OV KSČM Prostějov

Lidická 1873/35

796 01  Prostějov

tel.: +420 582 345 812 (461)

e-mail: ov.prostejov@kscm.cz

č. ú.: 735701/0100

         (KB Prostějov)

 

Rychlé odkazy

Centrální web KSČM:

logo_kscm

 

 

 

 Olomoucký krajský výbor KSČM:

http://olomouc.kscm.cz

 

Haló noviny: 

hano_logo

 

 

 

 

 

Úspěch pionýrů z Brodku u Prostějova
autor: Ivana Copková, vedoucí Pionýrské skupiny Brodek u Prostějova, zastupitelka Statutárního města Prostějov za KSČM
Ve dnech 3.-5. února 2017 se pionýrská skupina v Brodku u Prostějova pod vedením vedoucí Ivany Copkové zúčastnila již po patnácté akce Ledová Praha. Setkání se konalo pod záštitou předsedy Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Jana Hamáčka, ministryně MŠMT Kateřiny Valachové a náměstka primátorky hlavního města Prahy Petra Dolínka.
 
Usnesení mimořádné schůze VV OV KSČM prostějov ze dne 27. 10. 2016

zdroj: VV OV KSČM Prostějov

MIMOŘÁDNÁ SCHŮZE VV OV KSČM PROSTĚJOV 27. 10. 2016

U S N E S E N Í

Výkonný výbor OV KSČM Prostějov po projednání

 

Informace z 3. zasedání ÚV KSČM konaného dne 17. 9. 2016
autor: Josef Augustin, člen ÚV KSČM Prostějov

Dne 17. září se v Praze konalo 3. zasedání Ústředního výboru Komunistické strany Čech a Moravy, které se zabývalo vnitropolitickou situací, vyhodnocením diskuse IX. sjezdu KSČM a návrhem organizačního řádu strany. V rámci obsahových otázek zasedání projednalo návrh koncepce ideologického oddělení, Hlavní úkoly a zaměření strany po IX. sjezdu v oblasti vnitřního života strany a ekonomiky a návrh POZ členských schůzí ZO KSČM a nominačních okresních a krajských konferencí KSČM. Na úseku ekonomickém byly podány informace o přípravě a postupu tvorby Hospodářské směrnice KSČM.

 

Ohlédnutí za činností komise pro kulturu a památkovou péči Olomouckého kraje za volební období 2012 - 2016
autor: JUDr. Josef Augustin, předseda Komise pro kulturu a památkovou péči Rady Olomouckého kraje za KSČM v období 2012-2016

V období před říjnovými krajskými volbami uváděla média rozhovory s kandidáty do senátu a do krajských zastupitelstev. Dočetli jsme, co chtějí podpořit či prosadit v nastávajícím volebním období. V minulém týdnu nás média zahlcovala informacemi o připravovaných koalicích ve 14 krajích a o úspěšných či méně úspěšných kandidátech do senátu. Dne 17.10. média uvedla informace o končících přípravách krajských koalic a výsledky senátních voleb ve 27 obvodech.

 

Stále je potřeba pracovat nad zlepšováním podmínek pro život
autor: Ludvík ŠULDA, kandidát KSČM do Zastupitelstva Olomouckého kraje

Na konci května zveřejnil Český statistický úřad výsledky výběrového šetření »Životní podmínky domácností«, které se konalo v roce 2015. V případě Olomouckého kraje můžeme na zkoumaných ukazatelích zaměřených na sociální a ekonomické podmínky českých domácností sledovat mírné zlepšení.

 

Česká sociálka využívá či nevyužívá svých pravomocí ve prospěch dítěte? Bojovat s ní musí i ombudsmanka.
autor: JUDr. Josef Augustin, člen Komise pro legislativu a lidská práva ÚV KSČM

Sociálněprávní ochrana dětí je upravena zákonem č. 359/1998 Sb., naposledy novelizovaným zákonem č. 205/2015 Sb. Za 21 let advokátní praxe jsem řešil několik set soudních sporů v oblasti svěření dítěte do péče, stanovení výživného, úpravu styku rodiče s nezletilým dítětem a v oblasti střídavé výchovy.

 

Jednání IX. sjezdu KSČM a jeho závěry
autor: Josef Augustin, delegát IX. sjezdu KSČM člen ÚV KSČM

Ve dnech 14. a 15. května se konal v Praze IX. sjezd KSČM a zúčastnilo se ho všech 356 zvolených delegátů.

 

Co potřebuje Olomoucký kraj?
autor: Bc. Petr Hofman, EngTech., kandidát do Zastupitelstva Olomouckého kraje

Olomoucký kraj je zvláštní a specifický mezi všemi ostatními kraji. Jeho geografická poloha a výrazná severojižní orientace tak v sobě směšuje úrodné a hospodářsky vyspělé jižní regiony a severní horské a chudé regiony.

 

O migraci by neměly rozhodovat neziskové organizace
autor: Ludvík Šulda, kandidát KSČM pro volby do Zastupitelstva Olomouckého kraje

Akce s uprchlíky na našem území nabrala tragikomických rozměrů a odkrývá v nahotě nesmyslnost prosazovaných kvót. Takzvaní iráčtí uprchlíci, které k nám pod záštitou vlády dovážela nezisková organizace Generace 21, se rozhodli bez jakéhokoliv oznámení komukoliv potajmu odcestovat do vysněného Německa.

 

Řešení v nedohlednu
autor: Ludvík Šulda, kandidát KSČM pro volby do Zastupitelstva Olomouckého kraje

V poslední době slyšíme stesky zaměstnavatelů, že chybí dělnické profese a budeme tedy muset přijímat zaměstnance z cizích zemí. Jenže všechno má rub a líc. Lidé si stěžují v mnohých případech na nepravidelné výplaty, neexistující či velmi jednostranné pracovní smlouvy.

 

© KSČM 2003 - 2014. Všechna práva vyhrazena