S. Marková: Doplatky za zdravotnické prostředky nesmějí omezovat pacienty

6. 8. 2019

Od 1. srpna zdravotní pojišťovny již neproplácejí 150 korun jedenkrát za tři roky na brýlové obruby lidem starším čtrnácti let. Začala totiž platit změna v zákoně o veřejném zdravotním pojištění. Nový zákon o zdravotnických prostředcích se začal připravovat již v minulém volebním období, ale ministři za ČSSD nebyli schopni práci dokončit. Nakonec hrozilo, že se kvůli rozhodnutí Ústavního soudu, který část tehdejšího zákona zrušil a stanovil termín na nápravu, dostanou pacienti do situace, kdy by si od letošního ledna dopláceli 25 procent na všechny zdravotnické pomůcky. Všechny změny byly uskutečněny na základě širokého odborného konsenzu a souhlasu pacientských organizací. Proto také byla novela téměř jednomyslně schválena i Poslaneckou sněmovnou.

Kromě již zmiňovaných brýlových obrub se nově nehradí i paruky, hole nebo třeba pomůcky do vany pro tělesně postižené. »Ušetřené« peníze budou ale pojišťovny vydávat na jiné zdravotnické pomůcky, které dříve hrazeny nebyly. Jde například o naslouchátka, infuzní pumpy, glukometry či pomůcky na kompresní popáleninovou terapii.

Pojišťovny budou víc přispívat i na invalidní vozíky a pomůcky pro inkontinenční pacienty. Celkově tak náklady pojišťoven na hrazení zdravotnických prostředků budou naopak narůstat.

Pokud se ale zvýší spoluúčast u konkrétních pacientů, je třeba to urychleně řešit podobným způsobem, jako tomu je nyní u léčivých přípravků na recept. To znamená zavedení jasně zákonem stanovených limitů včetně možnosti úplného osvobození od doplatků. KSČM takovou úpravu v nejbližší době navrhne a předloží k širší diskusi.

Autor: 
Soňa Marková, stínová ministryně zdravotnictví za KSČM
Zdroj: 
Haló noviny, 6. 8. 2019