OV KSČM Prostějov

Lidická 1873/35

796 01  Prostějov

tel.: +420 582 345 812 (461)

e-mail: ov.prostejov@kscm.cz

č. ú.: 735701/0100

         (KB Prostějov)

 

Rychlé odkazy

Centrální web KSČM:

logo_kscm

 

 

 

 Olomoucký krajský výbor KSČM:

http://olomouc.kscm.cz

 

Haló noviny: 

hano_logo

 

 

 

 

 

Informace z 3. zasedání ÚV KSČM konaného dne 17. 9. 2016
autor: Josef Augustin, člen ÚV KSČM Prostějov

Dne 17. září se v Praze konalo 3. zasedání Ústředního výboru Komunistické strany Čech a Moravy, které se zabývalo vnitropolitickou situací, vyhodnocením diskuse IX. sjezdu KSČM a návrhem organizačního řádu strany. V rámci obsahových otázek zasedání projednalo návrh koncepce ideologického oddělení, Hlavní úkoly a zaměření strany po IX. sjezdu v oblasti vnitřního života strany a ekonomiky a návrh POZ členských schůzí ZO KSČM a nominačních okresních a krajských konferencí KSČM. Na úseku ekonomickém byly podány informace o přípravě a postupu tvorby Hospodářské směrnice KSČM.

 

Ohlédnutí za činností komise pro kulturu a památkovou péči Olomouckého kraje za volební období 2012 - 2016
autor: JUDr. Josef Augustin, předseda Komise pro kulturu a památkovou péči Rady Olomouckého kraje za KSČM v období 2012-2016

V období před říjnovými krajskými volbami uváděla média rozhovory s kandidáty do senátu a do krajských zastupitelstev. Dočetli jsme, co chtějí podpořit či prosadit v nastávajícím volebním období. V minulém týdnu nás média zahlcovala informacemi o připravovaných koalicích ve 14 krajích a o úspěšných či méně úspěšných kandidátech do senátu. Dne 17.10. média uvedla informace o končících přípravách krajských koalic a výsledky senátních voleb ve 27 obvodech.

 

Stále je potřeba pracovat nad zlepšováním podmínek pro život
autor: Ludvík ŠULDA, kandidát KSČM do Zastupitelstva Olomouckého kraje

Na konci května zveřejnil Český statistický úřad výsledky výběrového šetření »Životní podmínky domácností«, které se konalo v roce 2015. V případě Olomouckého kraje můžeme na zkoumaných ukazatelích zaměřených na sociální a ekonomické podmínky českých domácností sledovat mírné zlepšení.

 

Česká sociálka využívá či nevyužívá svých pravomocí ve prospěch dítěte? Bojovat s ní musí i ombudsmanka.
autor: JUDr. Josef Augustin, člen Komise pro legislativu a lidská práva ÚV KSČM

Sociálněprávní ochrana dětí je upravena zákonem č. 359/1998 Sb., naposledy novelizovaným zákonem č. 205/2015 Sb. Za 21 let advokátní praxe jsem řešil několik set soudních sporů v oblasti svěření dítěte do péče, stanovení výživného, úpravu styku rodiče s nezletilým dítětem a v oblasti střídavé výchovy.

 

Jednání IX. sjezdu KSČM a jeho závěry
autor: Josef Augustin, delegát IX. sjezdu KSČM člen ÚV KSČM

Ve dnech 14. a 15. května se konal v Praze IX. sjezd KSČM a zúčastnilo se ho všech 356 zvolených delegátů.

 

Co potřebuje Olomoucký kraj?
autor: Bc. Petr Hofman, EngTech., kandidát do Zastupitelstva Olomouckého kraje

Olomoucký kraj je zvláštní a specifický mezi všemi ostatními kraji. Jeho geografická poloha a výrazná severojižní orientace tak v sobě směšuje úrodné a hospodářsky vyspělé jižní regiony a severní horské a chudé regiony.

 

O migraci by neměly rozhodovat neziskové organizace
autor: Ludvík Šulda, kandidát KSČM pro volby do Zastupitelstva Olomouckého kraje

Akce s uprchlíky na našem území nabrala tragikomických rozměrů a odkrývá v nahotě nesmyslnost prosazovaných kvót. Takzvaní iráčtí uprchlíci, které k nám pod záštitou vlády dovážela nezisková organizace Generace 21, se rozhodli bez jakéhokoliv oznámení komukoliv potajmu odcestovat do vysněného Německa.

 

Řešení v nedohlednu
autor: Ludvík Šulda, kandidát KSČM pro volby do Zastupitelstva Olomouckého kraje

V poslední době slyšíme stesky zaměstnavatelů, že chybí dělnické profese a budeme tedy muset přijímat zaměstnance z cizích zemí. Jenže všechno má rub a líc. Lidé si stěžují v mnohých případech na nepravidelné výplaty, neexistující či velmi jednostranné pracovní smlouvy.

 

Stanovisko

zdroj: OV KSČM Prostějov

"OV KSČM Prostějov se důrazně distancuje od veškerých aktivit pánů Martina Peče a Dalibora Špidly a jím vydávaného internetového média Prostějovská pravda a konstatuje, že oba dva zmínění pánové nejsou členy KSČM. Jejich aktivity žádným způsobem nereprezentují názory a politiku KSČM."

 

Za stejnou práci stejná odměna
autor: Ludvík Šulda, kandidát KSČM do Zastupitelstva Olomouckého kraje

Nechci hned na úvod svého článku unavovat čtenáře citacemi, ale pro lepší pochopení následujících řádků bych rád uvedl aspoň dva odstavce zákoníku práce, které se týkají mzdového ohodnocení zaměstnanců.

 

© KSČM 2003 - 2014. Všechna práva vyhrazena