Výstavy v městské galerii v Prostějově

14. 5. 2019

Prostějovská galerie zahájila svou činnost v zámeckých prostorách v září loňského roku. V reprezentativních prostorách byla 4. dubna instalována výstava kreseb a maleb Vladislavy Netukové, nazvaná „Maluji pro radost.“ Autorka tam ze své tvorby vystavuje výběr prací zhotovených technikou automatické kresby, při níž lze tvořit energetická i harmonizující díla. Tato kresba vzniká bez vědomé účasti na tvorbě a předem známého cíle. Všech 26 vystavených abstraktních děl tak podněcuje představivost návštěvníků. „Díla paní Netukové na mě působí velmi příjemně. Je na nich vidět, že jsou kreslená s optimismem a radostí,“ zhodnotila provozovatelka zámecké kavárny Café zámek Lenka Zapletalová.

„Trvalým domovem pro umělecká díla, která město získalo koupí či darem v období první republiky, nebo výtvarná díla zakoupilo po ustavení komise rady pro nákup uměleckých děl, tedy od poloviny 90. let do současnosti, od místních i dalších českých autorů, se stane městský zámek a jeho galerie na Pernštýnském náměstí,“ uvedla náměstkyně primátora Milada Sokolová.

Zámecká galerie má 4 výstavní sály. Dne 15. dubna se konala ve třech sálech vernisáž výstavy, která představila umělecké poklady města ze zmiňované sbírky umění.“Výstavu jsme pojali tematicky jako poctu našemu městu, jeho podobám z povzdálí i z blízka. V první místnosti byly rozvěšeny pohledy na panorama Prostějova z různých světových stran. Obrazy v dalších dvou síních představují náměstí, ulice a budovy, méně známá zákoutí i již neexistující místa. Autory jsou, až na několik málo výjimek, především výtvarní umělci spjatí s naším městem a regionem,“ nastínila Sokolová.

Na myšlence umístit do objektu zámku městskou galerii se podíleli významnou měrou i zastupitelé za KSČM ve volebním období 2010-2014. KSČM měla ve volebním programu pro období 2014-2018 mj. v oblasti kultury také vybudování městské galerie. Na plnění tohoto programu se podíleli zastupitelé Jaroslav Šlambor, Václav Šmíd, Ivana Copková, Josef Augustin. V letech 2014-2018 probíhala rozsáhlá rekonstrukce v přízemí zámku, která městskou pokladnu přišla na více než 7 mil. Kč. V první části těchto zrekonstruovaných prostor se nachází Café zámek, v dalším přízemním křídle je to již zmiňovaná galerie. Realizace této důležité investiční akce v oblasti kultury se uskutečnila i za aktivního přispění klubu zastupitelů za KSČM, který byl součástí radniční koalice.

 

Autor: 
Josef Augustin, člen komise Rady pro nákup uměleckých děl