Zabránili jsme snahám o liberalizaci železniční dopravy v kraji

6. 9. 2020
Odpověď Ludvíka Šulda, vedoucího kandidáta KSČM pro volby do Zastupitelstva Olomouckého kraje na anketní otázku deníku Haló noviny
 

Co je největším úspěchem zastupitelů KSČM Olomouckého kraje v končícím volebním období?

Uvést největší úspěch je trochu problematické, neboť si myslím, že takových úspěchů bylo více. Ale mohu říci, že se nám povedlo vybojovat na nové koalicí zachování systému učňovských stipendií, který byl zaveden v minulém volebním období, kdy měl náš náměstek hejtmana na starosti oblast školství. Spolu s dalšími opatřeními jsme tak přispěli ke zlepšení a zatraktivnění učňovského školství a vybraných středoškolských oborů ukončených maturitní zkouškou. Za další úspěch považuji zabránění liberalizaci železniční dopravy na krajských tratích, kdy jsme uzavřeli smlouvy na jejich další provozování s Českými drahami jako s největším železničním dopravcem a jedním z největších zaměstnavatelů v ČR, který se i zavázal k postupné modernizaci železničního parku, což se tedy zatím děje musím přiznat jen velmi pomalu.