Beseda s Josefem Skálou v Prostějově

24. 3. 2022

Ve čtvrtek 24. března proběhla v prostějovském Národním domě veřejná beseda s Josefem Skálou, kandidátem na prezidenta republiky. Návrh utkat se o post hlavy státu, jímž ho oslovila KSČM, má i podporu jiných alternativních kolektivů a osobností. Hosta i přítomné občany a vlastence přivítal Josef Liška, místopředseda Vlasteneckého sdružení antifašistů (VSA), oblastní pobočka Prostějov.

Skála oslovil přítomné spatra, jak to má ve zvyku. Proč a jak kandiduje nejen za levici, ale i všechny skutečné vlastence, vysvětlil z obou klíčových hledisek. Jak z pohledu země, která už je jen „cizím krmelcem a vazalem“ a její vláda slouží cílům zahraničního kapitálu a moci, ke stále větší škodě vlastní země. Tak optikou „ohrožených zájmů všech, kdo nic neukradli, a dnes stále víc i celé České republiky“ – a konkrétních návrhů, „jak se o ně zasadit dřív, než nám nadělí ještě vážnější újmu“. Z obou zorných úhlů se zaměřil mj. na hrozbu „masové energetické chudoby i bankrotů tisíců českých podniků“ vinou „německé přirážky k ceně elektřiny i plynu“. Na „rekordní propad naší potravinové soběstačnosti, která je pilířem národní bezpečnosti“. Na degradaci země, jež byla „suverénním hráčem extraligy světových trhů v oboru investičních celků i řady dalších artiklů s vysokou přidanou hodnotou“. A teď už je jen „montovnou a subalterním subdodavatelem cizích koncernů“, kdy je „hodnota přidaná českýma rukama a talentovanými mozky kořistí zahraničních rentiérů“. Podobných příkladů zaznělo ještě víc.    

Jsou tím vážnějším rizikem, uváděl vlastenecký kandidát, že zapadají do „hluboké krize celé tzv. euroamerické civilizace“.  A v té přijde ještě víc na řadu „právo´ silnějšího na úkor těch slabších“. Zásada „košile bližší než kabát, k níž se vládnoucí kruhy tzv. staré Evropy budou uchylovat pod tlakem svých domácích odborových svazů“. Fialova vláda „láme i všechny rekordy diletantismu“. Tím dřív „zkompromituje i všechna zaklínadla, jimž upsala duši“. O to víc třeba pracovat už dnes na tom, aby se po jejím pádu prosadil „zásadní obrat k lepšímu, a na další podvod s vůlí většiny voličů“. Takovou změnu prosadí „jen co možná široký vlastenecký blok“, v němž najdou „programovou shodu a budou s to táhnout za jeden provaz strany, hnutí i další subjekty napříč co možná širokým názorovým i zájmovým spektrem“. Blok, schopný „uhájit národní zájem vůči všem vnějším tlakům a hrozbám“ – a „veřejný zájem vůči všemu, čím mu škodí tuneláři i jiné parazitní jmelí“. ¨

Každého z „našich občanů, který vybudoval prosperující podnik – na vlastní náklady a riziko, a ne okradením nás všech – si upřímně váží i marxista“. Celkový výkon ekonomiky v domácím soukromém vlastnictví však, jak ukázala i nedávná vládní analýza, stagnuje už od poloviny 90. let. „Kdekoli privátní sektor selhává, náprava je jen v silách a povinností veřejné moci.“ Platí to i o „skandálním stavu bytového trhu“, který „upírá statisícům lidí právo na soukromí pod střechou nad hlavou“. Řešením je „jen reálná konkurence“ v podobě „masivní státní výstavby bytů na pozemcích ve veřejném vlastnictví“. Takový „byt pro mladou rodinu lze i dnes pořídit za cenu, umožňující od ní požadovat zlomek dnešního tržního nájemného“. Bude-li program financován ze státního fondu bydlení, lze přitom lidem zhodnocovat i úspory tak, aby neztrácely hodnotu ani za dnešní inflace. Jedině „strategické průlomy státní moci, a tedy ve veřejném vlastnictví“, zaznělo také, „nás vrátí do svrchované pozice na zahraničních trzích“ a „zajistí důstojnou obživu lidem, kteří o ni přišli či brzy přijdou“. Řádově výhodnějšího partnera, než v područí cizího kapitálu, v nich najdou i tisíce poctivých domácích podnikatelů.                      

Žhavá témata dominovala, v diskusi vystoupilo 14 diskutujících, slovo si brali i lidé na životním startu a třicátníci. Část z nich i otázkou, jak napravit vykuchané povědomí ročníků, prošlých až popřevratovým školstvím, o nosných trendech a rozcestích našich dějin. Široké bylo i rozpětí názorů, jak a zda se vše, co je špatně, dá ještě vůbec napravit. Mocenská a mediální přesilovka viníků je skutečně drtivá, souhlasil Josef Skála. Akce však, jak nás učili ve fyzice, pokaždé vyvolá i reakce. A „celá zpráva o tunelářském převratu přichází až teď“. Většině našich lidí „nadělí ještě bolestnější rozčarování, než šoková terapie z 90. let“. Tím víc bude „záležet na tom, kdo bude mluvčím dosud mlčící většiny“. Na podporu svého optimismu uvedl i vlastní zkušenost z 80. let, kdy předsedal Mezinárodnímu svazu studentstva. Byl asociací celonárodních svazů, a ne akademické mládeže určitého světonázoru. Se 40 milióny členů ve více než 110 zemích. „My, marxisté, jsme v něm byli ve značné menšině. Tomu, co bylo ze všeho nejdůležitější, jsme však uměli získat většinový souhlas a podporu. Aniž jsme čímkoli zradili vlastní přesvědčení či kohokoli z dosavadních stoupenců. Právě o to a nic menšího půjde i dnes.“ Josef k tomu chce přispět i v soutěži o pražský Hrad. Tak, aby to pomohlo i vlasteneckým kandidátkám v obecních a senátních volbách. Tím víc stojí o další pozvání na setkání, jaké uspořádalo prostějovské VSA.

V závěru diskuse vystoupil Jaroslav Šlambor, zastupitel Statutárního města Prostějov za KSČM. Zdůraznil, že navržený kandidát za levici a české vlastence, byla dobrá volba. Připomněl situaci, která je na Ukrajině a poukázal na příčiny tohoto stavu. Dále hovořil o vypínání nepohodlných webů, o tom co dělají naše elity s tím, že jejich zájem o naše občany je vedlejší. Po dvouhodinové besedě, které se zúčastnilo 38 občanů, poděkoval Josefu Skálovi za jeho vystoupení a odpovědi na dotazy za prostějovské VSA Josef Liška. Popřál mu hodně zdraví, elánu a hlavně vydržet předvolební boj, který za současné situace nebude žádná procházka růžovým sadem. Rovněž neopomněl připomenout, že na podzim se budou konat komunální volby a je důležité, aby v nich levice a vlastenci uspěli.

 

Autor: 
Josef Augustin