Komunisté z Olomoucka intenzivně pracují na volebním programu

7. 3. 2020

V sobotu 7. března se v Olomouci sešli kandidáti KSČM do Zastupitelstva Olomouckého kraje, aby projednali postup přípravy, obsah a formu volebního programu pro volby 2020. Ocenili práci mediální komise v čele s místopředsedou KV KSČM Ludvíkem Šuldou, která je volebním štábem pro obsahovou i propagandistickou přípravu volební kampaně. Protože to nebyla první schůzka, byla představena základní varianta volebního programu. Jednotliví kandidáti i současní krajští zastupitelé doplňovali a konzultovali jednotlivé části volebního programu, za který odpovídají z hlediska svého profesního i věcného zaměření. Do týdne předají své připomínky a další náměty k zapracování do nosného dokumentu pro krajské volby. Zároveň se dohodli, že vedle obsáhlého volebního programu bude pro širší využití připraven letáček, který stručnou formou seznámí občany Olomouckého kraje s prioritami komunistů v řešení nejzávažnějších problémů života kraje i s prioritami pro jednotlivé regiony. Předseda KV KSČM Josef Nekl vyzvedl kolektivní přístup k tvorbě programu i podílu kandidátů a zastupitelů na jeho přípravě.

Fotogalerie

Autor: 
Josef Nekl, předseda KV KSČM Olomouckého kraje