Aktuality

3. 10. 2017

Stupeň, jejž dosáhla mentalita koloniálního předklonu, už trčí i z mediálních titulků: „Lithium z Cínovce by se mělo zpracovávat doma.“ „Stát podepsal memorandum s australskými těžaři. Zajistí, že se lithium bude zpracovávat v Česku.“ Atd. atp.

3. 10. 2017

V pondělí 2. 10.  se zúčastnili kandidáti Olomouckého kraje pro volby do PS besedy organizované "Deníkem".  Společně s nimi i Josef Nekl, dvojka na kandidátce KSČM. Témata besedy byla doprava, mzdy a zaměstnanost a školství.

20. 9. 2017

Čím se liší reálná politika KSČM od ČSSD, TOP 09, ANO, ODS a Lidovců?

9. 9. 2017

Cíl dnešního jednání je v podstatě jednoduchý – jde o to, abychom jednotným způsobem vstoupili do závěru horké části volební kampaně do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Zdůrazňuji, že jde o jednotný postup.

6. 9. 2017

Soudní dvůr EU svým zamítnutím žaloby Slovenska a Maďarska k nefunkčním a vnuceným kvótám potvrdil, že Lisabonská smlouva ohrožuje i tu minimální sdílenou suverenitu národních států EU.

5. 9. 2017

O čem je vlastně dnešní život, všichni reálně víme. Kam spěje, můžeme jen odhadnout více, či méně přesně. Na světovém i domácím trhu v současné době dle odborníků chybí mléčný tuk. Jde o základní surovinu nutnou k výrobě másla, a tak se dějí věci neuvěřitelné.

1. 9. 2017

Jestliže se tvorba ghett obývaných nepřizpůsobivými občany v minulosti soustředila především do měst, nastává v posledních letech obrat a zájem spekulantů se přesouvá na venkov. Důvodem je především vylidňování venkova.

25. 8. 2017

Všude se něco děje a jak se hospodaří a šetří? Stát by měl jít příkladem v efektivním vydávání finančních prostředků. Jenže... Státní podnik Vojenské opravny Nový Jičín a Šenov investoval do externích právníků značné peníze. Jejich honoráře činí přes sedm milionů korun. Má to však háček. Pánové z Vojenských opraven odmítají sdělit, za jaké služby hradili faktury.

23. 8. 2017

Všechny pomocné kroky v rámci hospodaření s vodou jsou jistě záslužné. Je však třeba říkat nejen pozitiva, ale i možné důsledky. Vodohospodáři varují, že program Dešťovka může vodu zdražit. Pokud budeme na splachování toalet používat dešťovou vodu, stane se vodou odpadní a podléhá tedy zpoplatnění. Vodaři přišli s radou instalovat v domácnostech měřáky na odpadní vodu.

17. 8. 2017

V posledních měsících i v souvislosti s blížícími se volbami do Poslanecké sněmovny se opět v médiích objevila otázka kvality potravin a používání rozdílných receptur u stejných výrobků v různých evropských zemích. Jde o dlouhodobě známý fakt, ale tématu se opět ujali politici, především z vládních stran, kteří se na něm snaží tzv.

13. 8. 2017

Mojí prioritou je podpora rodin. Fungující rodiny jsou základem společnosti. Jedním z faktorů dobře fungující rodiny je kvalitní zaměstnání. Šance na získání vhodného zaměstnání závisí do značné míry na úrovni získaného vzdělání. Proto musí být všechny stupně státních škol bezplatné, aby každé dítě mohlo získat odpovídající vzdělání, a to nezávisle na příjmech rodičů.

11. 8. 2017

To se nám to dějí věci. Babišovo impérium se kymácí. Tak dlouho se chodí se džbánem pro vodu, až se ucho utrhne. Babiš má zatím uši obě, jak jsme si všimli, ale jeho oblíbená rčení „stát se řídí jako firma“ nebo „všichni kradou, jenom já ne“, dostala podstatné trhliny na kráse. Žijeme v právním státě, a tak se nelze divit, že policie dělá svou práci.

28. 7. 2017

Pomalu stříháme pomyslný metr a budeme rozhodovat o tom, kdo nás bude zastupovat v Poslanecké sněmovně. Ještě nedávno jsme sledovali pompézní start kampaně hnutí STAN a KDU-ČSL. Dodnes můžeme na mnohých místech naší republiky vidět bannery s novým logem tohoto uskupení. Jako mávnutím kouzelným proutkem však došlo k rozpadu této společné kandidátky.

19. 7. 2017

Nedostatek podzemních zásob vod, vyschlá pole, chybějící déšť, to vše trápí naši republiku. V nedávných dnech se k tomu přidal africký mor, který napadá divoká prasata. Zlínský kraj touto nákazou trpí nejvíce. Jestli se podaří zabránit dalšímu šíření afrického moru dnes nikdo nedovede odhadnout.

26. 6. 2017

Ve svých programových cílech má KSČM již dlouhodobě vytvoření pouze jedné, státem kontrolované zdravotní pojišťovny. Proč takto radikální návrh? Ukazuje se, že vysoký počet pojišťoven nevykazuje výhody, se kterými se počítalo, tedy úspora v nákladech, pružnější jednání s poskytovateli zdravotní péče nebo výhody pro pojištěnce. Zvykle se čeká na kroky VZP a pak se reaguje.

5. 6. 2017

Zástupci lidovců znovu mají potřebu vyjadřovat svou náklonnost vůči Sudetoněmeckému landsmanšaftu. V době připomínání si nacistických zvěrstev v Lidicích a Ležákách jde takovouto činnost pouze odsoudit. Nejhorší politik je takový politik, který bez skrupulí jde proti zájmům vlastních občanů, proti zájmům vlastní země. Hlavní představitelé lidovců jsou takoví.

16. 5. 2017

Přerov je město, které si váží každé možnosti pro svůj rozvoj. A má také spoustu problémů k řešení, ať už se jedná o zlepšení dopravní situace dokončením dálničního obchvatu Přerova na úseku Říkovice – Lipník nad Bečvou či rozvoj sociálního bydlení a tím i zamezení neetického podnikání s lidskou bídou.

9. 5. 2017

KSČM již před časem navrhovala v Poslanecké sněmovně předčasné volby. Velmi silně, stejně jako veřejnost, vnímáme, že tato koalice nemá již žádný smysl a pro Českou republiku a občany nic dobrého nepřinese. Nyní se strany začaly bavit tím, že vytahují kýble špíny ze sklepů koaličních stran a zřejmě v naplánované frekvenci vzájemného boje je vylévají ven.

2. 5. 2017

Všichni jsme již zaregistrovali, že se voda stává bezesporu strategickou surovinou. Počasí, které se hodně na jejím nedostatku podepsalo, nedokážeme ovlivnit natolik, abychom zvýšili podzemní zásoby vody. Proto hledáme maximální možnosti, jak vodou šetřit či spotřebovávat vodu dešťovou tak, jak to kdysi dělali naši předkové.

26. 4. 2017

Pokud jsou idoly tím dobrým příkladem, mohli bychom být jen rádi. Pokud se však jedná o uctívání či kopírování těch, kteří sami mají své chyby, jde o jev zcela odsouzeníhodný.

25. 4. 2017

Je mnoho otázek, které je třeba řešit. Výhodu KSČM spatřuji v tom, že jsme dlouhodobě působící stranou na levici a v politice jsme naprosto čitelní a neměníme své názory. Hájíme zájmy středněpříjmových a nízkopříjmových skupin, což je většina občanů v České republice.

18. 4. 2017

Věřím, že zavedení krátké povinné vojenské služby by bylo dobrým krokem. Jednak by pomohlo naší republice, abychom byli připraveni na krizové situace v tomto stále více nestabilním světě a také by tato vojenská služba pomohla novým generacím získat určité prospěšné návyky, zvýšil by se zájem o armádu a dobře míněné vlastenectví.

29. 3. 2017

Pomalu a jistě se velké supermarkety orientují na zahraniční dovozy potravin. Převážně ze zemí svého původu. Naši dodavatelé jsou často odsouzeni své produkty nabízet za velmi nízké ceny, na které si pak řetězce přirazí až 90 % původní ceny. V současné době je v platnosti novela zákona o významné tržní síle.

Stránky