OV KSČM Prostějov

Lidická 1873/35

796 01  Prostějov

tel.: +420 582 345 812 (461)

e-mail: ov.prostejov@kscm.cz

č. ú.: 735701/0100

         (KB Prostějov)

 

Rychlé odkazy

Centrální web KSČM:

logo_kscm

 

 

 

 Olomoucký krajský výbor KSČM:

http://olomouc.kscm.cz

 

Haló noviny: 

hano_logo

 

 

 

 

Jednotně vystoupit proti tzv. Islámskému státu

KSČM odsuzuje hrůzné teroristické činy, které zasáhly celý svět. 13. listopadu v Paříži zabili teroristé ve službách tzv. Islámského státu přes 120 lidí. Dalšími oběťmi byli pasažéři ruského letadla letícího z Egypta, desítky obětí sebevražedných útoků v Bejrútu a řada dalších.

Rezoluce ZO KSČM č. 3 Prostějov

My, Základní organizace č. 3 KSČM Prostějov, jsme hluboce zarmouceni teroristickým činem, který se stal 13. listopadu 2015, v hlavním městě Francouzské republiky Paříž a kondolujeme upřímnou soustrast obětem a pozůstalým. Razantně a bez výhrad se stavíme proti jakékoliv formě násilí.

Společné jednání Rady Olomouckého kraje a Rady města Prostějova

Dne 9. listopadu v Prostějově v areálu Tennis Club proběhlo jednání radních kraje a města. Za Radu Olomouckého kraje se zúčastnil Michal Symerský (KSČM), druhý náměstek hejtmana, za radu města to byli Jaroslav Šlambor (KSČM), uvolněný radní, a radní Josef Augustin (KSČM) a Václav Šmíd (KSČM).

Drobné podnikání v ČSSR – komentovaný výklad

Podnikání, dle současného Obchodního zákoníku, je soustavná činnost prováděná samostatně podnikatelem vlastním jménem a na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku. Podnikání bylo zakomponováno, tedy i de iure povoleno, i v socialistickém zřízení Československé republiky. Nelze se ztotožnit s námitky, že po roce 1948, či po změně ústavy v roce 1960 by zaniklo soukromé podnikání.

Seniorky pečují o své zdraví

V návaznosti na různé přednášky o životním stylu seniorů a udržování dobrého zdravotního stavu a zejména na doporučení odborných lékařů - ortopedů a urologů zajistilo Občanské sdružení Levicový klub žen Prostějov pro své členky lázeňsko-rekondiční léčební procedury v regionálních lázních SKALKA.

Lidová iniciativa

Dle současných ústavních zvyklostí je přiznána zákonodárná iniciativa těmto institucím – Vláda České republiky, jednomu poslanci, či skupině poslanců v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky, Senátu České republiky, zastupitelstvu kraje a Zastupitelstvu Hlavního města Praha.

Zamyšlení k založení samostatné republiky v roce 1918

Včerejší den byl nepochybně pro mnoho Čechů připomínkou 97. výročí vzniku samostatného československého státu v roce 1918. Této nejdůležitější připomínce naší státnosti věnovala významnou pozornost řada médií. V tisku bylo publikováno mnoho článků od autorů zasvěcených i méně zasvěcených. Politici včele s prezidentem Milošem Zemanem, zástupci armády a další lidé si připomněli u Národního památníku v Praze na Vítkově výročí vzniku samostatného Československa.

Stanovisko KSČM k vládnímu návrhu rozpočtu na rok 2016

Vláda ČR předložila do Poslanecké sněmovny PČR návrh státního rozpočtu na rok 2016. Slibuje v něm spojení postupného snižování rozpočtového deficitu a podpory ekonomického růstu. Tomu ovšem neodpovídá kompromisní hospodářská politika Sobotkovy vlády, ani její opatření na straně rozpočtových příjmů, ani na straně výdajů.

Odhalení Památníku Josefa Krapky v Náchodě

V Pavlišově - městské části Náchoda byl 13. října odhalen památník Josefa Krapky – Náchodského. Slavnostního odhalení se zúčastnil Jan Hamáček, předseda Poslanecké sněmovny P ČR, Jan Birke, starosta Náchoda, Josef Augustin, radní města Prostějova (za KSČM) a další hosté. Jan Hamáček podtrhl význam odkazu a vlivu pavlišovského rodáka na politické, společenské a kulturní dění ve druhé polovině 19. století a počátkem 20. století.

Semináře olomouckých krajských zastupitelů, členů výborů a komisí

V říjnu se konaly dva semináře krajských zastupitelů, členů výborů Zastupitelstva Olomouckého kraje a komisí Rady Olomouckého kraje, delegovaných do těchto orgánů KV KSČM.
Semináře se 3. října kromě zastupitelů a členů výborů a komisí zúčastnili také zastupitelé a současně poslanci KSČM Alexander Černý a Josef Nekl, dále 2. náměstek hejtmana Michal Symerský.

© KSČM 2003 - 2014. Všechna práva vyhrazena