Létající rabín se konečně probudil. Ve vhodnou chvíli.

8. 6. 2016
Abych předešel nedorozumění, řeknu rovnou, že řeč bude o prostějovské hudební skupině. Ano té, která byla před šesti lety oceněna prestižní cenou města Prostějova a kterou s patřičným ideologickým komentářem před pár dny městu vrátila.
 
O kvalitě tělesa tehdy určitě pochyb nebylo a dodnes není. Alespoň můj přítel, který se v muzice vyzná, to tvrdí a já nemám důvod mu nevěřit. Stejně tak, jako dr. Augustinovi, který na našem klubu (KSČM) před zastupitelstvem horlivě za udělení ceny plédoval. Úspěšně, všech pět nás hlasovalo pro a jestli se nemýlím, tak i všichni ostatní přítomní zastupitelé měli stejný názor-cena bude ve správných rukou... Povšimněte si, prosím, že extrémně polarizovaná politická reprezentace hlasovala unisono. Jinak řečeno, politika šla v tomto ohledu, a to zcela logicky, stranou. Dlužno ovšem dodat, že vztahy, myslím obyčejné lidské vztahy mezi členy koaličních a opozičních formací byly na velmi dobré úrovni. Po pár letech, v roce 2015 je všechno jinak. Jako reakci na nově vzniklou koalici prosadila opozice místo efektivní spolupráce v duchu porozumění, účelový konfrontační přístup. Někteří komunální političtí lídři veřejně (někteří pravda i skrytě) vyhlásili za svůj hlavní cíl svržení koalice. Zástupným důvodem jim je účast komunistů v radě města, pravou pohnutkou (mj.) pak frustrace z nenaplnění očekávaných skupinových a potažmo i osobních politických ambicí, pravdaže zakrytých hávem péče o blaho občanů. Pro úspěch je nutné jejich zapojení do probíhající destrukční ofenzívy. Veřejnost se musí neustále přesvědčovat o tom, jací jsou na té radnici vlastně darebáci…. Nejlépe se, samozřejmě, hodí ti, kteří jsou mediálně využitelní, kteří dokáží vybudit patřičné negativní emoce. Důvod k ataku na soupeře se vždy najde, stejně jako manipulátoři, kteří dokáží ony emoce nasměrovat potřebným směrem. A tak se stane, že Létající rabín se po více jak půl roce po volbách probudí a zjistí, že na vedení města se podílejí komunisté. Jaká hrůza!! Honem je zapotřebí něco udělat! Doba je, jaká to náhoda, příznivá. Opoziční štvanice na vedení města je v plném proudu, každá další jedovatá slina je oponenty současné koalice vítána…. Ale možná skupině křivdím a postoj jejich členů je idealisticky čistý, mnou naznačené souvislosti pak jen náhodnou souhrou okolností. Abych ony pochybnosti rozptýlil, musel bych ovšem znát odpovědi skupiny na některé otázky. Například: je legitimní konfrontovat váš krok se skutečností, že jste cenu přijali s vědomím toho, že její udělení schválilo zastupitelstvo s účastí pěti členů KSČM, kteří všichni hlasovali pro? Nebo: pokládáte se za demokraty? Pokud ano, respektujete pravidla stanovená volebním zákonem? Nevadí Vám, že oplácíte všem těm, kteří vám projevili uznání a úctu mincí, která má zcela jinou hodnotu? V tom, že ve vašem případě není všechno „ košer“, mě utvrzuje skutečnost, že cenu kvůli komunistům vracíte v Prostějově, zatímco cenu Olomouckého kraje, v jehož vrcholném vedení jsou rovněž významně zastoupeni komunisté, vás za téměř tři roky vrátit nenapadlo.... Tož tak. Přeji hodně dalších úspěchů při zprostředkování zážitků z nevšední hudby židovské komunity všem lidem, bez rozdílu politického přesvědčení.
Autor: 
Jaroslav Šlambor, radní (KSČM)