Senioři nezůstávají jenom doma

14. 9. 2020

Senioři jsou v současné společnosti v mnoha případech pojímáni jako ti, kteří neoprávněně čerpají státní prostředky na úkor dalších potřebnějších odvětví a hlavně na úkor mladých lidí.

Chci upozornit na to, že dnešní senioři vyrůstali v úplně jiném společenském prostředí a jsou zvyklí si v mnoha věcech poradit dobře a hlavně sami. Když si uvědomíme, jak rychle postupuje moderní technika dopředu, jak se mění možnosti získávat nejrůznější informace, jak se i ty informace rychle mění, je třeba vzít na vědomí, že tomu všemu senioři stačí.

K tomu slouží zapojení seniorů do klubů seniorů, kde dostanou potřebnou podporu, aby se mohli dále vzdělávat. Ve větších městech byla už dříve samozřejmostí Univerzita 3. věku, kterou hodně seniorů absolvovalo, včetně několika promocí ve zvoleném oboru. S rozšířením možnosti virtuálního studia se tato čísla mnohonásobně zvýšila, protože na obcích se našlo mnoho aktivních lidí, kteří zajistili vhodné místnosti, aby studenti mohli společně studovat. Není vzácností, že studují i lidé starší 90 let. Píší zajímavé eseje a závěrečné práce.

Senioři pro seniory pořádají krásnou akci Babička Olomouckého kraje, ve které jde o to, ukázat mladým i sami sobě, že člověk je svými dovednostmi jedinečný v každé době, nehledě na věk. V mnoha lidech je ukryt talent, který ve vyšším věku je těžké ukázat, ale díky této soutěži jej mohou ukázat sobě i veřejnosti.

V klubech se pořádají besedy a přednášky na téma: činnost záchranných stanic pro zvířata v nouzi, poznávání ptáků na našich krmítkách v zimě, o životě včel, o výletech do přírody a poznávání rostlin a stromů, besedy o fungování lékařské záchranné služby, přednášky se zdravotnickou tématikou. Tyto besedy mnohdy vedou senioři- odborníci v určitém oboru.

Oblíbené jsou i přednášky z historie naší země od Přemyslovců po Habsburky, přes 1. republiku do současnosti. Nezůstáváme jenom doma, ale virtuálně cestujeme po celém světě, protože senioři si z cest přivážejí nejrůznější poznatky, o které se rádi podělí. V minulých letech pro seniory Olomoucký kraj organizoval seniorské cestování v našem kraji a těchto výletů se senioři zúčastnili ve velmi hojném počtu a poznávali historické i přírodní krásy Olomouckého kraje. V našem kraji jsou hory, jeskyně, hrady a zámky, ale také šikovní lidé a je zajímavé si prohlédnout jejich práci a sdílet jejich nadšení pro ni.

Ovšem senioři jsou aktivní i ve sportu individuálním ale i organizovaném. Krajská rada seniorů pořádá Krajské sportovní hry seniorů, letos se konal již 5. ročník a her se zúčastňuje v průměru 40 pětičlenných družstev. Vítězné družstvo a nejlepší sportovci reprezentují Olomoucký kraj na celostátních hrách. Letos se celostátní hry nekonaly, ale v minulých letech byli naši reprezentanti velmi úspěšní.

Olomoucká krajská rada seniorů má uzavřeno několik partnerských smluv – s Jednotou důchodců Slovenska, krajskou organizací Prešovského kraje, s KRS Moravskoslezského kraje, s Opolským vojvodstvím, Národní radou osob se zdravotním postižením a s Nadací Malý Joe (nadace pro děti). Dle jednotlivých smluv realizuje kulturní, sportovní a zájmovou činnost.

Podařilo se v letošním roce uvést do provozu bezplatnou právní poradnu pro seniory v Olomouci, v Zábřehu funguje bezplatná poradna pro spotřebitele. Seniorům radí i zástupci Policie ČR, jak se chránit proti podomním obchodníkům, městská policie upozorňuje na konkrétní nebezpečí v dopravě a pořádá preventivní besedy a přednášky.

Je důležité, aby na seniory nezapomínaly místní samosprávy. Aby podporovaly dostupné bydlení, bezpečnost v místě bydliště, zajistily bezbariérovou dopravu autobusy i vlaky, zdravotní a sociální služby v dosažitelné vzdálenosti.

Také je třeba, aby se senioři aktivně zajímali o své zdraví, své okolí, nezůstávali doma, a pokud to jenom trochu jde, aby se zajímali o všechno kolem sebe.

Zdroj: 
Bc. Zdena Marcinková, předsedkyně Klubu seniorů Zábřeh, místopředsedkyně Krajské rady seniorů Olomouckého kraje a kandidátka KSČM pro volby do Zastupitelstva Olomouckého kraje