Únorové jednání zastupitelstva města Prostějova

22. 3. 2019

Zastupitelé statutárního města mají za sebou v pořadí již páté společné jednání v tomto volebním období. Jednání proběhlo 19. února v obřadní síni radnice a účast komunálních politiků byla téměř stoprocentní, chyběl pouze jediný člen, omluvený Aleš Matyášek (Na rovinu!). Zasedání jsou během tohoto volebního období mnohem konstruktivnější a tím pádem i kratší. Dávno pryč jsou prozatím doby, kdy zasedání komunálních politiků se mnohdy protáhlo na dva dny, protože někteří opoziční zastupitelé byli schopni o jednom tématu diskutovat až několik hodin. Únorové zasedání trvalo něco přes pět hodin, z pěti schůzí bylo druhé nejdelší.

„Snažíme se o co největší komunikaci se všemi kluby včetně těch opozičních. V některých věcech se samozřejmě naše názory liší, ale v řadě případů se nám podaří najít společnou řeč. Myslím, že právě toto je cesta, jak pro občany pracovat daleko efektivněji a neztrácet čas v žabomyších sporech. Je samozřejmě nutná vůle všech stran a občas i ochota ustoupit ostatním,“ je přesvědčen František Jura (ANO 2011), primátor města. „Já budu spolupracovat s každým, komu jde o skutečný rozvoj Prostějova. Na druhé straně vedení města nemá být hromosvodem pro několik opozičních zastupitelů, kterým jde jen o vlastní konflikt, nikoliv o řešení problémů,“ míní první muž zastupitelstva František Jura.

„Na seriózní hodnocení je asi ještě brzo, ale faktem je, že se doba dosavadních jednání zkrátila. Objektivizovat příčiny, které ke zkrácení vedly, není jednoduché, a tak říkám rovnou, že můj názor je spíše domněnkou, chcete-li, spekulací. Svou roli sehrává pravděpodobně fakt, že došlo k posunu zahájení jednání na desátou hodinu. Větší vliv ale má asi skutečnost, že primátor konzultuje dopředu materiály k zastupitelstvu s předsedy zastupitelských klubů. Mnohé se vyjasní a následné diskuse se tak omezí,“ míní Jaroslav Šlambor (KSČM), který byl v minulém volebním období uvolněným radním a častokrát i hromosvodem kritiky opozice. Nyní jsou zastupitelé za KSČM v opozici.

Druhým bodem jednání, z celkových 47, byl návrh primátora na dvě změny v jednacím řádu Zastupitelstva statutárního města Prostějov. Přestože nešlo o nic převratného, navrhovaná inovace vzbudila poměrně širokou diskusi o způsobu vedení rozpravy zastupitelů i pořizovaných videozáznamech. První změna se týkala možnosti předsedajícího se v rámci rozpravy ujmout slova bez ohledu na pořadí přihlášek do diskuse. Druhá, že videozáznamy ze zasedání zastupitelstva z volebního období 2014-2018  budou umístěny na webové stránky města. Někteří opoziční zastupitelé navrhovali odložení hlasování o tomto materiálu, to však radní nechtěli připustit. Zastupitelé nakonec obě dílčí změny v jednacím řádu schválili drtivou většinou devětadvaceti hlasů, proti nebyl nikdo. Se znalostí věci se ale dá očekávat, že další úpravy budou během tohoto volebního období následovat.

Bod programu ve věci záležitostí osadních výborů uvedl primátor takto: „Personální obsazení všech tří osadních výborů projednala rada města v pondělí 11. února a o týden později se k této záležitosti ještě znovu vrátila. Snažili jsme se vyhovět všem politickým stranám a hnutím tohoto zastupitelstva, které nominovali jednotlivé členy výborů,“ sdělil zastupitelům primátor. Po jeho slovech se rozproudila živá diskuse, která se týkala schválení členů osadních výborů v Žešově, Vrahovicích a Krasicích, Čechovicích a Domamyslicích. Schvalování členů se protáhlo skoro na hodinu. Jednotliví šéfové politických klubů přečetli své nominanty a po ukončení diskuse došlo k hlasování. Nové složení tří osadních výborů bylo potvrzeno všemi hlasy členů zastupitelstva.

I přesto, že zastupitelstvo bylo zahájeno v 10.00 hodin, mělo spád a jednotlivé body programu byly kompletně prodiskutovány i schváleny téměř dvě minuty před šestnáctou hodinou, tak diskuse k některým bodům programu byla opět výživná. Největší diskusi vzbudily zcela podle očekávání navrhované dotace na celoroční podporu sportu. Opoziční zastupitelé připomínkovali žádosti a žádali odložení či ponížení částek pro tenisový klub nebo pro Skydive Czech Republic. V rámci diskuse padlo z úst opozičního zastupitele Petra Kapounka (Na rovinu!) opět slovo mafie ve vztahu k Tenisovému klubu Prostějov, z.s. Nakonec byly protinávrhy opozice přehlasovány a peníze schváleny v navrhované výši. Odložené dotace z minulého zasedání byly schváleny i oddílům BK Olomoucko, z.s. a SK Prostějov, 1913, z.s. Zastupitelé schválili do oblasti sportu pro celoroční činnost i pro jednorázové akce částku 8 580 000,- Kč. Žadatelé ze sociální oblasti na celoroční činnost dostali částku ve výši 430 000,- Kč. Na jednorázovou akci pro oblast zdravotnictví bylo schváleno 52 000,- Kč a Azylové centrum Prostějov, o.p.s. obdrželo na provoz částku 500 000,- Kč.

Opozice se v dalších minutách jednání pokoušela odvolat šéfa stavebního úřadu Košťála a poté peskovala radu města kvůli „spackanému“ projektu komunitního domu v Sušilově ulici. O bydlení v původně v komunitním domě v Sušilově ulice není ze strany prostějovských seniorů takový zájem, jaký byl původně deklarován. Kapacita nově postavené nemovitosti za 80 mil. Kč je zaplněna pouze z poloviny. Tuto skutečnost kritizovali zejména opoziční zastupitelé. Právě oni tepali radu města hlavně za to, že nastavili příliš vysoké nájemné. V průběhu jednání diskutovali opoziční zastupitelé zejména o převodu dalších 15 mil. Kč na dostavbu. Nemovitost není dosud hotova a zkolaudována. Mnohem více než nedokončení stavby pálila zastupitele skutečnost, že o bydlení v nové a poměrně luxusní nemovitosti nemají senioři přílišný zájem. Zastupitelům na toto téma odpovídala náměstkyně primátora Alena Rašková, která má v kompetenci sociální oblast. „V původním projektu se skutečně zamýšlelo s výstavbou komunitního domu s levným nájemným. Jenže, jak jistě všichni víte, nakonec se nám nepodařilo na stavbu získat potřebnou dotaci, a tak jsme museli celý dům postavit za městské peníze. Bylo tak provedeno několik změn a dům vlastně ztratil název komunitní. Proto nemůžeme stanovovat příliš nízké nájemné,“ objasnila Rašková (ČSSD). Zastupitelé nakonec většinou hlasů schválili na dostavbu tohoto domu částku 14 925 122,- Kč.

V průběhu jednání náměstek primátora Jiří Rozehnal ubezpečil komunální politiky, že vedení magistrátu nenechá padnout budovu místního nádraží, která měla být majitelem zbourána. Zastupitelé schválili napodruhé pojmenování nové ulice v městské části Vrahovice – Frébortova ulice a v městské části Čechovice – Meruňková ulice. Na návrh rady zastupitelé schválili částku 132 600,- Kč jako roční poplatek pro členy Sdružení cestovního ruchu Střední Morava. Členy jsou například města Konice, Litovel, Tovačov, Mikroregion Plumlovsko, nebo Olomoucký kraj. Záměr města je přilákat více turistů a dostat do Prostějova více návštěvníků nejen z České republiky, ale též ze zahraničí. Jedno z hodně probíraných témat bylo stromořadí, které by se mělo přesazovat kvůli výstavbě bytového domu nedaleko lesoparku Hloučela. S přesazováním zásadně nesouhlasí ochránce přírody, zastupitel Jan Navrátil. „Město si za přesazením stojí. Já opakuji, že ty stromy se neuchytí,“ uvedl Navrátil. Mladé stromy tedy zřejmě čeká přesazení jen kousek od místa, kde jsou nyní už 10 let zakořeněny. Několik ochránců přírody stále bojuje o jejich nedotknutelnost, protože jim podle nich hrozí uschnutí.

Téměř v závěru jednání přišel na řadu pravidelný bod „Záležitosti MANTHELLAN a.s.“ Této problematice Manthellanu a výstavbě Galerie Prostějov byla věnována rekordně krátká doba. „K tomuto bodu mohu říci pouze to, že bereme na vědomí rozhodnutí Krajského sudu v Brně, který zneplatnil veškeré smlouvy mezi městem a společností Manthellan a.s.,“ uvedl primátor. Více se nediskutovalo, kolem celé kauzy bylo ze strany opozice ticho po pěšině. Nebyl předložen žádný nápad ani návrh, co má nyní město udělat se společenským domem a celým prostorem okolo Špalíčku. Zastupitelé schválili stručný materiál, že berou na vědomí rozhodnutí Krajského soudu v Brně. Dá se ale očekávat, že již brzo bude muset vedení magistrátu přijít s nějakým plánem, co dále s Kulturním a společenským centrem ve středu Prostějova. Bude potřebné vzít konečně po téměř 10 letech na vědomí mnohé petice občanů, kteří protestovali proti výstavbě Galerie Prostějov a také proti demolici Kulturního a společenského centra. Tento největší kulturní a společenský sál města Prostějova by měl být rekonstruován, neboť za dobu několika soudních sporů byla na objektu prováděna pouze nezbytně nutná údržba, a to v řadě případů nedostačující.

V posledním bodě dotazy a připomínky členů zastupitelstva vystoupilo několik občanů města a 12 zastupitelů, z toho někteří vícekrát, k cyklostezkám, k plánu zimní údržby, k aleji na Hloučele, k objektu Kravařova č. 3, k otázce městského webu, k parkování u Národního domu, k úniku hmyzu v krajině, ke kinu METRO, ke stavebnímu úřadu a seznamu veřejnoprávních smluv, a k dalším otázkám. Několik zastupitelů se obrátilo na vedení města s návrhem, aby příští jednání zastupitelstva byla svolávána ve 13.00 hodin, případně v 15.00 hodin tak, aby se občané mohli na jednání tohoto orgánu dostavit. Zastupitelé argumentovali tím, že svolání zastupitelstva v 10.00 hodin je hodně nešťastné, neboť neumožňuje obyvatelům města účast na zasedání. Na otázky, proč je zastupitelstvo svoláváno v 10.00 hodin, nedostali zastupitelé konkrétní odpověď. V průběhu přestávky se prostějovští zastupitelé před radnicí společně vyfotografovali a pokračovali tak v tradici předchozích zastupitelstev. Jistě je přáním nejen zastupitelů koaličních, ale i opozičních a občanů města, aby zastupitelstva byla tak jak dosud v tomto volebním období, konstruktivní a věcná, neboť všichni máme společný cíl – lepší podmínky pro život občanů a návštěvníků města Prostějova.

 

Autor: 
Josef Augustin