OV KSČM Prostějov

Lidická 1873/35

796 01  Prostějov

tel.: +420 582 345 812 (461)

e-mail: ov.prostejov@kscm.cz

č. ú.: 735701/0100

         (KB Prostějov)

 

Rychlé odkazy

Centrální web KSČM:

logo_kscm

 

 

 

 Olomoucký krajský výbor KSČM:

http://olomouc.kscm.cz

 

Haló noviny: 

hano_logo

 

 

 

 

S mladými pro mladé

Vážení čtenáři, dovolil jsem si vypůjčit a poopravit náš celostátní stranický slogan, který známe jako „S lidmi pro lidi.“ Nemám ovšem nyní v úmyslu selektovat společnost na ty „mladé - aktivní“ a ty „staré – nepotřebné,“ jak se čas od času také od některých skupin a jednotlivců dozvídám.

Stanovisko ÚV KSČM: KSČM striktně odmítá obchodní válku s Ruskou federací

Evropská unie se nepoučila ze svého již rok a půl trvajícího období sankcí vůči Ruské federaci a naopak schválila jejich prodloužení minimálně do ledna 2016. Nadále tak pokračují omezení vývozu a dovozu zemědělských produktů, zboží dvojího použití, tedy takového, které je možné použít pro civilní a vojenské účely, dále pak sofistikovaných zařízení pro průzkum nerostných surovin a zejména pak poskytování finančních zdrojů ruským bankám, které jsou vlastněny státem.

Vratimovský odborný seminář

zdroj: www.kscm.cz

Vratimovský odborný seminář pod záštitou europoslankyně Kateřiny Konečné a 1.místopředsedy ÚV KSČM Petra Šimůnka proběhne v sobotu 24.října 2015 od 9.00 hodin v Domě kultury Frýdek (dříve DK Válcoven plechu Frýdek-Místek).

Stanovisko VV ÚV KSČM: KSČM za aktivní řešení uprchlické krize na setkání Visegrádské čtyřky

KSČM považuje schůzku předsedů vlád tzv. Visegrádské čtyřky za důležitou, ale opožděnou. Vláda ČR, která jí předsedá, mohla a měla iniciovat toto setkání dříve, a tak mohla předejít nátlakovým vyjádřením některých evropských politiků na tyto zvlášť zasažené země. Výsledky jednání premiérů České republiky, Slovenska, Maďarska a Polska mohou ovlivnit jednání summitu EU 14. září t. r.

Konalo se tradiční setkání na Laguně
Nádherné počasí provázelo již tradiční setkání na Přerovské laguně, které pořádá KV KSČM Olomouc. Tentokrát jsme se sešli v sobotu 29. srpna. Každý z téměř tisíce návštěvníků se dobře bavil, ať už děti či dospělí. A nechyběl ani 5. ročník turnaje v nohejbalu dvojic o putovní pohár KV KSČM, kterého se zúčastnilo deset týmů.
Práce s mladými se daří

Prostějovská ZO KSČM mladých vznikla již v září 2012 jako první v kraji. Její členové už předtím pomáhali zejména při zajišťování úkolů, spojených s předvolebními kampaněmi či stranickými akcemi.

Důležití pomocníci nejen pro činnost zastupitelů obcí, měst a krajů za KSČM, pro členy výborů a komisí na obecní a krajské úrovni za KSČM.

Výstava „Stoleté dámy“ – nová radnice v Prostějově

Slavnostní zahájení výstavy „Stoletá dáma v Bruselu“ proběhlo minulý čtvrtek na zámku v Prostějově. Na úvod první náměstkyně primátora Alena Rašková (ČSSD) stručně přiblížila přítomným hostům a návštěvníkům historii města a uvedla základní údaje o výstavbě a historii nové prostějovské radnice (1914-2014), které se v Prostějově říká „stoletá dáma.“

25. setkání občanů a mládeže
na moravsko-slovenském pomezí v souvislosti s oslavami 70. výročí osvobození Československa a 71. výročí SNP.
Se životem v Prostějově je spokojeno 79 % občanů

Prostějov si každoročně nechává zpracovávat průzkum spokojenosti místních obyvatel se životem ve městě. V průzkumu za letošní první pololetí se ukázalo, že celkově je spokojeno 79 % dotázaných občanů. Přesto, že jde o vysoké číslo, nelze opomenout, že pozitivně se vyjádřilo o 6 % méně než v loňském roce. Spokojenost občanů bezprostředně odráží pocit kvality života, která tvoří důležitou součást udržitelné společnosti.

© KSČM 2003 - 2014. Všechna práva vyhrazena