J. Maštálka: Cenzura internetu jde do finále (bohužel)

13. 3. 2019

Již od roku 2016 se jako stínový zpravodaj zabývám v právním výboru EP návrhem na reformu autorského práva v EU. Po dvou letech nekonečných vyjednávání schválila Rada EU minulý týden návrh směrnice o reformě autorského práva. Bohužel lze očekávat, že díky pravicovým kolegům dá návrhu zelenou i Evropský parlament na březnovém plenárním zasedání.

KSČM se od počátku staví k návrhu skepticky a aktivně vystupovala za vyjmutí řady problematických ustanovení z návrhu. Aktivně jsem se zasadil o změnu článku 4, který se zabývá školstvím. Nikdo si přece nepřeje, aby každá jednotlivá škola v ČR byla nucena uzavírat licenční smlouvy například s Karlem Gottem, pokud by chtěla pustit ukázku jeho písně žákům při výuce. Také jsem aktivně bojoval pro co nejširší výjimku pro tzv. vytěžování dat a jejich používání např. univerzitami či vědeckými pracovníky při výzkumu. Co se mi ale nepodařilo, je, přesvědčit pravicové kolegy o tom, že cenzura internetu je nepřípustná. Internet má sloužit jako platforma pro svobodnou výměnu názorů a informací.

Bohužel řada členských států, například Německo nebo Slovinsko, změnila svůj původně negativní postoj, a tak nechvalně známý článek 13, který počítá s tzv. nahrávacími filtry, v textu návrhu zůstal. Zjednodušeně řečeno jde o to, že jakýsi umělý algoritmus bude rozhodovat o tom, jestli vaše fotka z dovolené umístěná na internetu nepředstavuje závadný obsah, který musí být stažen. Návrh samozřejmě nejvíce dopadne na malé a střední firmy, které nebudou mít prostředky na pořízení filtrů. Evropský digitální trh tak bude otevřený pouze těm největším (a nejlépe americkým) digitálním gigantům. Souhlasím i se společným postojem pěti členských států, které v Radě návrh odmítly (Itálie, Polsko, Nizozemí, Finsko, Lucembursko), protože se nám nepodařilo najít vyvážený návrh, který by dostatečně zohlednil legitimní zájmy všech dotčených. Díky většině, kterou pohodlně mají pravicové frakce v Evropském parlamentu, se bohužel nedá očekávat žádné překvapení v podobě nepřijetí návrhu.

Autor: 
Jiří Máštálka, poslanec Evropského parlamentu za KSČM
Zdroj: 
Haló noviny, 1. 3. 2019