VFP a dotace Statutárního města Prostějova v letech 2010-2018 poskytnuté jednotlivcům i kolektivům v oblasti kultury a sportu

27. 5. 2019

Město Prostějov dlouhodobě významně finančně podporuje aktivity jednotlivců i různých sdružení, sportovních oddílů a spolků v oblasti kultury, památkové péče a sportu. V letech 2010-2018 byly finanční prostředky poskytovány nejprve v rámci veřejné finanční podpory a poté v rámci dotací. Návrhy jednotlivců i kolektivů byly nejprve projednány a doporučeny v komisích rady města, a to v komisi pro kulturu a cestovní ruch a v komisi sportovní. Příspěvky do 50 000,- Kč schválila rada, nad 50 000,- Kč je rada projednala a doporučila ke schválení v zastupitelstvu.

V letech 2010-2014 bylo poskytnuto na podporu sportovní činnosti na VFP a na dotacích celkem 83 872 917,- Kč. Prioritní sporty obdržely tyto částky: tenisté – 12 700 000,- Kč, fotbalisté – 2 120 117,- Kč, basketbalisté – 10 265 000,- Kč, volejbalisté – 11 175 000,- Kč, hokejisté – 16 790 000,- Kč, celkem tedy 53 050 117,- Kč. Finanční prostředky byly dále poskytnuty těmto subjektům: SKC - 1 164 000,- Kč, TJ Pozemstav – 1 054 500,- Kč, TJ OP – 2 490 000,- Kč, DTJ – 3 531 000,- Kč, TJ Prostějov - 1 790 000,- Kč a TJ Sokol Čechovice – 1 558 500,- Kč. Finanční prostředky na sportovní činnost obdržela také řada jednotlivců.

Za období 2015 – 2018 bylo poskytnuto 80 252 678,- Kč. Mezi prioritní sporty byly finanční prostředky rozděleny takto: tenisté  – 6 200 000,- Kč, fotbalisté  – 9 715 000,- Kč, basketbalisté – 2 600 000,- Kč, hokejisté - 8 950 000,- Kč. Další jednoty obdržely tyto dotace: TJ Prostějov – 3 208 442,- Kč, DTJ - 1 120 000,- Kč a TJ Sokol Čechovice – 6 775 000,- Kč, SKC - 1 270 000,- Kč.

Město poskytlo v letech 2010-2018 v rámci podpory sportu jednotlivcům a kolektivům částku v celkové výši 164 125 595,- Kč. 

Kromě výše uvedených částek se každoročně pravidelně vynakládají mnohamilionové částky na provoz zimního stadionu, městských lázní a Sportcentra. V tabulce jsou uvedena konkrétní čísla pro městská zařízení, která byla zpracována ve spolupráci s finančním odborem města.

 

2014

2015

2016

2017

2018

Zimní stadion

5 116 929,65

5 146 440,73

5 105 905,74

4 953 758,74

5 635 964,34

Městské lázně

4 932 720,28

4 937 195,00

5 456 440,46

4 591 935,63

5 079 532,68

Sportcentrum

5 067 000,00

7 726 140,00

8 502 890,00

11 095 253,00

16 551 000,00

Celkem

15 116 649,93

 17 809 775,73

 19 065 236,20

 20 640 947,37

 27 166 497,02

 

V letech 2010-2014 byly poskytnuty na podporu kulturních aktivit jednotlivců a kolektivů a majitelům památek finanční prostředky ve výši 4 374 500,- Kč.

V období 2015-2018 byly poskytnuty na podporu kulturních aktivit jednotlivců a kolektivů a majitelům památek finanční prostředky ve výši 4 069 769,- Kč. Finanční prostředky byly poskytnuty těmto kolektivům a jednotlivcům:  Karel Kavička – 80 000,- Kč, Muzeum a galerie Prostějov 434 630,- Kč, SOU obchodní 605 000,- Kč, Jiří Andrýsek 355 000,- Kč, Sine4net, s.r.o. 147 000,- Kč, Římsko katolická farnost Povýšení svatého Kříže - 560 000,- Kč,  (oprava památek Českomoravská provincie Hospitalského řádu sv. Jana z Boha 1 300 000,- Kč (památková péče), Gymnázium Jiřího Wolkera 1 158 000,- Kč, Vojtěch Pospíšil 95 500,- Kč, Gaudeámus o.p.s. 205 000,- Kč, Národopisný soubor Mánes 325 000,- Kč, Tomáš Vincenec 130 000,- Kč, KELTSKÁ NOC o.s.  160 000,-, Svatolazarská komenda 230 000,- Kč, Ženský pěvecký sbor Vlastimila 190 000,-Kč, Mužský pěvecký sbor Orlice 150 000,- Kč, Cyrilometodějské gymnázium, ZŠ a MŠ v Prostějově  197 420,- Kč, Lenka Copková 178 000,- Kč, Bohumil Moudrý 110 000,- Kč, Klub vojenské historie – Dukla, o.p.s. 124 000,- Kč.

Statutární město Prostějov vynaložilo v letech 2010-2018 v rámci podpory kultury a památkové péče jednotlivcům a kolektivům celkovou částku 8 444 269,- Kč.

Kromě výše uvedených částek se každoročně pravidelně vynakládá v průměru kolem 15 mil. Kč, v roce 2018 téměř 20 mil. Kč, na provoz kina METRO, městské knihovny a městského divadla.  V tabulce jsou uvedena konkrétní čísla pro městská zařízení v tis. Kč, která byla zpracována ve spolupráci s finančním odborem města.

 

2014

2015

2016

2017

2018

Městské divadlo

5 051,00

5 658,20

5 018,81

5 412,21

6 318,86

Městská knihovna

7 489,00

8 216,30

8 275,61

8 838,00

10 181,50

Kino Metro

 

 

 

3 824,27

3 496,20

CELKEM

12 540,00

13 874,50

13 294,42

18 074,48

19 996,56

Pozn.: Do roku 2017 nebylo Kino Metro 70 samostatná příspěvková organizace a financování jeho provozu bylo součástí financování provozu Magistrátu města Prostějova

Z uvedených čísel je zřejmé, že město Prostějov dlouhodobě podporuje sportovní činnost jednotlivců i kolektivů a též kulturní aktivity v amatérské oblasti jednotlivců a kolektivů. Město nezapomíná ani na příspěvkové organizace v oblasti sportu a tělovýchovy a v oblasti kulturní činnosti, což dokládají výše uvedená čísla.

Ve volebním období 2010-2014 byli 4 zastupitelé za KSČM v opozici (Jaroslav Šlambor, Václav Šmíd, Ivana Copková, Josef Augustin). V letech 2014-2018 byli 4 zastupitelé za KSČM v koalici (Jaroslav Šlambor, Václav Šmíd, Ivana Copková, Josef Augustin). V těchto dvou volebních obdobích se i klub zastupitelů za KSČM významnou měrou podílel na schválení veřejné podpory a dotací do oblasti sportu a kultury.

 

Autor: 
Josef Augustin, zastupitel za KSČM v období 1990-2018 a Ivana Copková, zastupitelka za KSČM v období 2010-2018