OV KSČM Prostějov

Lidická 1873/35

796 01  Prostějov

tel.: +420 582 345 812 (461)

e-mail: ov.prostejov@kscm.cz

č. ú.: 735701/0100

         (KB Prostějov)

 

Rychlé odkazy

Centrální web KSČM:

logo_kscm

 

 

 

 Olomoucký krajský výbor KSČM:

http://olomouc.kscm.cz

 

Haló noviny: 

hano_logo

 

 

 

 

předsedou Komise pro kulturu a památkovou péči Rady Olomouckého kraje a radním města Prostějova.

 

Bezručův dům musí být zachován

S velkým znepokojením sleduji kauzu kolem rozhodnutí Ministerstva kultury ČR, které na podnět Olomouckého kraje rozhodlo o vyjmutí červeného domu, ve kterém prožil část svého života v Kostelci na Hané básník Petr Bezruč, ze seznamu kulturních památek.

Kdo nejde s námi, jde proti nám

Těmito slovy lze ve stručnosti popsat vyznění článku redaktora Michala Šverdíka na zpravodajském serveru iDnes.cz ze dne 21. prosince 2015, který vyšel pod názvem „Kraji vládne ČSSD a KSČM, hejtmanství dává dotace i levicovým extremistům“. Autor v něm přichází se zprávou, že Vlastenecké sdružení antifašistů z Prostějova dostalo v posledních dvou letech od Olomouckého kraje pětatřicet tisíc korun v rámci dotačních programů vypisovaných krajem.

Prostějov bude mít ve své podstatě vyrovnaný rozpočet, neboť relativní schodek je krytý přebytky hospodaření z minulých let

Prostějov bude hospodařit příští rok s rozpočtem 784 mil. korun, výdaje budou činit 854 mil. korun. Rozpočet byl schválen všemi přítomnými zastupiteli pro běžný rozpočtový rok 2016 relativně jako schodkový, s převahou výdajů nad příjmy ve výši cca 70 mil. korun. Ve své podstatě je rozpočet vyrovnaný, neboť relativní schodek ve výši 70 mil. korun je vyrovnáván přebytky hospodaření let minulých. V příštím roce lze rovněž očekávat dotace od státu a od EU.

Armádní generál Ludvík Svoboda

Jsou lidé, kteří stojí za to, abychom si jich vážili. Mezi tyto osoby obvykle řadíme své blízké, rodinné příslušníky, první lásky a také známé osobnosti, jež osobně neznáme, přesto jsou nám čímsi blízké. Známé osobnosti mohou být různých druhů, například umělci, stavitelé, vědci, vynálezci, ale také politikové. Může to být starosta (nebo primátor) našeho okresního města, může to být však i prezident republiky.

Za jasnou dlouhodobou energetickou koncepci a odpovědnost státu

17. zasedání ÚV KSČM projednalo materiál „Alternativní přístupy KSČM k aktualizaci státní energetické koncepce ČR“. Je možné ocenit, že vláda konečně tuto aktualizaci provedla. KSČM se však domnívá, že takto důležitý a pro dlouhou dobu platný materiál nemůže být jen věcí koaliční exekutivy, ale pro jeho přesah do dalších volebních období je nutná jasně deklarovaná shoda v rámci zvolené politické reprezentace.

Masaryk, posvátná kráva a ti další

Pánové Bechyně, dr. Rašín, Stříbrný, dr. Šrámek, Švehla a prof. Masaryk. Jmenované osobnosti měly jeden společný cíl – diktát formálně demokratického státu, tedy Československé republiky po roce 1921. Prvních pět jmenovaných tvořilo tzv. Pětku – politické uspořádání největších českých politických subjektů v zemi, prof. Masaryk zase intervenoval hrad do věcí politických a nad jeho rámec prezidentských pravomocí.

Činnost komise pro kulturu a cestovní ruch města Prostějova v roce 2015

Včele statutárního města Prostějova je od roku 2014 koalice tří stran, a to ČSSD (10 zastupitelů), KSČM (4 zastupitelé) a PéVéčko (4 zastupitelé). Koalice má v 35 členném zastupitelstvu nadpoloviční většinu 18 hlasů.

Ideou není vše fungující zbourat

V sobotu dne 5. prosince 2015 se uskutečnila v Prostějově okresní konference KSČM, jako součást přípravy na IX. sjezd KSČM a volby do krajského zastupitelstva, které se uskuteční v průběhu příštího roku.

Vláda nemá bez Parlamentu mandát na dobrovolné přijímání uprchlíků

Česká vláda opatrně odmítala uplatňování kvót při přijímání uprchlíků, dobrovolnému přijímání uprchlíků s ohledem na celkové možnosti České republiky se však nebrání. Vládní strany ale ve svých volebních programech v roce 2013 nic takového neřešily. Proto vláda musí respektovat ústavní systém parlamentní demokracie, nemůže bez souhlasu Poslanecké sněmovny, které je odpovědná, nic takového rozhodnout ani nabízet.

© KSČM 2003 - 2014. Všechna práva vyhrazena