Volební program KSČM PROSTĚJOV 2018+

1. 10. 2018

Volební program KSČM PROSTĚJOV 2018+
aneb naše priority v kostce..


 • 200 finančně dostupných startovacích bytů pro mladé rodiny; 
 • Podpora rekreačního, výkonnostního a vrcholového sportu;
 • Severní obchvat – společně s Olomouckým krajem zprovoznit v r. 2020;
 • Venkovní tělocvičnu (workoutové hřiště) na každé sídliště;
 • MHD v Prostějově od počátku roku 2020 zdarma;
 • Rozšíření stávajícího aquaparku o krytý plavecký bazén a vodní atrakce;
 • Výstavba jednoho komunitního domu s pečovatelskou službou pro seniory;
 • Vyřešit problém s Manthellanem, studie a projekt zástavby části centra;
 • Dokončení zásadní revitalizace sídlišť (Šárka, Svornosti, Moravská);
 • Vysokorychlostní internet, rozšířit zónu s možností připojení k internetu;
 • Zřízení zubní pohotovosti ve dnech pracovního volna a svátcích; 
 • Hromadné garáže, rozšíření parkovacích ploch;
 • Výstavba druhé ledové plochy;
 • Podpora cyklo dopravy, včetně systému sdílení jízdních kol;
 • Rozšíření cyklostezek (např. do Mostkovic Plumlova, Vrahovic, Seloutek)

 

Není třeba mnoha vět, kdo s námi souhlasí, volí pět…
 

 

..a některé další myšlenky, které hodláme podporovat: 


Naše ústřední heslo „ S lidmi pro lidi“ do praxe.. 


 • Více strážníků Městské policie do ulic, důraz na prevenci;
 • Pravidelná setkání představitelů osadních výborů s vedením města;
 • Jednat o získání bývalého fotbalového areálu (TJ Železárny) pro město;
 • Vrátit hospodaření s vodou do působnosti města;
 • V Radničních listech větší prostor pro prezentaci názorů občanů;
 • Připravit podklady pro nové plánovací období evropských dotací; 
 • Rozšíření a prohloubení spolupráce (sport, kultura) s partnerskými městy;

 

Město se musí rozvíjet i opravovat..


 • Návrh využití rozvojové plochy areálu bývalých Jezdeckých kasáren;
 • Dokončit opravy zámku, zajistit využití jeho prostor;
 • Realizovat schválený projekt „Chytré město“ (Smart City);
 • Rozvoj služeb pro sociálně slabší a handicapované občany města;
 • Výstavba víceúčelové sportovní haly;
 • Potřebujeme novou tržnici;
 • Opravy chodníků;                   

      

Doprava v Prostějově je problém..


 • Prodloužení linky MHD v letních měsících do Mostkovic a Plumlova;
 • Podpora zřizování odstavných ploch u RD;
 • Realizovat městský dopravní informační systém;
 • Vytvořit e-systém informujícího řidiče o volných parkovacích místech;

 

Kultura a volný čas nemohou zůstat stranou..


 • Podpora volnočasových aktivit v rámci škol zřizovaných městem;
 • Více peněz do oblasti kultury, sociální sféry a zlepšení životního prostředí;
 • Bruslení na zimním stadionu 1x týdně 1,5 hodiny od sezóny 2019 zdarma;

 

..Stejně jako sociální oblast..


 • Podporovat vznik a provoz HOSPICů – stálých i mobilních;
 • Pokračovat v poskytování podpory mobility seniorů cestou Senior taxi;

 

..a životní prostředí


 • Rozšíření počtu ploch pro volné venčení psů;
 • Více zeleně ve městě a podél komunikací;
 • Vybudování nového parku s vodními prvky (za Okružní ulicí);
 • Lépe s odpady (třídění, podzemní kontejnery, nádoby na bioodpad),
 • Diferencované platby za odpady pro seniory a děti - děti do 5-ti let neplatí;