KSČM v Olomouckém kraji zahájila předvolební kampaň

4. 9. 2017

KSČM v Olomouckém kraji zahájila v sobotu 2. září 2017 ostrou předvolební kampaň před volbami do Poslanecké sněmovny PČR, které se uskuteční ve dnech 20. – 21. 10. 2017. V rámci jejího zahájení byla definována základní strategie před těmito volbami a zároveň hlavní volební priority KSČM v kraji.

Hlavní body programu vychází z celostátního volebního hesla KSČM „Mír ve světě, spravedlnost a bezpečí doma“. Bylo zdůrazněno, že prioritou je pro KSČM v Olomouckém kraji ta skutečnost, aby všichni poctivě pracující dostávali za svou práci spravedlivou odměnu na evropské úrovni a byla jim poskytována důsledná právní ochrana při prosazování jejich zaměstnaneckých práv. Zásadní je rovněž podpora rodin s dětmi, stejně jako samoživitelek a samoživitelů, hendikepovaných a seniorů, zde důležitá nejen péče o ně, ale pravidelná a důstojná valorizace jejich důchodů.

Jako prioritní vidí KSČM v Olomouckém kraji i problematiku migrace, kdy odmítá vnucované kvóty na přerozdělování cizinců a prosazuje řešení migrační krize přímo na místě jejího vzniku. Stejně tak vnímáme i potřebu systémového a komplexního řešení situace nepřizpůsobivých občanů ve městech a obcích, zamezíme zneužívání sociálních dávek a především se zasadíme o zánik sociálně vyloučených lokalit. Města i venkov musí sloužit především poctivě pracujícím občanům a jejich rodinám a nikdo je svým chováním nemůže nutit k tomu, aby opouštěli své domovy, stěhovali se jinam či se báli o bezpečnost svou a svých dětí.

Našim cílem je zasadit se o to, aby náš kraj nebyl jen montovnou s nízkými platy, ale regionem podporujícím a rozvíjejícím vědu, výzkum a inovace. Zasadíme se o dobudování dálniční sítě a obchvatů měst. Podpoříme zlepšení ovzduší v našem kraji, především v nejvíce postižených městech - Prostějově, Olomouci a Přerově.

Kandidáti KSČM v Olomouckém kraji tu jsou pro své voliče, Ti se s nimi od soboty mohou každý den potkat ve všech koutek našeho krásného kraje. KSČM se vždy držela hesla „S lidmi, pro lidi“.

 

V Olomouci dne 4. 9. 2017

 

Autor: 
VV KV KSČM Olomouckého kraje