Blíže a srozumitelněji k lidem

2. 2. 2020

V sobotu 1. února se uskutečnila jako první v České republice krajská konference komunistů Olomouckého kraje. V kulturním domě v Postřelmově na Šumpersku 50 delegátů mezi sebou přivítalo 1. místopředsedu ÚV KSČM Petra Šimůnka, místopředsedkyni ÚV KSČM a poslankyni Evropského parlamentu Kateřinu Konečnou a poslance Parlamentu ČR Alexandera Černého a Leo Luzara.

Předseda KV KSČM Josef Nekl v úvodní zprávě kriticky zhodnotil práci komunistů kraje, zaměřil se na plnění usnesení konference z března 2018. Dále setrvává potřeba úzké spolupráce KSČM v místech, okresech a kraji s odborovými organizacemi a spolky, které jsou blízké levicové politice a  kde je možno blíže seznámit spoluobčany s cíli a záměry KSČM. Vyzvedl aktivní spolupráci komunistů Prostějovska s Antifašistickým sdružením Moravy či Svazem bojovníků za svobodu, komunisté Jesenicka pak úzce spolupracují s organizacemi tělesně postižených, na Přerovsku pak v odborovém hnutí, v organizaci postižených civilizačními chorobami či Českém zahrádkářském svazu. I když se konají pravidelná setkání vedení KSČM se zastupiteli krajského zastupitelstva a členy jeho výborů či komisí kraje, ne vždy se tak děje ve městech a obcích. Dále charakterizoval situaci ve vývoji členské základny, přijímání nových členů i vývoji členské základny.

Se zřetelem na blížící se volby do krajských zastupitelstev, Senátu PČR, ale i například do Poslanecké sněmovny v příštím roce zdůraznil nutnost oslovovat občany jazykem, kterému budou rozumět a především se zabývat v kraji problémy dopadající na jeho obyvatele. V Olomouckém je to především dopravní  situace, díky které sem zhoršuje i životní prostředí zejména v Přerově, Prostějově a Olomouci, zachování veřejného zdravotnictví, palčivé otázky v zabezpečení bydlení pro nejen mladá manželství, ale i situace v sociální oblasti a nedostatku míst v domovech pro seniory, řešení problémů pracovních míst zejména na Jesenicku, ale i Šumpersku a Přerovsku.

Také se kriticky vyslovil k systému přenosu informací a jejich využívání mezi okresními a krajským výborem na jedné straně a ústředním výborem na straně druhé. Je nedostatečné vytěžování informací a zpětná vazba.

V závěru vystoupení hovořil o přístupu k nejbližším volbám. Zde zdůraznil, že snahu okresů, kraje i jednotlivých kandidátů musí podpořit i výstupy z centra. Lidé očekávají rychlá a jasná stanoviska k aktuálním problémům a tvrdou kritiku některých kroků vlády, razantní, jasné a srozumitelné vystupování nejvyšších představitelů strany a poslanců.  Například tvrdý postoj k exekutorské praxi a návrhy na její změnu,  Výrazně kritický postoj ke zmatkům, které přináší nasazení více dopravců na železniční tratě v ČR s rozdílnými a na sebe nenavazujícími tarify za dopravu cestujících, nekompromisní postoj ke zdražování energií, ale i k bytové problematice nejen v Praze, ale napříč ČR.  Tak pomohou okresům a kraji při volební kampani. Každý máme  svou odpovědnost a každý máme své možnosti.

V bohaté diskuzi byla často potvrzována slova z úvodního vystoupení, k vytváření nových orgánů kraje i tvorbě kandidátní listiny pro krajské volby, V diskuzi vystoupil  předseda klubu zastupitelů Michal Symerský, který seznámil delegáty a hosty s působením klubu v Zastupitelstvu Olomouckého kraje v právě končícím volebním období. Předseda Komise mládeže KV KSČM Drahomír Strouhal pak seznámil delegáty s problematikou a problémy v působení mezi mladou generací i nedobrým stavem komisí mládeže na nižších článcích. Jiří Zima pak hovořil o své práci člena VV ÚV KSČM i o tvorbě volebního programu. Hosté a zároveň kandidáti na předsedu ÚV KSČM Kateřina Konečná a Leo Luzar ve svých příspěvcích nastínili svou vizi pro další směřování strany. Představil se také kandidát do Senátu ve volebním obvodě Přerov a část okresu Nový Jičín Miroslav Raindl, který hovořil nejen o svém přístupu ke kandidatuře, ale také seznámil delegáty s činností MR KSČM Hranice, kde je předsedou. Zejména pak s plány, které chce MR uskutečnit v rámci oslav 30. výročí vzniku KSČM. Místopředseda KV KSČM Ludvík Šulda, který je zároveň předsedou mediální komise KV KSČM hovořil o přípravě a strategii volební kampaně pro krajské volby. Mladý delegát s Prostějova David Bureš, který studuje  marketing a desing se pozastavil nad kvalitou webových stránek, facebooku i twiteru strany. Z jeho vystoupení vyplynulo, že mladí lidé souhlasí a přijímají programové dlouhodobé i krátkodobé cíle, které strana má. Ale až do momentu, kdy se seznámí s tím, že jsou to cíle KSČM. Averze proti komunistům je jim vštěpována od útlého mládí jak ve veřejném prostoru, tak mnohdy i ve školách. Tam je velké pole působnosti mladých komunistů.

1. místopředseda ÚV KSČM Petr Šimůnek hovořil o potřebě úspěchu po několika předcházejících volbách, o struktuře a hospodaření KSČM i o nutnosti změny v řízení strany.

Konference také zvolila nové krajské orgány, 7 členný výkonný výbor KV KSČM, do jehož čela byl zvolen ziskem 86 % hlasů delegátů Josef Nekl, novým členem VV ÚV KSČM za Olomoucký kraj byl zvolen Ludvík Šulda, vedoucím kandidátem pro volby do krajského zastupitelstva Michal Symerský, který povede kandidátní listinu ve které je v první desítce nnavržených 6 žen. Ze 7 návrhů na funkci předsedy ÚV KSČM vzešlých z jednání VČS a okresních konferencí bylo delegáty sestaveno pořadí, kdy si nejlépe vedli Kateřina Konečná a Vojtěch Filip. Z 5 kandidátů na post 1. místopředsedy KSČM výrazně uspěl Petr Šimůnek, Konference také doporučila 11 soudružek a soudruhů vhodných na posty místopředsedů ÚV KSČM.

Autor: 
Josef Nekl
Zdroj: 
KV KSČM Olomouc