejné podmínky pro život jako městskému obyvatelstvu, tedy zajistit pracovní místa v blízkosti bydliště, usilovat o zachování drobných živností zejména v malých obcích či dostupnou veřejnou dopravu tak, aby se obyvatelé venkova mohli dostat bez problémů do zaměstnání, do škol, k lékaři či za kulturou. Podmínkou je rovněž možnost nákupu základních potravin v místě a dostupnost vzdělání a zdravotnických zařízení.
 
V případě vzniku sociálně vyloučených lokalit na venkově i ve městech je nutné konstatovat, že podle názoru KSČM současné platné úpravy nejsou kýženým přínosem a systém je stále více zatěžován. Současný sociální systém je špatně nastaven a je tedy nutná jeho komplexní reforma. V případě zneužívání sociálních dávek KSČM navrhuje sjednocení dávky na bydlení na jednu dávku, a posílit pravomoci úřadů práce. Dále považujeme za nutné časté a důkladné kontroly ze strany úřadů práce na co jsou dávky využívány a zda nejsou zneužívány. Je nutná důsledná kontrola docházky dětí do škol. Otázka bydlení je také o výši nájemného, podle KSČM je tedy nutné připravit kvalitní zákon o sociálním bydlení – pomoci v otázce bydlení potřebným za slušné peníze a za kontroly obcí a měst. Stát by měl rovněž obcím a městům zajistit možnost dostupných financí na odkup bytů i domů zpět do svého majetku a zabránění dalšímu sestěhovávání problémových občanů. Je rovněž nutné pracovat s nepřizpůsobivými občany a pomoci jim najít vztah k místu bydliště. Pracující občané pak musí vědět, že se jim jejich snaha pracovat a žít poctivě skutečně vyplácí, proto v souladu s odbory požadujeme vyšší mzdy, stejně jako vyšší rodičovskou dovolenou nebo přídavky na děti.
 
autor: Ludvík Šulda, BBA, kandidát KSČM do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR pro Olomoucký kraj
© KSČM 2003 - 2014. Všechna práva vyhrazena