OV KSČM Prostějov

Lidická 1873/35

796 01  Prostějov

tel.: +420 582 345 812 (461)

e-mail: ov.prostejov@kscm.cz

č. ú.: 735701/0100

         (KB Prostějov)

 

Rychlé odkazy

Centrální web KSČM:

logo_kscm

 

 

 

 Olomoucký krajský výbor KSČM:

http://olomouc.kscm.cz

 

Haló noviny: 

hano_logo

 

 

 

 

 

Armádní generál Ludvík Svoboda

Jsou lidé, kteří stojí za to, abychom si jich vážili. Mezi tyto osoby obvykle řadíme své blízké, rodinné příslušníky, první lásky a také známé osobnosti, jež osobně neznáme, přesto jsou nám čímsi blízké. Známé osobnosti mohou být různých druhů, například umělci, stavitelé, vědci, vynálezci, ale také politikové. Může to být starosta (nebo primátor) našeho okresního města, může to být však i prezident republiky.

Za jasnou dlouhodobou energetickou koncepci a odpovědnost státu

17. zasedání ÚV KSČM projednalo materiál „Alternativní přístupy KSČM k aktualizaci státní energetické koncepce ČR“. Je možné ocenit, že vláda konečně tuto aktualizaci provedla. KSČM se však domnívá, že takto důležitý a pro dlouhou dobu platný materiál nemůže být jen věcí koaliční exekutivy, ale pro jeho přesah do dalších volebních období je nutná jasně deklarovaná shoda v rámci zvolené politické reprezentace.

Masaryk, posvátná kráva a ti další

Pánové Bechyně, dr. Rašín, Stříbrný, dr. Šrámek, Švehla a prof. Masaryk. Jmenované osobnosti měly jeden společný cíl – diktát formálně demokratického státu, tedy Československé republiky po roce 1921. Prvních pět jmenovaných tvořilo tzv. Pětku – politické uspořádání největších českých politických subjektů v zemi, prof. Masaryk zase intervenoval hrad do věcí politických a nad jeho rámec prezidentských pravomocí.

Činnost komise pro kulturu a cestovní ruch města Prostějova v roce 2015

Včele statutárního města Prostějova je od roku 2014 koalice tří stran, a to ČSSD (10 zastupitelů), KSČM (4 zastupitelé) a PéVéčko (4 zastupitelé). Koalice má v 35 členném zastupitelstvu nadpoloviční většinu 18 hlasů.

Ideou není vše fungující zbourat

V sobotu dne 5. prosince 2015 se uskutečnila v Prostějově okresní konference KSČM, jako součást přípravy na IX. sjezd KSČM a volby do krajského zastupitelstva, které se uskuteční v průběhu příštího roku.

Vláda nemá bez Parlamentu mandát na dobrovolné přijímání uprchlíků

Česká vláda opatrně odmítala uplatňování kvót při přijímání uprchlíků, dobrovolnému přijímání uprchlíků s ohledem na celkové možnosti České republiky se však nebrání. Vládní strany ale ve svých volebních programech v roce 2013 nic takového neřešily. Proto vláda musí respektovat ústavní systém parlamentní demokracie, nemůže bez souhlasu Poslanecké sněmovny, které je odpovědná, nic takového rozhodnout ani nabízet.

Jednotně vystoupit proti tzv. Islámskému státu

KSČM odsuzuje hrůzné teroristické činy, které zasáhly celý svět. 13. listopadu v Paříži zabili teroristé ve službách tzv. Islámského státu přes 120 lidí. Dalšími oběťmi byli pasažéři ruského letadla letícího z Egypta, desítky obětí sebevražedných útoků v Bejrútu a řada dalších.

Rezoluce ZO KSČM č. 3 Prostějov

My, Základní organizace č. 3 KSČM Prostějov, jsme hluboce zarmouceni teroristickým činem, který se stal 13. listopadu 2015, v hlavním městě Francouzské republiky Paříž a kondolujeme upřímnou soustrast obětem a pozůstalým. Razantně a bez výhrad se stavíme proti jakékoliv formě násilí.

Společné jednání Rady Olomouckého kraje a Rady města Prostějova

Dne 9. listopadu v Prostějově v areálu Tennis Club proběhlo jednání radních kraje a města. Za Radu Olomouckého kraje se zúčastnil Michal Symerský (KSČM), druhý náměstek hejtmana, za radu města to byli Jaroslav Šlambor (KSČM), uvolněný radní, a radní Josef Augustin (KSČM) a Václav Šmíd (KSČM).

Drobné podnikání v ČSSR – komentovaný výklad

Podnikání, dle současného Obchodního zákoníku, je soustavná činnost prováděná samostatně podnikatelem vlastním jménem a na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku. Podnikání bylo zakomponováno, tedy i de iure povoleno, i v socialistickém zřízení Československé republiky. Nelze se ztotožnit s námitky, že po roce 1948, či po změně ústavy v roce 1960 by zaniklo soukromé podnikání.

© KSČM 2003 - 2014. Všechna práva vyhrazena