OV KSČM Prostějov

Lidická 1873/35

796 01  Prostějov

tel.: +420 582 345 812 (461)

e-mail: ov.prostejov@kscm.cz

č. ú.: 735701/0100

         (KB Prostějov)

 

Rychlé odkazy

Centrální web KSČM:

logo_kscm

 

 

 

 Olomoucký krajský výbor KSČM:

http://olomouc.kscm.cz

 

Haló noviny: 

hano_logo

 

 

 

 

 

Seniorky pečují o své zdraví

V návaznosti na různé přednášky o životním stylu seniorů a udržování dobrého zdravotního stavu a zejména na doporučení odborných lékařů - ortopedů a urologů zajistilo Občanské sdružení Levicový klub žen Prostějov pro své členky lázeňsko-rekondiční léčební procedury v regionálních lázních SKALKA.

Lidová iniciativa

Dle současných ústavních zvyklostí je přiznána zákonodárná iniciativa těmto institucím – Vláda České republiky, jednomu poslanci, či skupině poslanců v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky, Senátu České republiky, zastupitelstvu kraje a Zastupitelstvu Hlavního města Praha.

Zamyšlení k založení samostatné republiky v roce 1918

Včerejší den byl nepochybně pro mnoho Čechů připomínkou 97. výročí vzniku samostatného československého státu v roce 1918. Této nejdůležitější připomínce naší státnosti věnovala významnou pozornost řada médií. V tisku bylo publikováno mnoho článků od autorů zasvěcených i méně zasvěcených. Politici včele s prezidentem Milošem Zemanem, zástupci armády a další lidé si připomněli u Národního památníku v Praze na Vítkově výročí vzniku samostatného Československa.

Stanovisko KSČM k vládnímu návrhu rozpočtu na rok 2016

Vláda ČR předložila do Poslanecké sněmovny PČR návrh státního rozpočtu na rok 2016. Slibuje v něm spojení postupného snižování rozpočtového deficitu a podpory ekonomického růstu. Tomu ovšem neodpovídá kompromisní hospodářská politika Sobotkovy vlády, ani její opatření na straně rozpočtových příjmů, ani na straně výdajů.

Odhalení Památníku Josefa Krapky v Náchodě

V Pavlišově - městské části Náchoda byl 13. října odhalen památník Josefa Krapky – Náchodského. Slavnostního odhalení se zúčastnil Jan Hamáček, předseda Poslanecké sněmovny P ČR, Jan Birke, starosta Náchoda, Josef Augustin, radní města Prostějova (za KSČM) a další hosté. Jan Hamáček podtrhl význam odkazu a vlivu pavlišovského rodáka na politické, společenské a kulturní dění ve druhé polovině 19. století a počátkem 20. století.

Semináře olomouckých krajských zastupitelů, členů výborů a komisí

V říjnu se konaly dva semináře krajských zastupitelů, členů výborů Zastupitelstva Olomouckého kraje a komisí Rady Olomouckého kraje, delegovaných do těchto orgánů KV KSČM.
Semináře se 3. října kromě zastupitelů a členů výborů a komisí zúčastnili také zastupitelé a současně poslanci KSČM Alexander Černý a Josef Nekl, dále 2. náměstek hejtmana Michal Symerský.

S mladými pro mladé

Vážení čtenáři, dovolil jsem si vypůjčit a poopravit náš celostátní stranický slogan, který známe jako „S lidmi pro lidi.“ Nemám ovšem nyní v úmyslu selektovat společnost na ty „mladé - aktivní“ a ty „staré – nepotřebné,“ jak se čas od času také od některých skupin a jednotlivců dozvídám.

Stanovisko ÚV KSČM: KSČM striktně odmítá obchodní válku s Ruskou federací

Evropská unie se nepoučila ze svého již rok a půl trvajícího období sankcí vůči Ruské federaci a naopak schválila jejich prodloužení minimálně do ledna 2016. Nadále tak pokračují omezení vývozu a dovozu zemědělských produktů, zboží dvojího použití, tedy takového, které je možné použít pro civilní a vojenské účely, dále pak sofistikovaných zařízení pro průzkum nerostných surovin a zejména pak poskytování finančních zdrojů ruským bankám, které jsou vlastněny státem.

Vratimovský odborný seminář

zdroj: www.kscm.cz

Vratimovský odborný seminář pod záštitou europoslankyně Kateřiny Konečné a 1.místopředsedy ÚV KSČM Petra Šimůnka proběhne v sobotu 24.října 2015 od 9.00 hodin v Domě kultury Frýdek (dříve DK Válcoven plechu Frýdek-Místek).

Stanovisko VV ÚV KSČM: KSČM za aktivní řešení uprchlické krize na setkání Visegrádské čtyřky

KSČM považuje schůzku předsedů vlád tzv. Visegrádské čtyřky za důležitou, ale opožděnou. Vláda ČR, která jí předsedá, mohla a měla iniciovat toto setkání dříve, a tak mohla předejít nátlakovým vyjádřením některých evropských politiků na tyto zvlášť zasažené země. Výsledky jednání premiérů České republiky, Slovenska, Maďarska a Polska mohou ovlivnit jednání summitu EU 14. září t. r.

© KSČM 2003 - 2014. Všechna práva vyhrazena