Kontroverzní směrnice přijata – co dál?

7. 4. 2019

Na březnovém plenárním zasedání Evropského parlamentu (EP) došlo ke schválení kontroverzní směrnice EP a Rady EU o autorském právu na jednotném digitálním trhu. My, poslanci zvolení za KSČM (a samozřejmě nejen my) jsme hlasovali proti přijetí této směrnice, navržené Evropskou komisí. Ze svého vystoupení na inkriminovaném plénu vybírám: »Promeškali jsme jedinečnou příležitost zmodernizovat autorské právo tak, abychom stimulovali evropská kreativní průmysl, podpořili inovace a malé a střední podniky… Evropský parlament tím jen dokáže, proč je čím dál více států skeptických vůči členství v EU. Arogance moci a odklon od občanů a jejich zájmů ve prospěch zájmů nadnárodních korporací, to je přesně to, co musíme změnit, pokud chceme EU zachovat do budoucna.«

Jsme totiž přesvědčeni o tom, že implementací směrnice do národních právních řádů nezískají velká média, ač si to slibují, další příjmy (viz Facebook a omezování dosahu); naopak, budou ztrácet na inzerci. Rovněž se domníváme, že na dopadech směrnice paradoxně vydělají tzv. fake news weby, které vůbec ne budou řešit, co je či není legální, nebude jim vadit sdílení a nebudou za ně ochotny platit. Na druhé straně objektivní internetové zdroje se utopí v hlídání obsahu a v placení.

Jakkoli se velká média a jejich lobby mohou domnívat, že takto – s podporou uvedené směrnice – budou bojovat s Google či Facebookem, není tomu tak. Pozici těchto gigantů to ještě posílí, protože jejich konkurenti na digitálním trhu na ně prostě nebudou mít. Ještě chci připomenout, že vydavatelé internetových zdrojů měli už před schválením směrnice možnost nechat své výstupy přístupné jen platícím uživatelům. Tento obchodní model je realizován i u nás a není třeba zavádět nové regulace na úrovni EU.

Autor: 
Jiří Maštálka, poslanec Evropského parlamentu za KSČM
Zdroj: 
Haló noviny, 3. 4. 2019