M. Kavij: 70 let existence NATO – sedm desetiletí zločinů kapitalismu

15. 4. 2019

V těchto dnech je občanům naší země hlavními médii manipulována a masírována myšlenka opodstatněnosti a významu existence 70 let trvání NATO.

Článek I Charty NATO ze dne 4. 4. 1949 je ve skutečnosti po celou dobu působení Severoatlantické aliance pouhým cárem papíru »ospravedlňující« vznik uvedeného agresivního spolku a jeho lídra - světového četníka, USA. Všechna desetiletí paktu NATO jsou totiž ve znamení válečných konfliktů pod pláštíkem dodržování demokracie, lidských práv podle představ USA, které se k prosazení svých zájmů nikdy neštítily použít proti civilnímu obyvatelstvu cokoliv. Použití chemických zbraní ve válce s Vietnamem, jejichž následky na obyvatelstvu přetrvávají doposud, stejně jako použití bomb s ochuzeným uranem v konfliktu s bývalou Jugoslávií jsou toho příkladem. K opodstatnění svého válečného tažení na území jiných států se hegemon NATO nezdráhal použít ani falešných zpráv - jako tomu bylo v případě napadení Iráku. Občany toužících po životě v míru přesvědčil tento pakt o svém skutečném »poslání« již desítkami válečných konfliktů téměř ve všech kontinentech světa.

Největším válečným nebezpečím současného světa není RF, Čína, Írán, KLDR či jiný stát s totalitním způsobem vládnutí, ale samotné Spojené státy, které pod rouškou ochranných křídel agresivního spolku NATO zintenzivňují své úsilí o destabilizaci světa vedoucí jej do svého zániku. Za poslední desetiletí budiž příkladem destabilizace na Blízkém východě – viz letitá válka v Sýrii či státní převrat s návratem fašismu na Ukrajině sloužící k prohloubení rozporů s RF. Poslední »vizitkou« vůdce NATO - USA - je pokus o státní převrat ve Venezuele.

ČR byla proti vůli svých občanů vtažena do agresivního paktu NATO před dvaceti lety. Po celou dobu tím napomáhá rozdmýchávat válečné napětí v zájmu USA nejen v Afghánistánu, ale v poslední době ve státech Pobaltí, přispívajíc tak k eskalaci a provokaci s cílem vyvolat zničující jaderný konflikt s Ruskou federací. Poděkování za roli vazala ČR v NATO tímto patří vedle části politické reprezentace, prosazující zájmy amerického imperialismu také hlavním sdělovacím prostředkům v čele s veřejnoprávní ČT.

Sedmdesát let válečných hrůz a destabilizace světa v režii NATO je dostatečným důvodem pro pokračování úsilí některých politických stran, občanských a vlasteneckých sdružení a spolků i značné části občanů o vypsání referenda za vystoupení ČR z NATO. V zájmu skutečného mírového řešení vznikajících mezinárodních sporů umožňujícího trvalý rozvoj světové civilizace.

Autor: 
Miroslav Kavij, předseda KV KSČM Plzeňského kraje
Zdroj: 
Haló noviny, 5. 4. 2019