Zasedání zastupitelstva Prostějova trvalo dva dny

20. 5. 2019

Šesté zasedání zastupitelů se konalo 30. dubna v 10.00 hodin a přítomno bylo všech 35 zastupitelů. Zpočátku se zdálo, že bude program zasedání projednán bez větších komplikací během jednoho dne. Na programu bylo 62 bodů, po jejich doplnění primátorem o dalších 5, tedy celkem 67. Již první minuty naznačily, že to nebude jednoduché, neboť jenom program se schvaloval téměř půl hodiny. Část opozice dala najevo, že na rychlý průběh předchozích pěti jednání je možné zapomenout, neboť obstrukce opozice dosáhly značných časových rozměrů. Vzhledem k tomu, že jednání trvalo 30. dubna od 10.00 hodin do téměř 22.00 hodin, zaměřím se v článku pouze na nejdůležitější body jednání.

V pravidelném bodě zpráva o činnosti rady vystoupili se svými dotazy někteří občané města, dále s výživnými otázkami vystoupilo 5 zastupitelů. Tento bod trval téměř hodinu. Jako velmi náročný se ukázal již první vložený bod programu, kdy opoziční zastupitelé požadovali, aby se projednal návrh na úhradu téměř milionové škody, kterou mělo město utrpět v souvislosti s nezákonným propuštěním Ivana Čecha z pracovního poměru v kině METRO 70. Návrh opozice přednesla Hana Naiclerová (Změna pro Prostějov). „Příspěvková organizace kino METRO 70 Prostějov vznikla proto, aby město ušetřilo peníze. Dne 25. dubna loňského roku Ivan Čech obdržel výpověď pro nadbytečnost. Záhy ale podal soudu žalobu o neplatnost výpovědi a ten mu dal za pravdu. Následovalo odvolání kina METRO 70, které však bylo staženo díky mimosoudní dohodě o narovnání s panem Čechem. Rozsudek Okresního soudu v Prostějově tak nabyl právní moci, z toho si můžeme dovodit, že Ivan Čech byl tedy pracovníkem kina METRO od své výpovědi v dubnu loňského roku až do data finančního narovnání, tedy do února letošního roku. Dostal náhradu s tím, že město uvedlo, že finanční škoda po nezákonné výpovědi vznikla ve výši 810 000,- Kč. A podle našeho názoru a návrhu, který nyní předkládáme, by tato škoda měla být vymáhána po těch, kteří panu Čechovi tuto výpověď dali,“ uvedla před zastupiteli Hana Naiclerová. Zastupitelka trvala na svém návrhu i poté, co byli v rámci diskuse řečeny některé protiargumenty. V diskusi vystoupilo 17 zastupitelů, někteří vícekrát a bylo vzneseno téměř 20 technických připomínek. Primátor na základě stanoviska advokátní kanceláře, která zastupuje město v právních věcech, uvedl, že žádná škoda nebude vymáhána, čímž zdůvodnil rozhodnutí radniční koalice. Poté dal slovo i ředitelce kina METRO 70 Barboře Prágerové. Následovaly další dlouhé výměny názorů mezi opozičními a koaličními zastupiteli. Po více než hodinové diskusi došlo k hlasování, zda vymáhat po někom finanční škodu, kterou město utrpělo. Výsledek byl jednoznačný, pro vymáhání se vyjádřilo pouze 8 zastupitelů, 23 bylo proti a 4 se zdrželi.

Po několika přestávkách se projednával čtvrtý bod programu ve 13.00 hodin, jednalo se o schválení návrhů na udělení Ceny města Prostějova. Primátor František Jura (ANO 2011) přednesl návrh, který předložila komise pod jeho vedením, na 4 občany a dvě organizace, kteří byli navrženi na udělení prestižních Cen města Prostějova za rok 2018. Mnoha zastupitelům chyběl na seznamu dlouholetý a všem dobře známý taneční mistr Jiří Šindler. Bouřlivou reakci vyvolal návrh na jméno Miroslava Pišťák. Bývalého primátora počastovali někteří opoziční zastupitelé necitlivě urážlivými výroky. „Jmenovitě mi vadí osoba bývalého primátora pana Pišťáka. Protože za množstvím problémů, které tady nyní řešíme hlavně okolo Národního sportovního centra, jsou skutečnosti vzniklé v době jeho vedení radnice. Domnívám se, že si tuto cenu nezaslouží, protože je za ním celá řada kontroverzních událostí a netransparentní přístup,“ uvedl Martin Hájek (Na rovinu!). „V tuto chvíli nebudu Váš výstup snad ani komentovat,“ zhrozil se primátor nevychovaného jednání zastupitele František Jura. Ke kritice exprimátora Pišťáka se připojili František Fröml, Petr Lysek či Hana Naiclerová. V diskusi vystoupilo celkem 14 zastupitelů, pouze zastupitelé za KSČM Václav Šmíd a Jaroslav Šlambor vystoupili na obhajobu bývalého primátora a jeho záslužné práce pro město. S názorem obou zastupitelů vyjádřil souhlas primátor František Jura. Přes ostré nechutné výpady proti bývalému primátorovi byla nakonec celá šestice navržených schválena. Pro hlasovalo 25 zastupitelů, 4 byli proti a další 4 se hlasování zdrželi.

Jednání pokračovalo po přestávce ve 13.45 hod. dalším kontroverzním bodem, a to „Záležitosti spolku Prostějov olympijský, z.s.“ Jednalo se o změně dosavadního názvu spolku, o změně stanov a především o zaplacení členského příspěvku města spolku Národní sportovní centrum z.s. ve výši 6 mil. Kč na rok 2019. Někteří z 18 zastupitelů uvedli, že se při zakládání spolku nic konkrétního na předchozích jednáních zastupitelstva neřeklo a teď že spolek požaduje, aby tři jeho zakladatelé (TK Plus, Olomoucký kraj a město Prostějov) uhradily z půjčky 23 mil. Kč dosud neuhrazený zbytek ve výši 19 mil. Kč. Na město připadá tedy 6 mil. Kč. Opoziční zastupitelé tvrdě kritizovali, že půjčka ve výši 23 mil. Kč byla sjednána pouze jako ústní, není znám věřitel, chtěli vidět kopie dokladů a v neposlední řadě prohlašovali něco o mafiánských praktikách, praní špinavých peněz a krytí podvodů. Na řadu otázek odpovídal v průběhu vzrušené diskuse primátor a uvedl, že se nejedná o žádnou levotu a praní špinavých peněz. Ve prospěch úhrady příspěvku vystoupil zastupitel za KSČM Jaroslav Šlambor, kdy uvedl, že stavba Národního sportovního centra byla ve státním zájmu, město na tom bude participovat, neboť sportovní halu budou využívat základní školy, RG a ZŠ a Sportcentrum. Většinou hlasů zastupitelů byl příspěvek ve výši 6 mil. Kč schválen.

V rámci projednávaného bodu dotace pro oblast sportu v rámci celoroční činnosti i jednorázových akcí schválili pro sportovce a sportovní kluby většinou hlasů zastupitelé částku 585 000,- Kč.

Dalším bouřlivým bodem č. 7.3 bylo schvalování jednorázové dotace do sportu – poskytnutí částky 1,5 mil. Kč pro Českou sportovní a.s. na pořádání utkání Fed Cupu – ČR proti Kanadě, které se konalo v dubnu v Prostějově. Ze strany některých opozičních zastupitelů padala hodně tvrdá slova. „V předloženém materiálu mi naprosto chybí údaje o tom, kolik se vydělalo na vysílacích právech a na prodeji vstupenek. Zajímalo by mě také, kolik peněz je z toho hrazeno z marketingové smlouvy uzavřené nedávno mezi městem a společností TK Plus. Určitě bych chtěl také vědět, kolik stála vstupenka a kolik se jich vůbec prodalo,“ zatvářil se podezíravě Jan Navrátil (Změna pro Prostějov). Odpověď pana primátora Janu Navrátilovi nestačila a požadoval po zastupitelích, aby zvedli ruku ti, kdo se tenisového klání zúčastnili a kolik zaplatili za vstupné. Do toho se však vložil jiný opozičník Václav Šmíd (KSČM). „Vyprošuji si, aby nás tady někdo takto vyslýchal, nejsme na policii! A není to poprvé. Speciálně pan Navrátil tady po nás často něco chce jako při výslechu. Až budu na policii, tak jim to tam řeknu, ale jsme na řádném jednání zastupitelstva,“ pustil se do Navrátila zastupitel za KSČM Václav Šmíd. „Souhlasím s Vámi, pane Šmíde. Není vhodné tady někoho vyslýchat, jestli někdo byl nebo nebyl a kolik za to zaplatil. To určitě nepatří na půdu zastupitelstva,“ souhlasil primátor František Jura. Po téměř hodinové diskusi celou záležitost uzavřel primátor. Mimo jiné uvedl, že v Prostějově nikdy Fed Cup nebyl a že utkání mezi ČR a Kanadou byla naprosto ojedinělá a pro Prostějov absolutně významná akce, která Prostějov zviditelnila po celém světě. „Fed Cupové utkání v Prostějově ostatně 2 miliony koruny podpořil také Olomoucký kraj,“ dodal před hlasováním primátor František Jura. Celkem 24 zastupitelů schválilo poskytnutí jednorázové částky, 9 bylo proti a 3 se zdrželi hlasování.

Většinou hlasů zastupitelů byly schváleny dotace v oblasti kultury na celoroční a jednorázovou činnost, a to ve výši 307 500,- Kč. Pro oblast sociální byly zastupiteli schváleny dotace ve výši 313 500,- Kč, pro oblast zdravotní dotace ve výši 50 000,- Kč a 82 000,- Kč bylo zastupiteli schváleno na celoroční činnost pro oblast životního prostředí.

V rámci rozpočtových opatření schválili zastupitelé částku 13 mil. 700 tis. Kč na dopravní terminál na Floriánském náměstí, částku 11 mil. 500 tis. Kč na dílny a učebny pro prostějovské základní školy, částku 2 mil. 270 tis. Kč na rekonstrukci tribuny na velodromu a částku 21 mil. 600 tis. na rekonstrukci ulice Plumlovské. V souvislosti se zlepšením životního prostředí ve městě schválili zastupitelé několik významných projektů, a to – regenerace veřejných prostranství na sídlišti Moravská a regenerace veřejných prostranství na sídlišti Mozartova.

Velmi rychle byl při jednání schválen návrh rady města na uspořádání urbanistické soutěže na dostavbu jižní části centra Prostějova, a to drtivou většinou zastupitelů. V otevřené soutěži se utkají architekti o to, která studie o řešení prostoru v okolí Špalíčku bude pro město nejvýhodnější. Studie má ukázat, jaké možnosti má město ve věci rekonstrukce Společenského domu, přestavby tržnice, či budování parkovacího domu na místě staré sodovkárny a vůbec celkové úpravy této historické části města. „Při tvorbě soutěžních podmínek bude prioritou především návrh urbanistické soutěže dostavby řešené lokality s důrazem na hmotovému uspořádání, návrh možných funkcí objektů, všech provozních vazeb na okolí. Současně by měl být navržen maximálně realistický model dostaveb s důrazem na co nejmenší zatížení rozpočtu města tak, aby došlo k co nejefektivnějšímu zhodnocení pozemků ve vlastnictví města,“ dodal Petr Mlčoch, vedoucí odboru územního plánování prostějovského magistrátu. K tomuto bodu se žádné obstrukční debaty ze strany zastupitelů nevedly. „S výsledky soutěže budou každopádně seznámeni všichni zastupitelé a budeme o nich společně diskutovat,“ ujistil přítomné primátor František Jura. (ANO 2011). Výsledky urbanistické soutěže by měly být známy na konci září tohoto roku.

Pravidelným bodem jednání jsou záležitosti „Manthelanu“, které jsou projednávány po dobu tří let. Koaliční i opoziční zastupitelé rozhodli, že po lednovém rozsudku krajského soudu v Brně, který zneplatnil veškeré smlouvy mezi městem a společností Manthelan, je tento bod již zbytečný. „Ani já si nemyslím, že by se rozhodnutí soudu dalo ještě zvrátit. Nyní společně zaměřme své síly na to, abychom jako město dokázali v dohledné době revitalizovat celý prostor v historické části města u Špalíčku,“ dodal primátor František Jura.

Jednání zastupitelstva se zadrhlo na bodě 17, kdy mělo být schváleno delegování zástupců statutárního města Prostějova na valné hromady obchodních společností. K tomuto bodu měl být vsunut další bod 17.1., který nebyl na programu a jednalo se o vyslání zástupců do dozorčích rad dvou společností, v nichž má město svůj podíl. Opoziční zastupitelé k doplněnému bodu vznesli řadu kritických a nekorektních připomínek, které osočovaly primátora. Tento bod vyvolal bouřlivé protesty opozice a nakonec vedl k přerušení zastupitelstva. Před 22.00 hodinou již neudržel nervy ani jinak dosti vstřícný primátor Jura a jednání odložil. „Sejdeme se v pátek ráno v 7.00 hodin,“ oznámil zastupitelům. Šesté jednání prostějovského zastupitelstva se tak zapsalo do historie jako první odložené v tomto volebním období. Jednání pokračovalo 3. května a v 7.00 hodin ráno se k němu sešlo do lavic 30 zastupitelů. Opoziční horké hlavy vychladly a tentokrát jejich proslovy a invektivy nebyly již tak obsáhlé. Zbývajících 7 bodů programu bylo schváleno kolem 10.00 hodiny dopoledne. Celkové dvoudenní jednání neslo v sobě poněkud nepříjemnou pachuť ovzduší v jednací síni.

„Nepochopím toho víc, ale hlavně to, že jsem věnoval spoustu času a úsilí tomu abych se jako vždy před jednáním zastupitelstva sešel s předsedy klubů jednotlivých politických stran a hnutí. Drtivou většinu bodů programu jsme předjednali a očekával jsem tak hladké zasedání. Bohužel jsem se zmýlil. Moje snaha a snaha dalších konstruktivně pracujících členů opozice byla zmařena,“ posteskl si primátor František Jura.

Jako zastupitel města jsem se od roku 1990 zúčastnil mnoha desítek jednání zastupitelstva města. Ne vždy byl průběh jednoduchý a hladký, v některých případech trvalo jednání zastupitelstva i tři dny. Téměř vždy však byli zastupitelé vedeni snahou projednat body programu a tak přispět ke zvelebení města a zlepšení života jeho občanů. Od roku 1990 do roku 2014 byla KSČM v opozici. V opozici zastupitelé KSČM vystupovali vždy konkrétně, seriózně a bez invektiv a nesmyslných ataků. V období 2014-2018 jsme byli ve vládnoucí koalici města společně s ČSSD a PéVéčkem. Opoziční zastupitelé nás v některých případech velmi tvrdě kritizovali a vůči zastupitelům KSČM byli některé projevy a kritiky velmi nechutné. Odskákal si to také bývalý primátor Miroslav Pišťák, a to že přizval do vládnoucí koalice KSČM, když nebyl na podzim roku 2014 schopen se dohodnout s hnutím ANO 2011, a to pro jejich nepřiměřené požadavky. V tomto volebním období jsem se zúčastnil jednání zastupitelstva jako novinář a stálý dopisovatel pro Haló noviny. Tak vyhrocené jednání, jako proběhlo ve dnech 30. 4. a 3. 5. jsem však dosud nezažil. Doufám, že další jednání městského zastupitelstva budou probíhat v klidnější atmosféře a v duchu zájmu všech zastupitelů přispět svou troškou do mlýna pro rozvoj našeho krásného hanáckého města.

 

Autor: 
Josef Augustin