Ceny Olomouckého kraje za kulturu předány v Prostějově

29. 5. 2016
Ceny Olomouckého kraje za přínos v oblasti kultury za rok 2014 se 9. dubna předávaly v Městském divadle v Prostějově. V devátém ročníku soutěže získaly ceny osobnosti a kolektivy za kulturní počiny v celkem 11 kategoriích.
 
O jejich udělení rozhodlo zastupitelstvo Olomouckého kraje na základě obdržených návrhů. Akci tradičně pořádal Olomoucký kraj ve spolupráci s prostějovskou marketingovou společností TK plus.
 
Každoročně se mezi oceněnými objevují i zástupci Prostějovska. Ne jinak tomu bylo i v letošním roce. Statutární město Prostějov si odneslo hned dvě významná ocenění. Cenu hejtmana Olomouckého kraje za výjimečný počin v oblasti kultury, za přípravu a zajištění koncertu maltského tenoristy Josepha Calleji převzal z rukou hejtmana Jiřího Rozbořila primátor města Miroslav Pišťák. „Pro město Prostějov to bylo něco mimořádného a věřím, že zaslouženého. Je to pro naše občany určitý signál, že pro vynikající kulturní počin není škoda peněz. Mohu jen skromně dodat, že nejenom chlebem, ale i zpěvem je člověk živ. Především bych chtěl poděkovat Dr. Černoškovi, jenž s tímto nápadem přišel,“ ocenil původ kulturního počinu primátor Miroslav Pišťák. „Byl to úspěch, náměstí se zaplnilo. Mluvil jsem i s mnoha lidmi, kteří také potvrdili, že se vystoupení povedlo,uvedl dále primátor města Miroslav Pišťák. Vyzdvihl zároveň, že diváky od koncertu neodradilo ani deštivé počasí.

Cenu za výjimečný počin roku v oblasti literatury za vydání knihy „Sto let prostějovské radnice“ převzaly za město náměstkyně primátora Ivana Hemerková a předsedkyně redakční rady Dagmar Roháčková. Reprezentativní publikace se nezabývá pouze osudy objektu radnice jako architektonického objektu, ale současně přibližuje život lidí spjatých s touto impozantní stavbou a mapující tak touto formou dějiny za posledních sto let. Kniha se svým rozsahem a hloubkou badatelské činnosti autorů důstojně řadí mezi dokumenty tohoto charakteru na evropské úrovni. Kniha obsahuje 399 stran a bohaté obrazové přílohy. Byla nejen občany města, ale i jeho rodáky doma i v zahraničí přijata velmi pozitivně, o čemž svědčí skutečnost, že náklad 2 500 kusů byl zájemci rozebrán. Rada města s cílem uspokojit další občany schválila v květnu dotisk dalších 500 kusů této významné publikace.

V Prostějově zůstala i Cena za výjimečný počin roku v oblasti filmu, rozhlasu a televize, kterou si za společnost cine4net s.r.o. – internetový seriál „Památky dnes“ převzal z rukou Evy Suchánkové její vnuk Ondřej Sovík a Milan Kýr. Internetový seriál „Památky dnes“ je projekt pro podporu propagace památek, vzdělávání a cestovního ruchu. Přináší sérii dokumentárních filmů o kulturních a historických památkách v České republice. V roce 2014 byly v našem kraji realizovány tyto snímky: Barokní socha sv. Barbory z Choliny, Barokní sochy bolestného růžence (kostel sv. Michala v Olomouci), Augustiniánská kanonie ve Šternberku, Mariánský sloup v Prostějově a Mariánský sloup v Uničově. Autoři touto přístupnou a značně účinnou formou propagovaly v loňském roce kulturní památky kraje.

Velmi zajímavé bylo hlasování občanů, kteří rozhodovali o ceně veřejnosti z deseti nominovaných kulturních počinů. V tomto hlasování, do kterého se zapojilo celkem 2 606 občanů, skončil na druhém místě webový portál furtovnik.cz (Prostějovsko) se 474 hlasy, páté místo obsadilo prostějovské Setkání Hanáků, šesté místo Jízda králů Doloplazy, sedmé místo Národopisný soubor Mánes, deváté místo Hanácký operní festival pořádaný v Prostějově a Olomouci a na desátém místě se umístily Prostějovské hanácké slavnosti. „Musím se přiznat, že mým favoritem byl furtovnik, neboť hanáčtina je mým druhým jazykem. Fandil jsem ale i vítězné Litovli, protože pocházím z Choliny, potěšil výsledek hlasování hejtmana Jiřího Rozbořila.

Na slavnostním vyhlášení výsledků, které moderoval Marek Eben, se udělovali i tři tituly Mistr tradiční rukodělné výroby Olomouckého kraje, kdy se jednalo o úplnou novinku. Titul „Mistr“ získala Jarmila Vitoslavská (výroba hanáckého lidového textilu), Miloslava Zatloukalová (za práci s lýkem a slámou) a Alfred Stawaritsch (tradiční kovářství) z Kostelce na Hané.

Největší aplaus vyvolal v průběhu slavnostního večera Karel Gott, který vystoupil s několika písněmi. „Je skvělé, když si s publikem hudebně rozumím, ani se mi chce z pódia odcházet,“ pronesl mistr Gott k nadšeně aplaudujícímu publiku. Už nyní se tak všichni těší na jubilejní desátý ročník kulturních cen. „Věřím, že bude ještě lepší a velkolepější. I když co víc si lze přát, než když přijede Karel Gott,“ řekl s úsměvem majitel pořádající agentury TK Plus Miroslav Černošek.

Autor: 
JUDr. Josef Augustin, člen rady města Prostějova a zastupitel za KSČM