Významnou podporou rozvoje města jsou dotace

7. 5. 2019

Statutární město Prostějov získalo v loňském roce významnou dotaci 144 milionů Kč, což výrazně pomohlo městské podkladně a v mnoha směrech také uspíšilo několik stavebních investic. Téměř polovinu uvedené částky (konkrétně 63 mil. 200 tis. Kč) z celkových dotací za rok 2018 „spotřeboval“ Národní dům, kdy tato secesní památka prochází významnou rekonstrukcí, která bude ukončena na podzim letošního roku. Další důležitou investicí, která získala dotační peníze, je přestupní terminál Floriánské náměstí, jedná se o 25 mil. 800 tis. Kč. „O tom, že každá dotační podpora je pro město Prostějov důležitá, snad nemá cenu ani hovořit,“ potvrdil Jiří Rozehnal, náměstek prostějovského primátora, který je zodpovědný za všechny stavební investice ve městě. „Důležitost dotací vyplývá z možností mimorozpočtového posílení finančních zdrojů města. Tato finanční podpora nám umožňuje realizovat projekty, které by jinak realizovány nebyly, nebo by proběhly v omezeném rozsahu. Samotný dotační proces je stanoven vnitřním předpisem města. Dotace jsou buď získávány na již plánované záměry, nebo naopak se vytvářejí projekty s ohledem na dané možnosti,“ vysvětluje Rozehnal.

Dotační záměry jsou využívány pravidelně ve větším rozsahu vedle stavebních investic také v dopravě a dále pak infrastruktuře pro vzdělávání či v rámci projektů, které jsou zaměřené na životní prostředí. Město má naštěstí pro každou investici celý tým úředníků, který zjišťuje a prověřuje všechny možnosti, jak dosáhnout na dotace, tedy státní, krajské či různé další fondy, nabízející široké spektrum ekonomické pomoci. Další významná částka ve výši 15 mil. 300 tis. Kč byla určena pro odborné učebny na ZŠ Jana Železného. Na navýšení kapacity MŠ v Čechovicích putovala částka 11 mil. 300 tis. Kč, na rekonstrukci hasičské zbrojnice ve Vrahovicích 5 mil. Kč a na rekonstrukci DDM Sportcentra na Vápenici 4 mil. 900 tis. Kč, částka 8 mil. 100 tis. Kč byla určena na přestupní terminál Janáčkova ulice. V rozmezí od 1 mil. do 1 mil. 900 tis. Kč se vešlo dalších 7 investičních akcí.

Vedení města nedávno zveřejnilo své plány na rekonstrukci společenskému domu, výstavbu parkovacího domu u Špalíčku a také rekonstrukci tržnice. Rovněž na tyto investice budou radní usilovně hledat možnosti dotací. „Budeme se snažit nějaký dotační titul získat, uvidíme, jestli se něco objeví. Centrum si zaslouží rekonstrukci, i když nás to bude stát nemalé prostředky,“ uvedl Jiří Pospíšil, první náměstek primátora. Významnou měrou se na získání dotace na rekonstrukci Národního domu ve výši 63 mil. 200 tis, Kč podílel Jaroslav Šlambor, uvolněný člen rady a zastupitel za KSČM, ve volebním období 2014-2018.

Autor: 
Josef Augustin