Lidé hledají nové tváře

3. 2. 2018

V sobotu 3. února 2018 se v Prostějově za účasti čtyř desítek delegátů a hostů uskutečnila okresní konference KSČM. Po úvodních formalitách vystoupil se Zprávou o činnosti a dalších úkolech okresní stranické organizace předseda OV KSČM Prostějov L. Šulda. Ten ve zprávě zrekapituloval dvouleté období činnosti okresní organizace od minulé konference a kriticky zhodnotil výsledky krajských voleb v roce 2016 a voleb do Poslanecké sněmovny PČR v roce 2017. Dále se zaměřil na nutnost aktivizace před podzimními komunálními a senátními obvody, kde zdůraznil potřebu postavit stejné či větší množství kandidátních listin KSČM či smíšených kandidátních listin s nezávislými kandidáty ve městech a obcích okresu. Věnoval se i přípravě X. sjezdu KSČM v dubnu letošního roku, kdy se ve svém vystoupení zdůraznil, „že více než kdy jindy nastal čas k obměně kádrů, schválně neříkám ke generační obměně, protože se domnívám, že vždy musí dojít ke splynutí dlouholetých zkušeností a mládí, je potřeba pro naší práci obojího. Jak však ukázaly především poslední volby, lidé hledají nové tváře a je potřeba nastolit nové způsoby naší práce s lidmi. Kromě naší tradiční kontaktní kampaně, je to i o práci na sociálních sítích a internetu, je potřeba aktivně vnášet témata a pracovat s nimi mezi lidmi, v médiích a všemi nám nabízenými informačními kanály.“. V diskusi po tom kromě delegátů konference vystoupili i hosté, mezi nimi místopředseda ÚV KSČM J. Dolejš, který se věnoval především výsledkům voleb do PS PČR a přípravě X. sjezdu, dále předseda OV KSČM Vyškov F. Zachariáš, jenž ve svém vystoupení kladl mimo jiné důraz na práci s internetem a na sociálních sítích a v člen VV ÚV KSČM A. Černý – ten se především zaměřil na aktuální politickou situaci, dění v Poslanecké sněmovně a povolební vyjednávání. V následném hlasování byl staronovým předsedou OV KSČM zvolen L. Šulda, stejně tak byli zvoleni i členové dalších okresních stranických orgánů. Za kandidátku do Senátu PČR ve volebním obvodu č. 62 pak byla navržena Z. Böhmová. Konference se věnovala i návrhům na funkci předsedy ÚV KSČM, na kterou byla navržena K. Konečná a místopředsedů ÚV KSČM.

Fotogalerie

Zdroj: 
OV KSČM Prostějov