»Odstátnění« ŘSD je nebezpečné

31. 7. 2019

KSČM nesouhlasí s převedením Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) ze státní příspěvkové organizace na akciovou společnost, informovala ve stanovisku Květa Matušovská, poslankyně KSČM a místopředsedkyně hospodářského výboru Poslanecké sněmovny.

"S tímto krokem nemůžeme jako KSČM souhlasit, jelikož naším trvalým požadavkem je zachování silniční, železniční i další dopravní infrastruktury v majetku státu. Pouze tak lze zajistit přímý vliv České republiky na dopravu, dopravní obslužnost a na rozvoj národního hospodářství," konstatovala Matušovská. Změna právní subjektivity organizace ministerstva dopravy na obchodní společnost je podle ní odstartováním nevratných procesů k vyvádění částí dopravní infrastruktury z vlastnictví státu.

ŘSD spravuje veškerý majetek dopravní infrastruktury ČR, dálnice a silnice 1. třídy. Je příjemcem prostředků ze SFDI na správu, údržbu a investice uvedených silnic, je také příjemcem prostředků ze státního rozpočtu prostřednictvím ministerstva dopravy, a hospodaří tedy ve sto procentech s veřejnými prostředky a přeneseně i s prostředky z EU. ŘSD je přímo podřízenou institucí ministerstva dopravy. "Z těchto důvodů je i hospodaření s takovým objemem prostředků pod větší kontrolou, než by to bylo možné u akciové společnosti. Akciová společnost je obchodní společností, má tedy jako hlavní úkol vytvářet zisk a podle unijních předpisů by se stala rázem společností, na kterou zcela a bez výjimky platí pravidla hospodářské soutěže, a tedy nepřípustnosti dominance na trhu,« vysvětlila Matušovská s tím, že v tomto případě by došlo k rozbití a destrukci hlavní výhody pro zajištění jednotné údržby, investiční výstavby, plánování a neexistovala by prakticky možnost průběžné kontroly pro silnice 1. třídy a dálnice. »Nemůžeme dopustit, kromě zvýšených nákladů nově založených a. s., abychom se při jízdě po silnicích 1. třídy a dálnicích setkávali s podobnými problémy a rozdíly v kvalitě údržby a sjízdnosti, jaké jsou mezi jednotlivými kraji u některých silnic 2. a 3. třídy," dodala.

Lékem na zlepšení práce ŘSD je podle poslankyně Matušovské důkladná a důsledná kontrola práce z ministerstva dopravy a rychlá reakce na nekvalitní výkon svěřených úkolů při správě, údržbě a realizaci investic dopravní infrastruktury České republiky.

S nápadem na přeměnu ŘSD na akciovou společnost přišel ministr dopravy Vladimír Kremlík (za ANO). Tvrdí, že je to nezbytná cesta, jak zrychlit přípravu dopravních staveb. Rád by prý, aby se podařilo ŘSD transformovat do dvou let, ale proces mohou ještě zbrzdit legislativní změny, které budou zřejmě nutné. Podobnou změnu se podle něj podařilo uskutečnit u Letiště Praha a Českých drah. O změně ŘSD na akciovou společnost se hovořilo už za minulých vlád.

 

Autor: 
cik
Zdroj: 
Haló noviny, 29. 7. 2019