OV KSČM Prostějov

Lidická 1873/35

796 01  Prostějov

tel.: +420 582 345 812 (461)

e-mail: ov.prostejov@kscm.cz

č. ú.: 735701/0100

         (KB Prostějov)

 

Rychlé odkazy

Centrální web KSČM:

logo_kscm

 

 

 

 Olomoucký krajský výbor KSČM:

http://olomouc.kscm.cz

 

Haló noviny: 

hano_logo

 

 

 

 

 

Konalo se tradiční setkání na Laguně
Nádherné počasí provázelo již tradiční setkání na Přerovské laguně, které pořádá KV KSČM Olomouc. Tentokrát jsme se sešli v sobotu 29. srpna. Každý z téměř tisíce návštěvníků se dobře bavil, ať už děti či dospělí. A nechyběl ani 5. ročník turnaje v nohejbalu dvojic o putovní pohár KV KSČM, kterého se zúčastnilo deset týmů.
Práce s mladými se daří

Prostějovská ZO KSČM mladých vznikla již v září 2012 jako první v kraji. Její členové už předtím pomáhali zejména při zajišťování úkolů, spojených s předvolebními kampaněmi či stranickými akcemi.

Důležití pomocníci nejen pro činnost zastupitelů obcí, měst a krajů za KSČM, pro členy výborů a komisí na obecní a krajské úrovni za KSČM.

Výstava „Stoleté dámy“ – nová radnice v Prostějově

Slavnostní zahájení výstavy „Stoletá dáma v Bruselu“ proběhlo minulý čtvrtek na zámku v Prostějově. Na úvod první náměstkyně primátora Alena Rašková (ČSSD) stručně přiblížila přítomným hostům a návštěvníkům historii města a uvedla základní údaje o výstavbě a historii nové prostějovské radnice (1914-2014), které se v Prostějově říká „stoletá dáma.“

25. setkání občanů a mládeže
na moravsko-slovenském pomezí v souvislosti s oslavami 70. výročí osvobození Československa a 71. výročí SNP.
Se životem v Prostějově je spokojeno 79 % občanů

Prostějov si každoročně nechává zpracovávat průzkum spokojenosti místních obyvatel se životem ve městě. V průzkumu za letošní první pololetí se ukázalo, že celkově je spokojeno 79 % dotázaných občanů. Přesto, že jde o vysoké číslo, nelze opomenout, že pozitivně se vyjádřilo o 6 % méně než v loňském roce. Spokojenost občanů bezprostředně odráží pocit kvality života, která tvoří důležitou součást udržitelné společnosti.

Prostějov oslavil 625. výročí povýšení na město

Významný historický okamžik si první červencovou sobotu připomněli všichni, kteří dorazili na nově zrekonstruované náměstí T. G. Masaryka. Ve velkém stylu zde probíhaly oslavy 625. výročí. Před 625 lety udělil markrabě Jošt Prostějovu výsadu prvního výročního trhu do rukou Petra z Kravař, čímž ho povýšil na město.

U Znojma se opět bojovalo s Napoleonem

Druhá červencová sobota patřila rekonstrukci průběhu bitvy u Znojma z roku 1809. Na poli mezi Dobšicemi a Znojmem svedla vojska armád Francie, Rakouska a Ruska lítý boj, dokonce i hořelo.

Prostějov – město otevřené návštěvníkům i turistům

Prostějov je od roku 2012 statutárním městem a je součástí Olomouckého kraje. Návštěvníci Olomouckého kraje pravidelně zavítají i do Prostějova a jejich první kroky často vedou na náměstí T. G. Masaryka.

Prostějov si připomněl 600 let od upálení Mistra Jana Husa

Výročí smrti církevního reformátora a myslitele Mistra Jana Husa si připomněli občané města v prostějovském Husově sboru 7. července komponovaným pořadem vážné hudby a mluveného slova Cesta, pravda a život.

© KSČM 2003 - 2014. Všechna práva vyhrazena