V Olomouckém kraji máme šikovné a talentované lidi

4. 9. 2020
Odpovědi vedoucího kandidáta KSČM do Zastupitelstva Olomouckého kraje Ludvíka Šuldy na otázky platformy Kreativní Olomouc
 

V čem vidíte největší potenciál rozvoje kulturního sektoru a kulturních a kreativních průmyslů v Olomouckém kraji?

Olomoucký kraj je krajem nejen s nádhernou přírodou, ale i se zajímavou a bohatou historií, a to nejen ve formě kulturních památek, ale i historických tradic. Zároveň, zde máme šikovné a talentované lidi. Z tohoto důvodu vidím potenciál především v oblastech, architektury, uměleckých řemesel, lokální gastronomie, v muzeích, galeriích, v kulturním dědictví, ale stejně tak i v divadle, tanci, sochařství nebo hudbě.  Zajímavá je i oblast filmu či videoher.

Z Olomouckého kraje pochází celá řada významných osobností, ať již to byl prostějovský rodák, světově proslulý tvůrce měkkých kontaktních čoček Otto Wichterle nebo básník Jiří Wolker, prvorepubliková filmová hvězda Nataša Golová nebo automobilová závodnice Eliška Junková-Khásová. Z Olomouckého kraje, ze Lhoty u Nákla pocházel i Jan Opletal, student zastřelený nacisty v roce 1939, ze Zábřehu cestovatel a polárník Jan Eskymo Welzl, z Přerova básník a literát Josef Kainar či z Lipníka nad Bečvou plavec a první československý přemožitel kanálu La Manche František Venclovský. Ze současných osobností lze zmínit fotbalového trenéra Karla Brücknera, fotografa Jindřicha Štreita, olympijského vítěze v akrobatickém lyžování Aleše Valentu nebo hokejistu Jiřího Dopitu. I na tom lze zakládat kulturní a kreativní průmysly.

Ve všech oblastech jsou podle mého názoru určité mezery, větší či menší a neexistuje, zde podle mého názoru jednotná krajská koncepce, která by se problematice kulturních a kreativních průmyslů věnovala v širším kontextu. I z hlediska pojetí tohoto průmyslu jako inovačního.

Kraji se nedá upřít, že investuje nemalé prostředky do rekonstrukce historických památek, podporuje muzea a galerie, stejně tak věnuje svou pozornost i Moravskému divadlu v Olomouci a celé řadě dalších kulturních projektů v našem kraji. Chybí mi v tom však určitá systematičnost a provázanost společně s dalšími oblastmi, které jsem jmenoval.

Určitě více se angažovat i v oblasti propagace kraje ve filmu a zpopularizovat tak i přírodu a památky kraje by nebylo na škodu. Pokud zaběhnu na druhý konec republiky, stojí za zmínku například seriál Policie Modrava, který zpropagoval část Šumavy ležící v Plzeňském kraji, což vedlo i k přílivu turistů do této oblasti a rozvoji turistického ruchu. Podobně by mohly být i některé části našeho kraje, kulturní a historické památky zmíněny ve videohrách, to by přiblížilo náš kraj mladé generaci.

 

Jaké si myslíte, že budete mít ve funkci krajského politika nástroje k tomu, abyste tento potenciál mohl/i rozvíjet?

Podle mého názoru je třeba podporovat subjekty, které se o popularizaci tohoto odvětví pokouší a vycházet jim vstříc. Jednotná krajská koncepce týkající se rozvoje kulturních a kreativních průmyslů, která by hodnotila silné a slabé stránky a Olomouckého kraje a možnosti rozvoje by měla být jen prvním krokem. Kraj je rovněž i hybatelem Inovačního centra Olomouckého kraje, které by tímto směrem také mělo zaměřit svou pozornost.